Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Πόροι για τη δημιουργία προσβάσιμων τοποθεσιών στο SharePoint Online

Στο SharePoint Online, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τα τυπικά, έτοιμα πρότυπα (όπως "Ιστολόγιο", "Τοποθεσία ομάδας", "Τοποθεσία έργου" και άλλα). Αυτά τα τυπικά πρότυπα τοποθετούν περιεχόμενο στις σελίδες της τοποθεσίας σας το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προσβασιμότητα.

Αυτό το άρθρο αφορά όσους σκέφτονται να προσαρμόσουν την τοποθεσία τους αφού τη δημιούργησαν και είναι αποφασισμένοι να κάνουν την προσαρμοσμένη τοποθεσία προσβάσιμη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν προσαρμόσετε την τοποθεσία σας, όπως τις ανάγκες του ακροατηρίου και τις οδηγίες προσβασιμότητας και περιλαμβάνει συνδέσεις προς πόρους που σας βοηθούν να κάνετε βασική προσαρμογή τοποθεσίας διατηρώντας παράλληλα την τοποθεσία σας προσβάσιμη.

Σημειώσεις: 

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των τοποθεσιών που μπορείτε να δημιουργήσετε στο SharePoint Online και τη χρήση τους, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προτύπων για τη δημιουργία διαφόρων ειδών τοποθεσιών SharePoint.

 • Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένες συνηθισμένες, βασικές προσαρμογές που μπορεί να κάνει ο καθένας σε τοποθεσίες μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του SharePoint Online σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς καμία γνώση σχετικά με τον κώδικα που βρίσκεται πίσω από τις σελίδες. Η προσαρμογή του κώδικα για μια τοποθεσία, όπως HTML, CSS ή JavaScript, ή η πραγματοποίηση εκτεταμένης προσαρμογής είναι πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου. Ωστόσο, οι πληροφορίες προσβασιμότητας που περιέχει αυτό το άρθρο ισχύουν για οποιαδήποτε προσαρμογή τοποθεσίας, ανεξάρτητα από το εύρος.

Σε αυτό το άρθρο

Στόχοι για προσβάσιμες τοποθεσίες

Για πολλούς, η προσβασιμότητα του SharePoint είναι κάτι που τους απασχολεί εκ των υστέρων. Θεωρούν ότι είναι κάτι που κάνει ένας προγραμματιστής web στον κώδικα μετά τη δημιουργία της τοποθεσίας (όπως οι αλλαγές του κώδικα HTML, CSS ή JavaScript).

Ωστόσο, η προσβασιμότητα θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας σχεδίασης το οποίο να λαμβάνετε υπόψη σας πριν ξεκινήσει η εργασία σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, πρέπει να σκεφτείτε με ποιον τρόπο η προσαρμογή μιας τοποθεσίας που έχει δημιουργηθεί στο SharePoint Online θα επηρεάσει την προσβασιμότητα πριν προσαρμόσετε την τοποθεσία σας. Για να κάνετε προσβάσιμη οποιαδήποτε τοποθεσία, απαιτείται καταρχήν:

 • Χρηστικότητα για τον καθένα.

  Η προσβασιμότητα έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας τοποθεσίας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, είτε έχει ειδικές ανάγκες είτε όχι. Η χρηστικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Εάν εσείς δεν μπορείτε εύκολα να μετακινείστε στην τοποθεσία σας για να βρίσκετε αυτό που θέλετε ή να πραγματοποιείτε αυτά που πρέπει να κάνετε, πώς θα μπορούν οι άλλοι χρήστες;

 • Χρηστικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  Η προσβασιμότητα έχει να κάνει με το να απευθύνεστε σε όλους και να μην αγνοείτε κάποιο τμήμα του ακροατηρίου σας. Κατά συνέπεια, κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να είναι προσβάσιμη για αυτά. Είναι, άλλωστε, χρήστες της τοποθεσίας σας, όπως ακριβώς και κάθε άλλος στον οργανισμό σας.

Η σχεδίαση των τοποθεσιών με γνώμονα την προσβασιμότητα σάς βοηθά να κάνετε τις τοποθεσίες σας:

 • Προσβάσιμες ανεξάρτητα από τη συσκευή ή τη μέθοδο εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος (για παράδειγμα, πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή, πρόγραμμα περιήγησης φωνής, πρόγραμμα περιήγησης κινητού τηλεφώνου, υπολογιστής σε αυτοκίνητο και ούτω καθεξής).

