Προσθήκη εντολών στην παρουσίασή σας με τα κουμπιά ενεργειών

Χρησιμοποιήστε ένα κουμπί ενέργειας για να κάνετε μια ενέργεια στην παρουσίασή σας, όπως η επόμενη ή μια συγκεκριμένη διαφάνεια, η εκτέλεση μιας εφαρμογής ή η αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος βίντεο. Υπάρχουν δύο βασικά βήματα για τη ρύθμιση ενός κουμπιού ενέργειας:

 • Πρώτα, μπορείτε να επιλέξετε ένα κουμπί ενέργειας από τη συλλογή "Σχήματα"

 • Στη συνέχεια, αντιστοιχίζετε μια ενέργεια που πραγματοποιείται όταν (κατά την προβολή παρουσίασης) κάνετε κλικ στο σχήμα ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε αυτό.

Η ιδέα είναι ότι όταν κάνετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα κουμπί ενέργειας για να κάνετε τα εξής:

 • Μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, την προηγούμενη διαφάνεια, την πρώτη διαφάνεια, την τελευταία διαφάνεια, την πιο πρόσφατη διαφάνεια που προβλήθηκε, έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφάνειας, μια διαφορετική PowerPoint παρουσίαση ή μια ιστοσελίδα.

 • Εκτέλεση προγράμματος

 • Εκτέλεση ενός μακροεντολή

 • Αναπαραγωγή αποσπάσματος ήχου

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για τη ρύθμιση κουμπιών ενεργειών στο PowerPoint

Τοποθέτηση κουμπιού ενέργειας στη διαφάνεια

Ορισμένα παραδείγματα ενσωματωμένων σχημάτων κουμπιού ενεργειών στη συλλογή "Σχήματα" περιλαμβάνουν τα δεξιά και τα αριστερά βέλη (συνήθως κατανοητά σύμβολα για την επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη και την τελευταία διαφάνεια), για την αναπαραγωγή βίντεο ή δαγκωμάτων ήχων και πολλά άλλα.

Εμφανίζει το μενού "Σχήματα" στην κορδέλα του PowerPoint με επισημασμένα τα κουμπιά ενεργειών

 1. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε κλικ στην επιλογή "Σχήματα" και,στη συνέχεια, στην περιοχή "Κουμπιά ενεργειών" στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο σχήμα κουμπιού που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Κάντε κλικ σε μια θέση στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε το σχήμα για το κουμπί.

 3. Διατηρήστε το παράθυρο διαλόγου ανοιχτό και προχωρήστε στην επόμενη διαδικασία.

Ανάθεση ενέργειας

Εάν θέλετε η ενέργεια να γίνεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας,κάντε τα παρακάτω βήματα στην καρτέλα "Κλικ με το ποντίκι" του παραθύρου διαλόγου.

Εάν θέλετε η ενέργεια να γίνεται όταν το κουμπί ενέργειας απλώς επισημαίνεται, κάντε τα παρακάτω βήματα στην καρτέλα "Επάνω από το ποντίκι" του παραθύρου διαλόγου.

 1. Για να επιλέξετε την ενέργεια που πραγματοποιείται όταν κάνετε κλικ ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κουμπί ενέργειας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε "Υπερ-σύνδεση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την προηγούμενη διαφάνεια, την τελευταία διαφάνεια ή μια άλλη παρουσίαση του PowerPoint ) στον οποίο θέλετε να μεταβεί η ενέργεια υπερ-σύνδεσης.

   Σημείωση:  Για να συνδεθείτε με ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί από άλλο πρόγραμμα, όπως ένα Word ή Excel, στη λίστα "Υπερ-σύνδεση προς", κάντε κλικ στην επιλογή "Άλλο αρχείο".

  • Επιλέξτε "Κανένα" για να χρησιμοποιήσετε το σχήμα χωρίς αντίστοιχη ενέργεια.

  • Επιλέξτε "Εκτέλεση προγράμματος" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Επιλέξτε "Εκτέλεση μακροεντολής" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

   Οι ρυθμίσεις μακροεντολής "Εκτέλεση" είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει ήδη μια μακροεντολή και, όταν αποθηκεύετε την παρουσίαση, πρέπει να την αποθηκεύσετε ως προβολή με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μακροεντολές, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση μακροεντολής.)

  • Εάν θέλετε το σχήμα που επιλέξατε ως κουμπί ενέργειας να εκτελέσει μια ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ενέργεια αντικειμένου" και,στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει.

   Οι ρυθμίσεις ενέργειας αντικειμένου είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει αντικείμενο OLE.

  • Για να αναπαραγάγετε έναν ήχο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αναπαραγωγή ήχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

 2. Όταν τελειώσετε με την επιλογή της ενέργειας, επιλέξτε OK.

 3. Για να ελέγξετε την ενέργεια που έχετε επιλέξει, επιλέξτε "Προβολή παρουσίασης" > "Από την τρέχουσα διαφάνεια" για να ανοίξετε την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα smart art, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή εικόνας", εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή".

  Σημείωση:  Για τα γραφικά SmartArt, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο μια ενέργεια στο κείμενο μέσα στα σχήματα, αλλά όχι στα μεμονωμένα σχήματα ενός γραφικού SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στην εικόνα που προσθέσατε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα "Εισαγωγή", στην ομάδα "Συνδέσεις", κάντε κλικ στην επιλογή "Ενέργεια".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις ενέργειας", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε τη συμπεριφορά της εικόνας όταν κάνετε κλικ σε αυτήν στην προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα "Κλικ του ποντικιού".

  • Για να επιλέξετε τη συμπεριφορά της εικόνας όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω της στην προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα "Επάνω από το ποντίκι".

 5. Για να επιλέξετε την ενέργεια που πραγματοποιείται όταν κάνετε κλικ ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την εικόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το σχήμα χωρίς αντίστοιχη ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Κανένα".

  • Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή "Υπερ-σύνδεση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την προηγούμενη διαφάνεια, την τελευταία διαφάνεια ή μια άλλη παρουσίαση του PowerPoint) στην οποία θέλετε να μεταβεί η ενέργεια υπερ-σύνδεσης.

  • Για να συνδεθείτε με ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί από άλλο πρόγραμμα, όπως ένα αρχείο του Microsoft Office Word ή του Microsoft Office Excel, στη λίστα "Υπερ-σύνδεση προς", κάντε κλικ στην επιλογή "Άλλο αρχείο".

  • Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση προγράμματος",κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" και,στη συνέχεια, εντοπίστε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Για να εκτελέσετε μια μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεσημακροεντολής" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Εάν θέλετε η εικόνα ή η εικόνα clip art να εκτελεί μια ενέργεια εκτός από αυτή που παρατίθενται, κάντε κλικ στην επιλογή "Ενέργεια αντικειμένου" και,στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει.

   Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ενέργειας "Αντικείμενο" είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει OLE αντικείμενο.

  • Για να αναπαραγάγετε έναν ήχο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αναπαραγωγή ήχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×