Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

Οι βασικοί τύποι γραφικών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε έγγραφα του Word είναι: τα αντικείμενα σχεδίασης, τα γραφικά SmartArt, τα γραφήματα, οι εικόνες και οι εικόνες clip art. Ο όρος "σχέδια" αναφέρεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης ή μια ομάδα αντικειμένων σχεδίασης.

Τα αντικείμενα σχεδίασης περιλαμβάνουν σχήματα, διαγράμματα, διαγράμματα ροής, καμπύλες, γραμμές και WordArt. Αυτά τα αντικείμενα αποτελούν μέρος του εγγράφου του Word. Μπορείτε να αλλάξετε και να βελτιώσετε αυτά τα αντικείμενα με χρώματα, μοτίβα, περιγράμματα και άλλα εφέ.

Σημείωση: Δεν είναι πλέον απαραίτητο να εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης για να εργαστείτε με αντικείμενα σχεδίασης στο Word. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν καμβά σχεδίασης για καλύτερη οργάνωση όταν εργάζεστε με πολλά αντικείμενα σχεδίασης ή εάν θέλετε να προσθέσετε γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σχημάτων. Για να εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης, στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε κλικ στην επιλογή "Σχήματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία καμβά σχεδίασης".

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το σχέδιο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Ομάδα "Απεικονίσεις" στην καρτέλα "Εισαγωγή" του Excel

 3. Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής στην καρτέλα Μορφοποίηση, που εμφανίζεται μετά την εισαγωγή ενός σχήματος σχεδίασης:

  • Εισαγωγή ενός σχήματος. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου.

  • Αλλαγή ενός σχήματος. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχήματος, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σχήμα.

  • Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα. Κάντε κλικ στο σχήμα όπου θέλετε το κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

  • Ομαδοποίηση επιλεγμένων σχημάτων. Επιλέξτε πολλά σχήματα ταυτόχρονα πατώντας το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ σε κάθε σχήμα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση, έτσι ώστε όλα τα σχήματα να θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.

  • Σχεδίαση στο έγγραφο. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, αναπτύξτε τις επιλογές σχημάτων κάνοντας κλικ στο βέλος. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε Ελεύθερη σχεδίαση ή Σκαρίφημα.

   Συμβουλή: Για να διακόψετε τη σχεδίαση με γραμμές ελεύθερης σχεδίασης ή σκαριφήματος, κάντε διπλό κλικ.

  • Προσαρμογή του μεγέθους των σχημάτων. Επιλέξτε το σχήμα ή τα σχήματα των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στα βέλη ή πληκτρολογήστε τις νέες διαστάσεις στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  • Εφαρμογή στυλ σε ένα σχήμα. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στυλ για να δείτε πώς θα φαίνεται το σχήμα σας όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ. Κάντε κλικ στο στυλ για να το εφαρμόσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος ή Περίγραμμα σχήματος και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

   Εντολές "Στυλ σχήματος" στην κορδέλα

   Σημείωση: Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα χρώμα και μια διαβάθμιση που δεν είναι διαθέσιμα στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε πρώτα το χρώμα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη διαβάθμιση.

  • Προσθήκη γραφημάτων ροής με γραμμές σύνδεσης. Πριν να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής, προσθέστε έναν καμβά σχεδίασης, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέγοντας Σχήματα στην ομάδα Απεικονίσεις και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα διαγράμματος ροής. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε μια γραμμή σύνδεσης, όπως το Καμπύλο βέλος σύνδεσης.

  • Χρησιμοποιήστε εφέ σκιάς και τρισδιάστατα (3-D) εφέ για να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σχήματα του σχεδίου σας. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σχήματος και επιλέξτε ένα εφέ.

  • Στοίχιση των αντικειμένων στον καμβά. Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση για να επιλέξετε από διάφορες εντολές στοίχισης.

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο σχεδίασης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Προσθήκη σχημάτων

Σχεδίαση σχήματος καμπύλης ή κύκλου

Εισαγωγή εικόνων

Περικοπή εικόνας

Προσθήκη εικόνας clip art στο αρχείο σας

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το σχέδιο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Όταν βρείτε το σχήμα που θέλετε να εισαγάγετε, κάντε διπλό κλικ για να εισαχθεί αυτόματα ή κάντε κλικ και σύρετε για να το σχεδιάσετε στο έγγραφό σας.

  Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής στην καρτέλα Μορφοποίηση, που εμφανίζεται μετά την εισαγωγή ενός σχήματος σχεδίασης:

  • Εισαγωγή ενός σχήματος. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου.

  • Αλλαγή ενός σχήματος. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σχήμα.

  • Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

  • Ομαδοποίηση επιλεγμένων σχημάτων. Επιλέξτε πολλά σχήματα ταυτόχρονα πατώντας το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ σε κάθε σχήμα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση, έτσι ώστε όλα τα σχήματα να θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.

  • Σχεδίαση στο έγγραφο. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, αναπτύξτε τις επιλογές σχημάτων κάνοντας κλικ στο βέλος. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε Ελεύθερη σχεδίαση ή Σκαρίφημα.

  • Προσαρμογή του μεγέθους των σχημάτων. Επιλέξτε το σχήμα ή τα σχήματα των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στα βέλη ή πληκτρολογήστε νέες διαστάσεις στα πλαίσια Ύψος σχήματος και Πλάτος σχήματος.

  • Εφαρμογή στυλ σε ένα σχήμα. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στυλ για να δείτε πώς θα φαίνεται το σχήμα σας όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ. Κάντε κλικ στο στυλ για να το εφαρμόσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος ή Περίγραμμα σχήματος και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

   Ομάδα στυλ σχήματος στην Κορδέλα του Excel

   Σημείωση: Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα χρώμα και μια διαβάθμιση που δεν είναι διαθέσιμα στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε πρώτα το χρώμα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη διαβάθμιση.

  • Προσθήκη γραφημάτων ροής με γραμμές σύνδεσης. Πριν να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής, προσθέστε έναν καμβά σχεδίασης, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέγοντας Σχήματα στην ομάδα Απεικονίσεις και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα διαγράμματος ροής. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε μια γραμμή σύνδεσης, όπως το Καμπύλο βέλος σύνδεσης.

  • Χρησιμοποιήστε εφέ σκιάς και τρισδιάστατα (3-Δ) εφέ για να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σχήματα του σχεδίου σας. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ σε μια επιλογή στην ομάδα Εφέ σκιάς ή Εφέ 3-Δ.

  • Στοίχιση των αντικειμένων στον καμβά. Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση για να επιλέξετε από διάφορες εντολές στοίχισης.

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο σχεδίασης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Σχεδίαση σχήματος καμπύλης ή κύκλου

Εισαγωγή εικόνων

Περικοπή εικόνας

Προσθήκη εικόνας clip art στο αρχείο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×