 • Προσβάσιμες ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που μπορεί να έχει κάποιος κατά τη χρήση (για παράδειγμα, περιβάλλον με θόρυβο, αίθουσες με ποικίλους βαθμούς φωτισμού, περιβάλλον οδήγησης hands-free και ούτω καθεξής).

 • Προβλέψιμες. Η καινοτομία των τοποθεσιών είναι σημαντική, αλλά η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητη. Όταν κάνετε την περιήγηση στην τοποθεσία σας απλή και προβλέψιμη, είναι πιο προσβάσιμη για όλους.

Πόροι

Τι είναι η προσβασιμότητα web;

Εκπαίδευση προσβασιμότητας της Microsoft: Εισαγωγή στην προσβασιμότητα

Οδηγός για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δημιουργούν προσβάσιμο περιεχόμενο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Οδηγός για εκπαιδευτικούς που δημιουργούν προσβάσιμο περιεχόμενο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ιστολόγιο προσβασιμότητας της Microsoft

Γνωρίστε το ακροατήριο -άτομα με ειδικές ανάγκες- και τις ανάγκες τους

Ο όρος "άτομα με ειδικές ανάγκες" περιλαμβάνει εκατομμύρια ανθρώπους με μια ευρεία γκάμα αναγκών. Ωστόσο, κάθε υποομάδα έχει συγκεκριμένες, διακριτές ανάγκες. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ειδικές ανάγκες καθώς και τις αντίστοιχες ανάγκες των ατόμων. Όταν προσαρμόζετε μια τοποθεσία που έχει δημιουργηθεί στο SharePoint Online, έχει ζωτική σημασία να κατανοήσετε πώς επηρεάζει η προσαρμογή σας κάθε υποομάδα.

Σημείωση:  Ο όρος "βοηθητικές τεχνολογίες" περιγράφει το σύνολο των τεχνολογιών που είναι σχεδιασμένες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους βοηθητικών τεχνολογιών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, μεταβείτε στο θέμα "Πειραματιστείτε με τις βοηθητικές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ακροατήριο".

Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ειδικές ανάγκες και οι αντίστοιχες ανάγκες προσβασιμότητας:

Ειδική ανάγκη

Τυπικές ανάγκες υποβοήθησης

Προβλήματα όρασης

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου (καθόλου ενέργειες με το ποντίκι).

 • Μια προβλέψιμη σειρά tab και γνωστές περιοχές σε μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραθύρων διαλόγου) που επιτρέπουν στο ακροατήριο να δημιουργήσει ένα νοητικό μοντέλο της σελίδας, ώστε να ξέρουν πού βρίσκονται και να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους.

 • Ηχητικά σχόλια από προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, έναν τύπο βοηθητικής τεχνολογίας.

 • Εναλλακτικές λύσεις για τα οπτικά στοιχεία (εικόνες, εικονίδια κ.λπ.) και περιγραφικό κείμενο για όλες τις εικόνες (ακόμη και εκείνες που είναι απλώς διακοσμητικές), όπως το εναλλακτικό κείμενο.

 • Μεταγραφές ήχου για τα βίντεο, καθώς και ρυθμίσεις για τα προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης αναπαραγωγής, ώστε ο ήχος ενός βίντεο και τα ηχητικά σχόλια από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους.

 • Γλώσσα που είναι σαφής και περιεκτική και δεν προτρέπει πάντα το χρήση να "δει" ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "Δείτε το ΧΨΩ", θα μπορούσατε να πείτε "Περιλαμβάνεται το ΧΨΩ". Αντί να πείτε μόνο "Δείτε το βίντεο", θα μπορούσατε να δώσετε μια εναλλακτική: "Δείτε το βίντεο ή ακούστε τη μεταγραφή ήχου για το βίντεο".

 • Μεγαλύτερες οικογένειες γραμματοσειρών που κάνουν το κείμενο πιο ευανάγνωστο, καθώς και μαύρο κείμενο ή κείμενο υψηλής αντίθεσης.

Για να μάθετε με ποιον τρόπο η Microsoft ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της υποομάδας, μεταβείτε στον Οδηγό της Microsoft για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης.

