Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Προσθήκη υπάρχουσας λίστας εργασιών του SharePoint στο Project Web App

Ένα έργο μπορεί να ξεκινά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ενδέχεται να γνωρίζετε αρκετές λεπτομέρειες για το έργο από την αρχή ή ίσως έχετε μόνο μια γενική εικόνα για το αντικείμενο του έργου. Για αυτόν το λόγο, ίσως σας φανεί πιο εύκολο να ξεκινήσετε το σχεδιασμό του έργου σας χρησιμοποιώντας μια λίστα εργασιών του SharePoint. Μπορείτε να προσθέσετε την υπάρχουσα λίστα εργασιών του SharePoint στο Κέντρο έργων στο Project Web App, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν το έργο σας, όταν ελέγχουν τον πλήρη φόρτο εργασίας της εταιρείας σας.

Όταν προστεθεί μια λίστα εργασιών του SharePoint στο Project Web App, οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αλλαγές στη λίστα στο SharePoint, ενώ αυτές οι αλλαγές θα μπορούν να προβάλλονται στο Project Web App. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη λίστα του Project Web App, ανατρέξτε στο άρθρο Αλλαγή λίστας εργασιών του SharePoint σε εταιρικό έργο.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογή του τρόπου εισαγωγής της λίστας εργασιών του SharePoint

Για να συμπεριλάβετε μια λίστα εργασιών του SharePoint στο Project Web App, μπορείτε να προσθέσετε τη λίστα στο Κέντρο έργων του Project Web App. Στη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής, προσδιορίζετε την τοποθεσία του SharePoint που περιέχει τη λίστα εργασιών και επιλέγετε τη λίστα εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί από την τοποθεσία. Μπορείτε, επίσης, να παρέχετε ένα όνομα έργου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια τοποθεσία που ονομάζεται "Έργα ομάδας μάρκετινγκ" και μια λίστα εργασιών σε αυτήν την τοποθεσία που ονομάζεται "Εργασίες διάσκεψης". Όταν προσθέτετε τη λίστα στο Project Web App, καθορίζετε ότι η λίστα βρίσκεται στην τοποθεσία "Έργα ομάδας μάρκετινγκ", παρέχετε ένα πιο κατάλληλο όνομα έργου, όπως "Διάσκεψη μάρκετινγκ", και επιλέγετε τη λίστα "Εργασίες διάσκεψης".

Η επιλεγμένη λίστα εργασιών θα συμπεριληφθεί στο Κέντρο έργων του Project Web App, στην περιοχή του ονόματος έργου που παρείχατε κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Στο Κέντρο έργων, μπορείτε να ανοίξετε το έργο στο Project Web App για να προβάλετε τη λίστα εργασιών από την τοποθεσία του SharePoint. Σε αυτό το παράδειγμα, λοιπόν, το Κέντρο έργων εμφανίζει μια νέα γραμμή για τη "Διάσκεψη μάρκετινγκ" και, όταν ανοίγετε αυτήν τη γραμμή στο Project Web App, βλέπετε τις εργασίες από τη λίστα "Εργασίες διάσκεψης".

Αυτή η διαδικασία εισαγωγής για μια υπάρχουσα λίστα εργασιών του SharePoint μπορεί να εκτελεστεί με διάφορους τρόπους:

 • Χρησιμοποιήστε το τμήμα Web γρήγορα αποτελέσματα με Project Web App.    Εάν είναι διαθέσιμο στην αρχική σελίδα του Project Web App, το Τμήμα Web "Γρήγορα αποτελέσματα με το Project Web App" περιλαμβάνει έναν οδηγό που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εισαγωγής.

 • Προσθέστε μια λίστα εργασιών σε Project Web App μέσα από το SharePoint.    Ενώ βρίσκεστε στην τοποθεσία του SharePoint που περιέχει τη λίστα εργασιών σας, μπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη της λίστας εργασιών στο Project Web App.

 • Προσθέστε μια λίστα εργασιών μέσα από Project Web App.    Εάν τη δεδομένη στιγμή εργάζεστε στο Project Web App, μπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη της λίστας εργασιών από το Κέντρο έργων.

Προσθήκη λίστας εργασιών χρησιμοποιώντας το Τμήμα Web "Γρήγορα αποτελέσματα με το Project Web App"

Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών χρησιμοποιώντας το Τμήμα Web Γρήγορα αποτελέσματα με το Project Web App:

 1. Στο Project Web App, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή εισαγωγή έργων στο Τμήμα Web Γρήγορα αποτελέσματα με το Project Web App.

 2. Στη σελίδα Δημιουργία νέου έργου, επιλέξτε Προσθήκη υπαρχουσών τοποθεσιών του SharePoint στο Project Web App.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στο Project Web App, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα εργασιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Project Web App.

  Σημείωση:  Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στο Project Web App εμφανίζει μόνο τις τοποθεσίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο SharePoint. Εάν η λίστα που θέλετε να προσθέσετε βρίσκεται σε μια τοποθεσία στην οποία δεν έχετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή αυτής της τοποθεσίας για να ζητήσετε σχετικά δικαιώματα.

 4. Στη στήλη Όνομα έργου για την επιλεγμένη γραμμή, πληκτρολογήστε το όνομα του έργου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Project Web App για αυτήν τη συνδεδεμένη λίστα εργασιών του SharePoint.

