Προσθήκη, μορφοποίηση, ή διαγραφή λεζαντών στο Word

Μπορείτε να προσθέσετε λεζάντες σε εικόνες, εξισώσεις ή άλλα αντικείμενα. Μια λεζάντα είναι μια αριθμημένη ετικέτα, όπως "Εικόνα 1", την οποία μπορείτε να προσθέσετε σε μια εικόνα, έναν πίνακα, μια εξίσωση ή άλλο αντικείμενο. Αποτελείται από κείμενο με δυνατότητα προσαρμογής ("Εικόνα", "Πίνακας", "Εξίσωση" ή κάτι άλλο που πληκτρολογείτε) ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή γράμμα σε σειρά ("1, 2, 3..." ή "α, β, γ..." συνήθως) που μπορεί προαιρετικά να ακολουθείται από πρόσθετο, περιγραφικό κείμενο εάν θέλετε.

Λεζάντα με ετικέτα και αριθμό

1. Κείμενο που επιλέγετε ή δημιουργείτε.

2. Αριθμός που το Word εισάγει για εσάς

Εάν αργότερα προσθέσετε, διαγράψετε ή μετακινήσετε λεζάντες, μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε τους αριθμούς λεζαντών όλους μαζί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λεζάντες για να δημιουργήσετε έναν πίνακα των στοιχείων με λεζάντα, για παράδειγμα έναν πίνακα εικόνων ή έναν πίνακα εξισώσεων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κάντε κλικ στο θέμα ή στα θέματα παρακάτω που σας ενδιαφέρουν.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα και τη λεζάντα ως ένα αντικείμενο ή να αναδιπλώσετε κείμενο γύρω από την εικόνα και τη λεζάντα, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για την προσθήκη λεζαντών σε αιωρούμενα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο (πίνακας, εξίσωση, εικόνα ή άλλο αντικείμενο) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια λεζάντα.

 2. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Λεζάντες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή λεζάντας.

  Κορδέλα του Office 14

 3. Στη λίστα Ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα που περιγράφει καλύτερα το αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή μια εξίσωση. Εάν δεν υπάρχει στη λίστα η ετικέτα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ετικέτα, πληκτρολογήστε τη νέα ετικέτα στο πλαίσιο Ετικέτα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Λεζάντα", για να ορίσετε επιλογές για τις λεζάντες εικόνας, πίνακα ή εξίσωσης.
 4. Πληκτρολογήστε τυχόν κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στίξης, που θέλετε να εμφανίζεται μετά την ετικέτα.

  Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε προαιρετικό προσαρμοσμένο κείμενο για τις λεζάντες σας στο πεδίο ετικέτας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Το Word εισάγει το σειριακό αριθμό λεζάντας ως πεδίο. Εάν η λεζάντα σας έχει τη μορφή "Εικόνα {SEQ Table \* ARABIC}", το Word εμφανίζει κώδικες πεδίου αντί για αποτελέσματα πεδίου. Για να δείτε τη λεζάντα κανονικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Εάν θέλετε να μπορείτε να κάνετε αναδίπλωση κειμένου γύρω από το αντικείμενο και τη λεζάντα ή αν θέλετε να μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο και τη λεζάντα μαζί, πρέπει να ομαδοποιήσετε το αντικείμενο και τη λεζάντα.

 1. Εισαγάγετε την εικόνα σας.

 2. Επιλέξτε Επιλογές διάταξης και ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές Με αναδίπλωση κειμένου.

  Σημαντικό: Πρέπει να κάνετε αυτό το βήμα πριν να εισαγάγετε τη λεζάντα σας. Εάν έχετε ήδη εισαγάγει τη λεζάντα, διαγράψτε την, κάντε αυτό το βήμα και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τη λεζάντα σας.

  Κάντε κλικ στις "Επιλογές διάταξης" για να επιλέξετε τον τρόπο ροής του κειμένου γύρω από την εισαγόμενη εικόνα.
 3. Προσθέστε τη λεζάντα σας ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα "Προσθήκη λεζαντών" παραπάνω.

 4. Επιλέξτε τη λεζάντα σας, στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε την εικόνα.

 5. Κάντε δεξιό κλικ σε κάθε στοιχείο και επιλέξτε Ομαδοποίηση > Ομαδοποίηση.

  Ομαδοποιήστε την εικόνα και τη λεζάντα, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν μαζί.

Το κείμενο τώρα πρέπει να ρέει γύρω από την εικόνα και τη λεζάντα με τον αναμενόμενο τρόπο και η εικόνα και η λεζάντα θα παραμείνουν μαζί εάν τις μετακινήσετε σε κάποιο άλλο σημείο στη σελίδα ή στο έγγραφο.

Σημείωση: Εάν μετακινήσετε την εικόνα σας, καλό είναι να ενημερώσετε τους αριθμούς λεζάντας (δείτε παρακάτω), για να βεβαιωθείτε απλώς ότι η αρίθμηση διατηρεί τη σωστή σειρά.

Εάν εισαγάγετε μια νέα λεζάντα, το Word ενημερώνει αυτόματα τους αριθμούς λεζαντών. Ωστόσο, εάν διαγράψετε ή μετακινήσετε μια λεζάντα, πρέπει να ξεκινήσετε μια ενημέρωση λεζαντών με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για να επιλέξετε ολόκληρο το έγγραφο.

 2. Κάντε δεξιό κλικ και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου στο μενού συντόμευσης. Τώρα πρέπει να ενημερωθούν όλες οι λεζάντες του εγγράφου.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τις λεζάντες επιλέγοντας ολόκληρο το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο F9.

Αφού προσθέσετε τουλάχιστον μία λεζάντα στο έγγραφό σας, πρέπει να δείτε ένα νέο στυλ να εμφανίζεται στη συλλογή στυλ με την ονομασία "Λεζάντα". Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των λεζαντών σας σε ολόκληρο το έγγραφό σας, απλώς κάντε δεξιό κλικ σε αυτό το στυλ στη συλλογή και επιλέξτε Τροποποίηση. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, τύπο και άλλες επιλογές που θα εφαρμόζονται στις λεζάντες σας.

Κάντε δεξιό κλικ στο Στυλ λεζάντας στη Συλλογή στυλ για να τροποποιήσετε τη μορφοποίηση των λεζαντών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση στυλ στο Word ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή στυλ στο Word

Για να διαγράψετε μια λεζάντα, επιλέξτε την με το ποντίκι και πατήστε το πλήκτρο Delete. Εάν έχετε πρόσθετες λεζάντες στο έγγραφό σας όταν ολοκληρώσετε τη διαγραφή αυτών που θέλετε να καταργήσετε, πρέπει να τις ενημερώσετε. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F9 για να το ενημερώσετε όλο. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι οι αριθμοί των λεζαντών σας είναι σωστοί μετά την κατάργηση αυτών που δεν θέλατε.

Δείτε επίσης

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τις λεζάντες στο Word που δεν απαντήθηκε εδώ;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ απαντήσεων του Word.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Word

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις λεζάντες (ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα) του Word; Εάν ναι, ενημερώστε μας παρέχοντάς μας σχόλια. Ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να παρέχω σχόλια σχετικά με το Microsoft Office;, για περισσότερες πληροφορίες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×