Αχρωματοψία

Η αχρωματοψία έχει δύο κύριους τύπους: δυσκολία διάκρισης μεταξύ του κόκκινου και του πράσινο και δυσκολία διάκρισης μεταξύ του μπλε και του κίτρινου. Προτιμήστε τα παρακάτω κατά την προσαρμογή της τοποθεσίας σας:

 • Εναλλακτικές λύσεις για το χρώμα για την παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών. Φροντίστε ώστε το χρώμα να μην είναι το μόνο μέσο παρουσίασης πληροφοριών στην τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι μια υπερ-σύνδεση που επισημαίνεται με χρώμα είναι και υπογραμμισμένη, ώστε κάποιος που έχει αχρωματοψία να γνωρίζει ότι είναι μια σύνδεση, ακόμη κι αν δεν μπορεί να δει το χρώμα.

 • Έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα δύο άκρα του χρωματικού φάσματος. Για παράδειγμα, οι συνδυασμοί λευκού και μαύρου χρώματος βοηθούν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν τα χρώματα.

 • Απλό φόντο χωρίς μοτίβα πίσω από το κείμενο σε ιστοσελίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα όρασης: Αχρωματοψία

Περιορισμένη κινητικότητα ή κινητικά προβλήματα

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου (καθόλου ή περιορισμένες ενέργειες με το ποντίκι).

 • Ευκαιρίες για την ακύρωση σημαντικών ενεργειών, όπως η παροχή ενός κουμπιού "Άκυρο" κατά τη διαγραφή ενός καναλιού σε μια πύλη βίντεο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλματα που μπορεί να κάνει με μια συσκευή εισόδου.

 • Τρόποι παράκαμψης μεγάλων λιστών (για παράδειγμα, συνδέσεις που επιτρέπουν στο χρήστη να μεταβεί στην κορυφή, στο τέλος ή στην επόμενη ενότητα μιας σελίδας σε μια τοποθεσία).

 • Συνδέσεις που περιλαμβάνουν αρκετές λέξεις κειμένου, καθώς είναι δύσκολη η επιλογή των συνδέσεων με λίγες λέξεις. Για παράδειγμα, αντί για τη φράση "κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο για τη σύνδεση, ο οποίος πιθανότατα έχει μεγαλύτερο μήκος.

Κώφωση ή περιορισμένη ακοή

 • Λεζάντες και μεταγραφές κειμένου για τα βίντεο. • Μεταγραφές κειμένου για τα αρχεία ήχου.

 • Εναλλακτικές λύσεις για τις ηχητικές υποδείξεις.

 • Γλώσσα που είναι σαφής και περιεκτική και χρησιμοποιεί εναλλακτικές διατυπώσεις αντί να προτρέπει το χρήστη να "ακούσει"ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "Ακούστε το αρχείο ήχου", θα μπορούσατε να πείτε "Ακούστε το αρχείο ήχου ή διαβάστε τη μεταγραφή κειμένου".

Γνωστικές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, ή διαταραχές ελλειμματικής προσοχής

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο "να πλέει" σε μια σελίδα, για παράδειγμα μια γραμμή κειμένου να συμπιέζεται στη γραμμή κάτω από αυτήν. Επίσης, συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο. Έχουν παρόμοιες ανάγκες με τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, ιδίως τη μείωση του φόρτου ανάγνωσης. Επίσης, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε την πλάγια γραφή, τη γραφή μόνο με κεφαλαία και την υπογράμμιση.

Τα άτομα με διαταραχές ελλειμματικής προσοχής δυσκολευόμαστε να εστιάσουν σε μια πρόταση, μια εργασία κ.λπ. Χρειάζονται απλές σχεδιάσεις τοποθεσίας που τους διευκολύνουν να εστιάσουν. Δυσκολευονται να επεξεργασουν πληροφοριες σε μια τοποθεσια που είναι πολύ γεμάτη με στοιχεία. Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά το κενό διάστημα στη διάταξη της τοποθεσίας σας και χρησιμοποιήστε κείμενο με αριστερή στοίχιση, μη στοιχισμένο στο κέντρο ή με στοίχιση.

