Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να προσθέσετε δύο διαφορετικές τιμές χρόνου μαζί για να λάβετε ένα σύνολο. Ή, πρέπει να αφαιρέσετε μια τιμή χρόνου από μια άλλη για να λάβετε το συνολικό χρόνο εργασίας που αφιερώνετε σε ένα έργο.

Όπως θα δείτε στις παρακάτω ενότητες, το Excel διευκολύνει την πρόσθεση ή την αφαίρεση χρόνου.

Πρόσθεση χρόνου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσες ώρες και λεπτά θα χρειαστούν για να ολοκληρωθούν δύο εργασίες. Υπολογίζετε ότι η πρώτη εργασία θα διαρκέσει 6 ώρες και 45 λεπτά και η δεύτερη 9 ώρες και 30 λεπτά.

Δείτε έναν τρόπο για να το ρυθμίσετε αυτό σε ένα φύλλο εργασίας.

 1. Πληκτρολογήστε 6:45 στο κελί B2 και πληκτρολογήστε 9:30 στο κελί B3.

 2. Στο κελί B4, πληκτρολογήστε =B2+B3 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Άθροισμα χρόνου για δύο εργασίες

  Το αποτέλεσμα είναι 16:15—16 ώρες και 15 λεπτά— για την ολοκλήρωση των δύο εργασιών.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αθροίσετε χρόνους χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης για να αθροίσετε αριθμούς. Επιλέξτε το κελί B4 και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Αυτόματη Άθροιση. Ο τύπος θα μοιάζει κάπως έτσι: =SUM(B2:B3). Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το ίδιο αποτέλεσμα, 16 ώρες και 15 λεπτά.

Λοιπόν, αυτό ήταν αρκετά εύκολο, αλλά υπάρχει ένα επιπλέον βήμα αν οι ώρες σας αθροίζονται σε περισσότερες από 24. Πρέπει να εφαρμόσετε μια ειδική μορφή στο αποτέλεσμα του τύπου.

Για να προσθέσετε περισσότερες από 24 ώρες:

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε 12:45 και στο κελί B3 πληκτρολογήστε 15:30.

 2. Πληκτρολογήστε =B2+B3 στο κελί Β4 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το άθροισμα χρόνων που υπερβαίνει τις 24 ώρες επιστρέφει το τελείως απρόσμενο αποτέλεσμα 4:15

  Το αποτέλεσμα είναι 4:15, που δεν είναι αυτό που μπορεί να περιμένετε. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρόνος για την Εργασία 2 είναι σε 24-ωρη βάση. Οι 15:30 είναι ίδιες με τις 3:30.

 3. Για να εμφανίσετε την ώρα σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες, επιλέξτε το κελί B4.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά , επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, Μορφοποίηση κελιών.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, το κουμπί "Μορφοποίηση" και το κουμπί "Μορφοποίηση κελιών" στο μενού

 5. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών , επιλέξτε Προσαρμογή στη λίστα Κατηγορία .

 6. Στο πλαίσιο Τύπος , στο επάνω μέρος της λίστας με τις μορφές, πληκτρολογήστε [ω]:λλ;@ και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Σημειώστε την άνω και κάτω τελεία μετά το σύμβολο [h] και ένα ελληνικό ερωτηματικό μετά το mm.

Το αποτέλεσμα είναι 28 ώρες και 15 λεπτά. Η μορφή θα είναι στη λίστα Τύπος την επόμενη φορά που θα τη χρειαστείτε.

Αφαίρεση χρόνων

Ορίστε άλλο ένα παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι εσείς και οι φίλοι σας γνωρίζετε τόσο την ώρα έναρξης όσο και την ώρα λήξης σε μια προσφορά και θέλετε να ξέρετε πόσο χρόνο αφιερώσατε συνολικά.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βρείτε το χρόνο που μεσολάβηση, που είναι η διαφορά μεταξύ δύο χρονικών βημάτων.

 1. Στο κελί B2, πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης και συμπεριλάβετε "π" για πμ ή "μ" για μμ. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Στο κελί C2, εισαγάγετε την ώρα λήξης, συμπεριλαμβάνοντας το "π" ή το "μ", ανάλογα με την περίπτωση, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε τις άλλες ώρες έναρξης και λήξης για τους φίλους σας, το Λεωνίδα και τη Στέλλα.

 4. Στο κελί D2, αφαιρέστε την ώρα λήξης από την ώρα έναρξης εισάγοντας τον τύπο =C2-B2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η μια ώρα αφαιρείται από την άλλη για να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολάβησε

 5. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στη λίστα Κατηγορία .

