Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Το κλειδί για την εφαρμογή μιας αναπτυσσόμενης σκιάς σε ένα σχήμα ή σε κείμενο σε ένα Αντικείμενο WordArt είναι να μεταβείτε στη σωστή θέση στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης/ Μορφοποίηση". Για ένα σχήμα, μεταβείτε στην "Εφέ σχήματος"και, για το κείμενο, μεταβείτε στα "Εφέ κειμένου".

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σκιά σε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης/ Μορφοποίηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ σχήματος" > "Σκιά"και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

  Συλλογή εφέ σκιάς

  Όταν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα εφέ σκιάς, εμφανίζεται ως προεπισκόπηση στο σχήμα.

  Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές σκιάς" στο κάτω μέρος των επιλογών σκιάς.

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια σκιά.

  WordArt με επιλεγμένο ένα τμήμα του κειμένου

  Συμβουλή: Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να επιλέξετε κείμενο που δεν είναι WordArt και να εφαρμόσετε μια αναπτυσσόμενη σκιά σε αυτό.

 2. Στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης/ Μορφοποίηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ κειμένου" > "Σκιά" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

  Επιλογές σκιάς που εμφανίζονται στην καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης", αφού κάνετε κλικ στην επιλογή "Εφέ κειμένου" και, στη συνέχεια, στην επιλογή "Σκιά"

  Όταν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα εφέ σκιάς, εμφανίζεται ως προεπισκόπηση στο κείμενο.

  Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή"Επιλογές σκιάς", στο κάτω μέρος των επιλογών σκιάς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σκιές και τα εφέ

Προσθήκη εφέ για μια εικόνα.

Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα στυλ σκιάς σε αντικείμενα, όπως σχήματα, εικόνες ή κείμενο, στο Word, Excel και PowerPoint σε Office 2016 για Mac. Οι επιλογές σκιάς περιλαμβάνουν εξωτερικές σκιές, εσωτερικές σκιές και σκιές προοπτικής (γνωστές και ως σκιές απόθεσης). Το κλειδί είναι να βρείτε τα σωστά μενού "Μορφοποίηση" και "Εφέ" για τον τύπο του αντικειμένου με το οποίο εργάζεστε.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σκιά σε πολλά σχήματα ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση σχήματος", κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο "Εφέ σχήματος"( Εικονίδιο εφέ σχήματος), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

  Επιλογές σκιάς στο μενού "Εφέ σχήματος"

  Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά (ορίζοντας επιλογές όπως διαφάνεια, μέγεθος και χρώμα), κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές σκιάς" στο κάτω μέρος του μενού σκιάς.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σκιά σε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στις άλλες εικόνες.

 2. Στο PowerPoint 2016 για Mac και Excel 2016 για Mac: Στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ εικόνας", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

  Επιλογές σκιάς στο μενού "Εφέ εικόνας"

  Στην Word 2016 για Mac: Στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο "Εφέ σχήματος"( εικονίδιο εφέ εικόνας), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά (ορίζοντας επιλογές όπως διαφάνεια, μέγεθος και χρώμα), κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές σκιάς" στο κάτω μέρος του μενού σκιάς.

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια σκιά.

  Επιλογή κειμένου

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση σχήματος", κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί εφέ κειμένου( εικονίδιο "Εφέ κειμένου"), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

  Επιλογές σκιάς στο μενού "Εφέ κειμένου"

  Συμβουλές: 

  • Για να προσαρμόσετε τη σκιά (ορίζοντας επιλογές όπως διαφάνεια, μέγεθος και χρώμα), κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές σκιάς" στο κάτω μέρος του μενού σκιάς.

  • Τα εφέ εσωτερικής και εξωτερικής σκιάς ενδέχεται να μην είναι ορατά με πολύ σκούρο κείμενο. Δοκιμάστε να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου ή να εφαρμόσετε ένα στυλ σκιάς προοπτικής.

Σημειώσεις:  Για Word 2016 για Mac μόνο:Εάν το έγγραφό σας δημιουργήθηκε με παλαιότερη έκδοση του Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας. Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια σκιά όταν το έγγραφό σας βρίσκεται σε λειτουργία συμβατότητας

 • Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 • Στην περιοχή "Εφέ κειμένου",επιλέξτε την καρτέλα "Εφέ κειμένου" και κάντε κλικ στην επιλογή "Σκιά".

Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα στυλ σκιάς σε αντικείμενα, όπως σχήματα, εικόνες ή κείμενο, στο Word, το Excel και το PowerPoint στο Office για Mac 2011. Οι επιλογές σκιάς περιλαμβάνουν εξωτερικές σκιές, εσωτερικές σκιές και σκιές προοπτικής (γνωστές και ως σκιές απόθεσης). Το κλειδί είναι να βρείτε τα σωστά μενού "Μορφοποίηση" και "Εφέ" για τον τύπο του αντικειμένου με το οποίο εργάζεστε.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή "Στυλ σχήματος",κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ",τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή "Στυλ σχήματος",κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ",τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην περιοχή "Μορφοποίηση",κάντε κλικ στην επιλογή "Γρήγορα στυλ",τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην περιοχή"Στυλ κειμένου", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Εάν το έγγραφό σας δημιουργήθηκε με χρήση παλαιότερης έκδοσης του Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας. Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια σκιά όταν το έγγραφό σας βρίσκεται σε λειτουργία συμβατότητας

 • Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 • Στην περιοχή Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Σκιά.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Εφέ σκιάς"

Σημείωση: Τα εφέ κειμένου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο κείμενο ενός κελιού.

 1. Επιλέξτε το WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην περιοχή"Στυλ κειμένου", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην περιοχή"Στυλ κειμένου", κάντε κλικ στην επιλογή "Εφέ",τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Σκιά" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Τα εφέ σκιάς για κείμενο και σχήματα δεν υποστηρίζονται Microsoft 365 για το Web.

Ωστόσο, υπάρχουν στυλ σχήματος που μπορείτε να εφαρμόσετε και περιλαμβάνουν ένα εφέ απαλής σκιάς:

 1. Σχεδιάστε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.

 2. Στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης/ Μορφοποίηση", ανοίξτε τη συλλογή "Στυλ σχήματος" κάνοντας κλικ στο βέλος στο δεξιό άκρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα εφέ από την κάτω γραμμή της συλλογής.

  Τα εργαλεία σχήματος στο Office για το web

(Τα σχήματα και τα WordArt είναι διαθέσιμα PowerPoint για το Web και Excel για το Web.)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×