Πόροι

Περιπτώσεις χρηστών web: Πώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούν το web

Οδηγοί της Microsoft για διάφορους τύπους ειδικών αναγκών και ιδέες για την αντιμετώπισή τους

Προσδιορίστε τις πολιτικές, τις απαιτήσεις και τις οδηγίες προσβασιμότητας της εταιρείας σας

Όταν κάποιος δημιουργεί περιεχόμενο για το web ή για μια εταιρική τοποθεσία intranet και είναι αποφασισμένος να το κάνει προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες προσβασιμότητας. Όταν παρεκκλίνετε από τα τυπικά, έτοιμα πρότυπα που παρέχει το SharePoint Online για τη δημιουργία τοποθεσιών, πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να κάνετε τα παρακάτω, τουλάχιστον, ανάλογα με την έκταση της προσαρμογής σας:

 • Προσδιορίστε τις καθιερωμένες οδηγίες και απαιτήσεις προσβασιμότητας του οργανισμού σας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεστε κατά τη δημιουργία τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων τοποθεσιών του SharePoint Online.

 • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για θέματα προσβασιμότητας του οργανισμού σας και συζητήστε για τις επιπτώσεις της προσαρμογής της τοποθεσίας σας. Επίσης, ζητήστε του να προτείνει εργαλεία για τον έλεγχο συγκεκριμένων πτυχών της προσβασιμότητας της τοποθεσίας σας.

 • Ενημερώστε τον υπεύθυνο για θέματα προσβασιμότητας για τα σχέδια περιεχομένου σας και ζητήστε του να αξιολογεί τα σχέδιά σας και την πρόοδο της προσαρμογής τοποθεσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε πιθανά εμπόδια στην προσβασιμότητα.

 • Μιλήστε με άτομα στον οργανισμό σας που έχουν ειδικές ανάγκες και ζητήστε τη γνώμη τους σχετικά με τα σχέδιά σας για την προσαρμογή της τοποθεσίας σας στο SharePoint Online. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση τοποθεσιών Web, γενικά, και τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση τοποθεσιών intranet — και τα δύο μπορεί να σας ενθαρρύνουν να αναθεωρήσετε τα σχέδια προσαρμογής σας ή τουλάχιστον να ορίσετε ρεαλιστικούς στόχους.

Πόροι

Τοποθεσία web προσβασιμότητας του Microsoft Developer Network (MSDN)

Εξοικειωθείτε με τις τρέχουσες, ευρέως αποδεκτές οδηγίες προσβασιμότητας για όλους τους τύπους τοποθεσιών web

Οι τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί στο SharePoint Online είναι, πάνω απ' όλα, τοποθεσίες web, όπως ακριβώς και οι άλλες. Επομένως, οι γενικές οδηγίες που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για οποιαδήποτε τοποθεσία web ισχύουν και για τις τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί στο SharePoint Online. Οι παρακάτω οδηγίες είναι πλήρεις και λεπτομερείς.

Πόροι

Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Web (WCAG) από το World Wide Web Consortium (W3C) Το W3C είναι μια διεθνής κοινότητα που εργάζεται για την ανάπτυξη προτύπων web, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες για την προσβασιμότητα web. Οι οδηγίες WCAG είναι από τις πιο πλήρεις οδηγίες που υπάρχουν για την προσβασιμότητα web και αποτελούν τη βάση για τους κανονισμούς προσβασιμότητας σε πολλές χώρες. Οι οδηγίες WCAG αποτελούν το καθιερωμένο πρότυπο για τη σύγχρονη ανάπτυξη τοποθεσιών web και intranet.

Το WebAIM προσφέρει οδηγούς αναφοράς και οδηγούς σχεδίασης. Το WebAIM είναι ένας έγκυρος φορέας προσβασιμότητας web που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσβασιμότητας web. Αποστολή του WebAIM είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να κάνουν το περιεχόμενο web τους προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, όσοι εργάζονται σε μια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς προμηθειών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πρότυπα της ενότητας 508 για βασισμένες στο web πληροφορίες και εφαρμογές intranet και Internet.

Συνδυάστε τα όλα: Κάντε προσβάσιμες τις τυπικές προσαρμογές σε τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί στο SharePoint Online

Τώρα που είστε εξοικειωμένοι με την προσβασιμότητα ως στοιχείο σχεδίασης, καθώς και με τις επιπτώσεις στην προσβασιμότητα της παρέκκλισης από τα τυπικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο SharePoint Online, είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας διατηρώντας την παράλληλα προσβάσιμη.