 6. Στη λίστα Τύπος , κάντε κλικ στην επιλογή ω:λλ (για ώρες και λεπτά) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Τώρα βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος εργάστηκε 3 ώρες και 45 λεπτά.

  Χρόνοι που μεσολάβησαν στη στήλη D

 7. Για να βρείτε τα αποτελέσματα για το Λεωνίδα και τη Στέλλα, αντιγράψτε τον τύπο επιλέγοντας το κελί D2 και σύροντας στο κελί D4.

  Η μορφοποίηση στο κελί D2 αντιγράφεται μαζί με τον τύπο.

Για να αφαιρέσετε χρόνο που υπερβαίνει τις 24 ώρες:

Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν τύπο για να αφαιρέσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ωρών που αθροίζουν συνολικά περισσότερες από 24 ώρες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Το παραπάνω παράδειγμα αναφέρεται, επιλέξτε το κελί B1 και σύρετε στο κελί B2, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση και στα δύο κελιά ταυτόχρονα.

 2. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στη λίστα Κατηγορία .

 3. Στο πλαίσιο Τύπος , στο επάνω μέρος της λίστας με τις μορφές, πληκτρολογήστε μ/η/εεεε ω:λλ πμ/μμ.

  Παρατηρήστε τον κενό χώρο στο τέλος τουyyy και στο τέλος του mm.

  Η νέα μορφή θα είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζεστε στη λίστα Τύπος .

 4. Στο κελί B1, πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης, συμπεριλαμβανομένου του μήνα/ημέρας/έτους και της ώρας χρησιμοποιώντας είτε "a" είτε "p" για πμ και μμ.

  Χρόνος που μεσολάβησε άνω των 24 ωρών

 5. Στο κελί B2, κάντε το ίδιο για την ημερομηνία λήξης.

 6. Στο κελί B3, πληκτρολογήστε τον τύπο =(B2-B1)*24.

Το αποτέλεσμα είναι 31,5 ώρες.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε περισσότερες από 24 ώρες σε Excel για το Web αλλά δεν μπορείτε να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

Πρόσθεση χρόνου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσες ώρες και λεπτά θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθούν δύο εργασίες. Υπολογίζετε ότι η πρώτη εργασία θα διαρκέσει 6 ώρες και 45 λεπτά και η δεύτερη 9 ώρες και 30 λεπτά.

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε 6:45 και στο κελί Β3 πληκτρολογήστε 9:30.

 2. Πληκτρολογήστε =B2+B3 στο κελί Β4 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άθροισμα χρόνου για δύο εργασίες

Θα χρειαστούν 16 ώρες και 15 λεπτά για να ολοκληρωθούν οι δύο εργασίες.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χρόνους με τη χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Άθροιση". Κάντε κλικ στο κελί B4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Αυτόματη Άθροιση. Ο τύπος θα μοιάζει κάπως έτσι: =SUM(B2:B3). Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το αποτέλεσμα, 16 ώρες και 15 λεπτά.

Αφαίρεση χρόνων

Ας υποθέσουμε ότι εσείς και οι φίλοι σας ξέρετε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης σε μια εθελοντική δραστηριότητα και θέλετε να ξέρετε πόσο χρόνο αφιερώσατε. Με άλλα λόγια, θέλετε το χρόνο που μεσολάβησε ή τη διαφορά μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης, αφήστε ένα διάστημα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "π" για πμ ή "μ" για μμ και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο κελί C2, πληκτρολογήστε την ώρα και το γράμμα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση, και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε τις άλλες ώρες έναρξης και λήξης για τους φίλους σας, το Λεωνίδα και τη Στέλλα.

 2. Στο κελί D2, αφαιρέστε την ώρα λήξης από την ώρα έναρξης, πληκτρολογώντας τον τύπο: =C2-Β2, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Τώρα βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος εργάστηκε 3 ώρες και 45 λεπτά.

  Η μια ώρα αφαιρείται από την άλλη για να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολάβησε

 3. Για να υπολογίσετε τα αποτελέσματα για το Λεωνίδα και τη Στέλλα, αντιγράψτε τον τύπο κάνοντας κλικ στο κελί D2 και σύροντας στο κελί D4. Η μορφοποίηση στο κελί D2 αντιγράφεται μαζί με τον τύπο.

  Χρόνοι που μεσολάβησαν στη στήλη D

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×