Προστασία με κωδικό πρόσβασης για παρουσιάσεις στο PowerPoint

Ένας κωδικός πρόσβασης σάς βοηθά να αποτρέψετε το άνοιγμα ή την τροποποίηση μιας παρουσίασης από άλλα άτομα.

Προσοχή: Όταν δημιουργείτε έναν κωδικό πρόσβασης για μια παρουσίαση, καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης και διατηρήστε τον σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του και δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρουσίαση.

Προσθήκη προστασίας με κωδικό πρόσβασης σε αρχείο

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.

 2. Επιλέξτε "Προστασία παρουσίασης > κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης".

 3. Στο πλαίσιο "Κωδικός πρόσβασης", πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε OK.

 4. PowerPoint σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης, εισάγοντας τον ξανά.

 5. Αποθηκεύστε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι θα ισχύει ο κωδικός πρόσβασης.

Η προστασία με κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεταιPowerPoint για αρχεία ODP (Άνοιγμα παρουσίασης εγγράφου). 

Κατάργηση κωδικού πρόσβασης από αρχείο

Η κατάργηση του κωδικού πρόσβασης από ένα έγγραφο είναι μια απλή διαδικασία, αλλά πρέπει να γνωρίζετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να καταργήσετε.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.

 3. Επιλέξτε "Προστασία παρουσίασης > κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης".

 4. Καταργήστε την επιλογή του κωδικού πρόσβασης στο πλαίσιο "Κωδικός πρόσβασης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σύνταξη από κοινού ενός αρχείου που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης

Εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο με προστασία κωδικού πρόσβασης στο οποίο εργάζεται κάποιος άλλος, θα μπορείτε να το ανοίξετε, αλλά δεν θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Θα δείτε το αρχείο σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα μιας παρουσίασης

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχείο" > "Κωδικοί πρόσβασης".

 2. Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα,επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης και απαιτείται κωδικός πρόσβασης για το άνοιγμα.

 3. Στο πλαίσιο "Νέος κωδικός πρόσβασης", πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε ένα συνδυασμό κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες, όπως !,$, #και %. Μην συμπεριλάβετε το όνομα του λογαριασμού σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 4. Στο πλαίσιο "Επαλήθευση", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός κωδικού πρόσβασης".

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Κρυπτογράφηση αυτής της παρουσίασης" και απαιτείται κωδικός πρόσβασης για το άνοιγμα, κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης για την τροποποίηση μιας παρουσίασης

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να τροποποιήσουν μια παρουσίαση. Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να ανοίξουν την παρουσίαση και, στη συνέχεια, να την αποθηκεύσουν χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα αρχείου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχείο" > "Κωδικοί πρόσβασης".

 2. Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση,επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την τροποποίηση της παρουσίασης.

 3. Στο πλαίσιο "Νέος κωδικός πρόσβασης", πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε ένα συνδυασμό κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες, όπως !,$, #και %. Μην συμπεριλάβετε το όνομα του λογαριασμού σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 4. Στο πλαίσιο "Επαλήθευση", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός κωδικού πρόσβασης".

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την τροποποίηση της παρουσίασης, κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα ή την τροποποίηση μιας παρουσίασης

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχείο" > "Κωδικοί πρόσβασης".

 2. Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα ή Κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση, κάντε κλικστην επιλογή "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης".

 3. Στο πλαίσιο "Νέος κωδικός πρόσβασης", πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον επτά χαρακτήρες και συμπεριλάβετε ένα συνδυασμό κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και μη αλφαβητικούς χαρακτήρες, όπως !,$, #και %. Μην συμπεριλάβετε το όνομα του λογαριασμού σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 4. Στο πλαίσιο "Επαλήθευση", πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός κωδικού πρόσβασης".

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

Για να ανοίξετε μια παρουσίαση που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το αρχείο στο πλαίσιο.

Για τους κωδικούς πρόσβασης ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κατά λάθος ενεργοποιημένο το Caps Lock.

Μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου χωρίς τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να το ελέγξετε με το άτομο που κρυπτογράφησε το αρχείο. 

Εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο με προστασία κωδικού πρόσβασης στο οποίο εργάζεται κάποιος άλλος, θα μπορείτε να το ανοίξετε, αλλά δεν θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Θα δείτε το αρχείο σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.

Για αρχεία ODP (Άνοιγμα παρουσίασης εγγράφου), η προστασία με κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται στοPowerPoint για το Web.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×