Ακολουθούν ορισμένα προτεινόμενα άρθρα:

Στο SharePoint, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τα τυπικά, έτοιμα πρότυπα (όπως Ιστολόγιο, Τοποθεσία ομάδας, Τοποθεσία έργου και άλλα). Αυτά τα τυπικά πρότυπα τοποθετούν το περιεχόμενο στις σελίδες της τοποθεσίας σας με γνώμονα την προσβασιμότητα.

Αυτό το άρθρο αφορά όσους σκέφτονται να προσαρμόσουν την τοποθεσία τους αφού τη δημιούργησαν και είναι αποφασισμένοι να κάνουν την προσαρμοσμένη τοποθεσία προσβάσιμη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν προσαρμόσετε την τοποθεσία σας, όπως τις ανάγκες του ακροατηρίου και τις οδηγίες προσβασιμότητας και περιλαμβάνει συνδέσεις προς πόρους που σας βοηθούν να κάνετε βασική προσαρμογή τοποθεσίας διατηρώντας παράλληλα την τοποθεσία σας προσβάσιμη.

Σημειώσεις: 

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των τοποθεσιών που μπορείτε να δημιουργήσετε στο SharePoint και τη χρήση τους, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προτύπων για τη δημιουργία διαφόρων ειδών τοποθεσιών SharePoint.

 • Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένες συνηθισμένες, βασικές προσαρμογές που μπορεί να κάνει ο καθένας σε τοποθεσίες μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς καμία γνώση για τον κώδικα που βρίσκεται από πίσω. Η προσαρμογή του κώδικα για μια τοποθεσία, όπως HTML, CSS ή JavaScript, ή η πραγματοποίηση εκτεταμένης προσαρμογής είναι πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου. Ωστόσο, οι πληροφορίες προσβασιμότητας που περιέχει αυτό το άρθρο ισχύουν για οποιαδήποτε προσαρμογή τοποθεσίας, ανεξάρτητα από το εύρος.

Σε αυτό το θέμα

Στόχοι για προσβάσιμες τοποθεσίες

Για πολλούς, η προσβασιμότητα του SharePoint είναι κάτι που τους απασχολεί εκ των υστέρων. Θεωρούν ότι είναι κάτι που κάνει ένας προγραμματιστής web στον κώδικα μετά τη δημιουργία της τοποθεσίας (όπως οι παρεμβάσεις στον κώδικα HTML, CSS ή JavaScript).

Ωστόσο, η προσβασιμότητα θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας σχεδίασης το οποίο να λαμβάνετε υπόψη σας πριν ξεκινήσει η εργασία σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, πρέπει να σκεφτείτε με ποιον τρόπο η προσαρμογή μιας τοποθεσίας που έχει δημιουργηθεί στο SharePoint θα επηρεάσει την προσβασιμότητα πριν προσαρμόσετε την τοποθεσία σας. Για να κάνετε προσβάσιμη οποιαδήποτε τοποθεσία, απαιτούνται, πρώτα και κύρια, τα εξής:

 • Χρηστικότητα για τον καθένα.

  Η προσβασιμότητα έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας τοποθεσίας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, είτε έχει ειδικές ανάγκες είτε όχι. Η χρηστικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Εάν εσείς δεν μπορείτε εύκολα να μετακινείστε στην τοποθεσία σας για να βρίσκετε αυτό που θέλετε ή να πραγματοποιείτε αυτά που πρέπει να κάνετε, πώς θα μπορούν οι άλλοι χρήστες;

 • Χρηστικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  Η προσβασιμότητα έχει να κάνει με το να απευθύνεστε σε όλους και να μην αγνοείτε κάποιο τμήμα του ακροατηρίου σας. Κατά συνέπεια, κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να είναι προσβάσιμη για αυτά. Είναι, άλλωστε, χρήστες της τοποθεσίας σας, όπως ακριβώς και κάθε άλλος στον οργανισμό σας.

Η σχεδίαση των τοποθεσιών με γνώμονα την προσβασιμότητα σάς βοηθά να κάνετε τις τοποθεσίες σας:

 • Προσβάσιμες ανεξάρτητα από τη συσκευή ή τη μέθοδο εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος (για παράδειγμα, πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή, πρόγραμμα περιήγησης φωνής, πρόγραμμα περιήγησης κινητού τηλεφώνου, υπολογιστής σε αυτοκίνητο και ούτω καθεξής).