 5. Στη στήλη Λίστα εργασιών για την επιλεγμένη γραμμή, επιλέξτε τη λίστα εργασιών από την τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Κέντρο έργων.

  Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από διαφορετικές τοποθεσίες, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε τοποθεσία. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από την ίδια τοποθεσία, ολοκληρώστε και στη συνέχεια επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας την ίδια τοποθεσία και φροντίζοντας να παρέχετε στη λίστα εργασιών που προσθέτετε ένα διαφορετικό όνομα έργο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε τη λίστα εργασιών στο Κέντρο έργων χρησιμοποιώντας το όνομα έργου που καθορίσατε.

Προσθήκη λίστας εργασιών από το SharePoint

Εάν εργάζεστε σε μια λίστα εργασιών στο SharePoint, ίσως να είναι πιο πρακτικό να προσθέσετε αυτή τη λίστα εργασιών στο Project Web App μέσα από το SharePoint.

Σημείωση:  Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα της λίστας εργασιών στη βάση δεδομένων σας στο Project Server, αλλά δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία του Project Web App στη συλλογή τοποθεσιών όπου είναι αποθηκευμένη η λίστα εργασιών σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών του Project Web App χωρίς να δημιουργήσετε τοποθεσία στο Project Web App.

Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών στο Project Web App από το SharePoint, πρέπει πρώτα να προσθέσετε το Τμήμα Web του Κέντρου έργων σε μια σελίδα της τοποθεσίας. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Για να προσθέσετε το Τμήμα Web του Κέντρου έργων σε μια σελίδα:

 1. Στη σελίδα που θέλετε να προσθέσετε ένα κουμπί για να εισαγάγετε μια λίστα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Τμήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήμα Web.

 3. Στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Project Web App.

 4. Στην περιοχή Τμήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο έργων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web Κέντρο έργων και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Τμήματος Web.

 6. Στο τμήμα παραθύρου Κέντρο έργων που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Project Web App για να το αναπτύξετε.

 7. Στο πλαίσιο Διεύθυνση URL του Project Web App, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ανώτατου επιπέδου για τη συλλογή τοποθεσιών που περιέχει τη λίστα εργασιών σας και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Στην καρτέλα σελίδα , στην ομάδα Επεξεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ή Διακοπή επεξεργασίας.

Αφού προσθέσετε το Τμήμα Web του Κέντρου έργων, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όσες φορές θέλετε για να προσθέτετε λίστες εργασιών στο Project Web App από την τοποθεσία του SharePoint.

Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών:

 1. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web Κέντρο έργων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Έργα.

 2. Στην ομάδα Έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στο Project Web App, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα εργασιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Project Web App.

  Σημείωση:  Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στο Project Web App εμφανίζει μόνο τις τοποθεσίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο SharePoint. Εάν η λίστα που θέλετε να προσθέσετε βρίσκεται σε μια τοποθεσία στην οποία δεν έχετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή αυτής της τοποθεσίας για να ζητήσετε σχετικά δικαιώματα.

 4. Στη στήλη Όνομα έργου για την επιλεγμένη γραμμή, πληκτρολογήστε το όνομα του έργου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Project Web App για αυτήν τη συνδεδεμένη λίστα εργασιών του SharePoint.

 5. Στη στήλη Λίστα εργασιών για την επιλεγμένη γραμμή, επιλέξτε τη λίστα εργασιών από την τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Κέντρο έργων.

  Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από διαφορετικές τοποθεσίες, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε τοποθεσία. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από την ίδια τοποθεσία, ολοκληρώστε και στη συνέχεια επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας την ίδια τοποθεσία και φροντίζοντας να παρέχετε στη λίστα εργασιών που προσθέτετε ένα διαφορετικό όνομα έργο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε τη λίστα εργασιών στο Κέντρο έργων χρησιμοποιώντας το όνομα έργου που καθορίσατε.

Προσθήκη λίστας εργασιών από το Project Web App

Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών του SharePoint από το Project Web App:

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση στο Project Web App, στην περιοχή Έργα, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο έργων.

 2. Στην καρτέλα Έργα, στην ομάδα Έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στον Project Server, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα εργασιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Project Web App.

  Σημείωση:  Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσιών του SharePoint στον Project Server εμφανίζει μόνο τις τοποθεσίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο SharePoint. Εάν η λίστα που θέλετε να προσθέσετε βρίσκεται σε μια τοποθεσία στην οποία δεν έχετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή αυτής της τοποθεσίας για να ζητήσετε σχετικά δικαιώματα.

 4. Στη στήλη Όνομα έργου για την επιλεγμένη γραμμή, πληκτρολογήστε το όνομα του έργου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Project Web App για αυτήν τη συνδεδεμένη λίστα εργασιών του SharePoint.

 5. Στη στήλη Λίστα εργασιών για την επιλεγμένη γραμμή, επιλέξτε τη λίστα εργασιών από την τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Κέντρο έργων.

  Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από διαφορετικές τοποθεσίες, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε τοποθεσία. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλές λίστες εργασιών από την ίδια τοποθεσία, ολοκληρώστε και στη συνέχεια επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας την ίδια τοποθεσία και φροντίζοντας να παρέχετε στη λίστα εργασιών που προσθέτετε ένα διαφορετικό όνομα έργο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε τη λίστα εργασιών στο Κέντρο έργων χρησιμοποιώντας το όνομα έργου που καθορίσατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×