 • Προσβάσιμες ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που μπορεί να έχει κάποιος κατά τη χρήση (για παράδειγμα, περιβάλλον με θόρυβο, αίθουσες με ποικίλους βαθμούς φωτισμού, περιβάλλον οδήγησης hands-free και ούτω καθεξής).

 • Προβλέψιμες. Η καινοτομία των τοποθεσιών είναι σημαντική, αλλά η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητη. Όταν κάνετε την περιήγηση στην τοποθεσία σας απλή και προβλέψιμη, είναι πιο προσβάσιμη για όλους.

Πόροι

Τι είναι η προσβασιμότητα web;

Εκπαίδευση προσβασιμότητας της Microsoft: Εισαγωγή στην προσβασιμότητα

Οδηγός για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δημιουργούν προσβάσιμο περιεχόμενο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Οδηγός για εκπαιδευτικούς που δημιουργούν προσβάσιμο περιεχόμενο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ιστολόγιο προσβασιμότητας της Microsoft

Γνωρίστε το ακροατήριο -άτομα με ειδικές ανάγκες- και τις ανάγκες τους

Ο όρος "άτομα με ειδικές ανάγκες" περιλαμβάνει εκατομμύρια ανθρώπους με μια ευρεία γκάμα αναγκών. Ωστόσο, κάθε υποομάδα έχει συγκεκριμένες, διακριτές ανάγκες. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ειδικές ανάγκες και τις αντίστοιχες ανάγκες των ατόμων. Όταν προσαρμόζετε μια τοποθεσία που έχει δημιουργηθεί στο SharePoint, έχει ζωτική σημασία να κατανοήσετε πώς επηρεάζει η προσαρμογή σας κάθε υποομάδα.

Σημείωση: Ο όρος "βοηθητικές τεχνολογίες" περιγράφει το σύνολο των τεχνολογιών που είναι σχεδιασμένες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους βοηθητικών τεχνολογιών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, μεταβείτε στο θέμα "Πειραματιστείτε με τις βοηθητικές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ακροατήριο".

Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ειδικές ανάγκες και οι αντίστοιχες ανάγκες προσβασιμότητας:

Ειδική ανάγκη

Τυπικές ανάγκες υποβοήθησης

Προβλήματα όρασης

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου (καθόλου ενέργειες με το ποντίκι).

 • Μια προβλέψιμη σειρά tab και γνωστές περιοχές σε μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραθύρων διαλόγου) που επιτρέπουν στο ακροατήριο να δημιουργήσει ένα νοητικό μοντέλο της σελίδας, ώστε να ξέρουν πού βρίσκονται και να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους.

 • Ηχητικά σχόλια από προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, έναν τύπο βοηθητικής τεχνολογίας.

 • Εναλλακτικές λύσεις για τα οπτικά στοιχεία (εικόνες, εικονίδια κ.λπ.) και περιγραφικό κείμενο για όλες τις εικόνες (ακόμη και εκείνες που είναι απλώς διακοσμητικές), όπως το εναλλακτικό κείμενο.

 • Μεταγραφές ήχου για τα βίντεο, καθώς και ρυθμίσεις για τα προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης αναπαραγωγής, ώστε ο ήχος από ένα βίντεο και τα ηχητικά σχόλια από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους.

 • Γλώσσα που είναι σαφής και περιεκτική και δεν προτρέπει πάντα το χρήση να "δει" ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "Δείτε το ΧΨΩ", θα μπορούσατε να πείτε "Περιλαμβάνεται το ΧΨΩ". Αντί να πείτε μόνο "Δείτε το βίντεο", θα μπορούσατε να δώσετε μια εναλλακτική: "Δείτε το βίντεο ή ακούστε τη μεταγραφή ήχου για το βίντεο".

 • Μεγαλύτερες οικογένειες γραμματοσειρών που κάνουν το κείμενο πιο ευανάγνωστο, καθώς και μαύρο κείμενο ή κείμενο υψηλής αντίθεσης.

Για να μάθετε με ποιον τρόπο η Microsoft ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της υποομάδας, μεταβείτε στον Οδηγό της Microsoft για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης.

Αχρωματοψία

Η αχρωματοψία έχει δύο κύριους τύπους: δυσκολία διάκρισης μεταξύ του κόκκινου και του πράσινο και δυσκολία διάκρισης μεταξύ του μπλε και του κίτρινου. Προτιμήστε τα παρακάτω κατά την προσαρμογή της τοποθεσίας σας:

 • Εναλλακτικές λύσεις για το χρώμα για την παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών. Φροντίστε ώστε το χρώμα να μην είναι το μόνο μέσο παρουσίασης πληροφοριών στην τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι μια υπερ-σύνδεση που επισημαίνεται με χρώμα είναι και υπογραμμισμένη, ώστε κάποιος που έχει αχρωματοψία να γνωρίζει ότι είναι μια σύνδεση, ακόμη κι αν δεν μπορεί να δει το χρώμα.

 • Έντονα χρώματα ή συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στα δύο άκρα του χρωματικού φάσματος. Για παράδειγμα, οι συνδυασμοί λευκού και μαύρου χρώματος βοηθούν τα άτομα με αχρωματοψία να διακρίνουν τα χρώματα.

 • Απλό φόντο χωρίς μοτίβα πίσω από το κείμενο σε ιστοσελίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα όρασης: Αχρωματοψία

Περιορισμένη κινητικότητα ή κινητικά προβλήματα

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου (καθόλου ή περιορισμένες ενέργειες με το ποντίκι).

 • Ευκαιρίες για την ακύρωση σημαντικών ενεργειών, όπως η παροχή ενός κουμπιού "Άκυρο" κατά τη διαγραφή ενός καναλιού σε μια πύλη βίντεο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλματα που μπορεί να κάνει με μια συσκευή εισόδου.

 • Τρόποι παράκαμψης μεγάλων λιστών (για παράδειγμα, συνδέσεις που επιτρέπουν στο χρήστη να μεταβεί στην κορυφή, στο τέλος ή στην επόμενη ενότητα μιας σελίδας σε μια τοποθεσία).

 • Συνδέσεις που περιλαμβάνουν αρκετές λέξεις κειμένου, καθώς είναι δύσκολη η επιλογή των συνδέσεων με λίγες λέξεις. Για παράδειγμα, αντί για τη φράση "κάντε κλικ εδώ", συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο για τη σύνδεση, ο οποίος πιθανότατα έχει μεγαλύτερο μήκος.

Κώφωση ή περιορισμένη ακοή

 • Λεζάντες και μεταγραφές κειμένου για τα βίντεο.

 • Μεταγραφές κειμένου για τα αρχεία ήχου.

 • Εναλλακτικές λύσεις για τις ηχητικές υποδείξεις.

 • Γλώσσα που είναι σαφής και περιεκτική και χρησιμοποιεί εναλλακτικές διατυπώσεις αντί να προτρέπει το χρήστη να "ακούσει"ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "Ακούστε το αρχείο ήχου", θα μπορούσατε να πείτε "Ακούστε το αρχείο ήχου ή διαβάστε τη μεταγραφή κειμένου".

Γνωστικές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, ή διαταραχές ελλειμματικής προσοχής

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία περιγράφουν ότι βλέπουν το κείμενο "να πλέει" σε μια σελίδα, για παράδειγμα μια γραμμή κειμένου να συμπιέζεται στη γραμμή κάτω από αυτήν. Επίσης, συχνά βλέπουν το κείμενο συγχωνευμένο ή παραμορφωμένο. Έχουν παρόμοιες ανάγκες με τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, ιδίως τη μείωση του φόρτου ανάγνωσης. Επίσης, μπορεί να επωφεληθούν από γνώριμες γραμματοσειρές sans serif, όπως Arial ή Calibri. Αποφύγετε την πλάγια γραφή, τη γραφή μόνο με κεφαλαία και την υπογράμμιση.

Τα άτομα με διαταραχές ελλειμματικής προσοχής δυσκολευόμαστε να εστιάσουν σε μια πρόταση, μια εργασία κ.λπ. Χρειάζονται απλές σχεδιάσεις τοποθεσίας που τους διευκολύνουν να εστιάσουν. Δυσκολευονται να επεξεργασουν πληροφοριες σε μια τοποθεσια που είναι πολύ γεμάτη με στοιχεία. Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά το κενό διάστημα στη διάταξη της τοποθεσίας σας και χρησιμοποιήστε κείμενο με αριστερή στοίχιση, μη στοιχισμένο στο κέντρο ή με στοίχιση.

Πόροι

Περιπτώσεις χρηστών web: Πώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούν το web

Οδηγοί της Microsoft για διάφορους τύπους ειδικών αναγκών και ιδέες για την αντιμετώπισή τους

Προσδιορίστε τις πολιτικές, τις απαιτήσεις και τις οδηγίες προσβασιμότητας της εταιρείας σας

Όταν κάποιος δημιουργεί περιεχόμενο για το web ή για μια εταιρική τοποθεσία intranet και είναι αποφασισμένος να το κάνει προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες προσβασιμότητας. Όταν παρεκκλίνετε από τα τυπικά, έτοιμα πρότυπα που παρέχει το SharePoint για τη δημιουργία τοποθεσιών, πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να κάνετε τα παρακάτω, τουλάχιστον, ανάλογα με την έκταση της προσαρμογής σας:

 • Προσδιορίστε τις καθιερωμένες οδηγίες και απαιτήσεις προσβασιμότητας του οργανισμού σας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεστε κατά τη δημιουργία τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων τοποθεσιών του SharePoint.

 • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για θέματα προσβασιμότητας του οργανισμού σας και συζητήστε για τις επιπτώσεις της προσαρμογής της τοποθεσίας σας. Επίσης, ζητήστε του να προτείνει εργαλεία για τον έλεγχο συγκεκριμένων πτυχών της προσβασιμότητας της τοποθεσίας σας.

 • Ενημερώστε τον υπεύθυνο για θέματα προσβασιμότητας για τα σχέδια περιεχομένου σας και ζητήστε του να αξιολογεί τα σχέδιά σας και την πρόοδο της προσαρμογής τοποθεσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε πιθανά εμπόδια στην προσβασιμότητα.

 • Μιλήστε με άτομα στον οργανισμό σας που έχουν ειδικές ανάγκες και ζητήστε τη γνώμη τους σχετικά με τα σχέδιά σας για την προσαρμογή της τοποθεσίας σας SharePoint. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση τοποθεσιών Web γενικά, καθώς και τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση τοποθεσιών intranet — και τα δύο μπορεί να σας ενθαρρύνουν να αναθεωρήσετε τα σχέδια προσαρμογής σας ή τουλάχιστον να ορίσετε ρεαλιστικούς στόχους.

Πόροι

Τοποθεσία web προσβασιμότητας του Microsoft Developer Network (MSDN)

Εξοικειωθείτε με τις τρέχουσες, ευρέως αποδεκτές οδηγίες προσβασιμότητας για όλους τους τύπους τοποθεσιών web

Οι τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί στο SharePoint είναι τοποθεσίες web, όπως ακριβώς και οι άλλες. Επομένως, οι γενικές οδηγίες που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για οποιαδήποτε τοποθεσία web ισχύουν και για τις τοποθεσίες που δημιουργούνται ή προσαρμόζονται στο SharePoint. Οι παρακάτω οδηγίες είναι πλήρεις και λεπτομερείς.

Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Web (WCAG) από το World Wide Web Consortium (W3C) Το W3C είναι μια διεθνής κοινότητα που εργάζεται για την ανάπτυξη προτύπων web, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες για την προσβασιμότητα web. Οι οδηγίες WCAG είναι από τις πιο πλήρεις οδηγίες που υπάρχουν για την προσβασιμότητα web και αποτελούν τη βάση για τους κανονισμούς προσβασιμότητας σε πολλές χώρες. Οι οδηγίες WCAG αποτελούν το καθιερωμένο πρότυπο για τη σύγχρονη ανάπτυξη τοποθεσιών web και intranet.

Το WebAIM προσφέρει οδηγούς αναφοράς και οδηγούς σχεδίασης. Το WebAIM είναι ένας έγκυρος φορέας προσβασιμότητας web που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσβασιμότητας web. Αποστολή του WebAIM είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να κάνουν το περιεχόμενο web τους προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, όσοι εργάζονται σε μια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς προμηθειών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πρότυπα της ενότητας 508 για βασισμένες στο web πληροφορίες και εφαρμογές intranet και Internet.

Συνδυάστε τα όλα: Κάντε προσβάσιμες τις τυπικές προσαρμογές σε τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί στο SharePoint

Τώρα που είστε εξοικειωμένοι με την προσβασιμότητα ως στοιχείο σχεδίασης, καθώς και με τις επιπτώσεις στην προσβασιμότητα της παρέκκλισης από τα τυπικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο SharePoint, είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας διατηρώντας την παράλληλα προσβάσιμη.

Ακολουθούν ορισμένα προτεινόμενα άρθρα:

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×