Στοιχίστε εικόνες, γραφήματα ή άλλα αντικείμενα στη σελίδα ή μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας εντολές "συγκράτησης σε".

Η συγκράτηση στις επιλογές λειτουργεί μόνο στη Διάταξη εκτύπωσης.

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα, μια εικόνα ή ένα αντικείμενο στο έγγραφο.

 2. Στο δεξιό άκρο της κορδέλας, επιλέξτε "Μορφοποίηση > στοίχιση > πλέγμα Ρυθμίσεις".

  Παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί" στο Word

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί".

 3. Ενεργοποιήστε μία ή και τις δύο από αυτές τις επιλογές:

  Επιλογή

  Περιγραφή

  Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν δεν εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος

  Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην πλησιέστερη διασταύρωση του πλέγματος ακόμα και όταν το πλέγμα δεν είναι ορατό.

  Συγκράτηση αντικειμένων σε άλλα αντικείμενα

  Κάντε ένα αντικείμενο να ευθυγραμμίζεται με άλλα αντικείμενα καθώς το σύρετε στην οθόνη.

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα, εικόνα ή αντικείμενο στο έγγραφο.

 2. Στο δεξιό άκρο της κορδέλας, επιλέξτε "Μορφοποίηση > στοίχιση > πλέγμα Ρυθμίσεις".

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί".

 3. Για να απενεργοποιήσετε τη Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν δεν εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος ή συγκράτηση αντικειμένων σε άλλες ρυθμίσεις αντικειμένων, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο.

Προσαρμογή του μεγέθους του πλέγματος

Μπορείτε να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των γραμμών πλέγματος που εμφανίζονται στη σελίδα, προσαρμόζοντας το οριζόντιο και το κατακόρυφο διάστημα.

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα, μια εικόνα ή ένα αντικείμενο στο έγγραφο.

 2. Στο δεξιό άκρο της κορδέλας, επιλέξτε "Μορφοποίηση > στοίχιση > πλέγμα Ρυθμίσεις".

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις ,αλλάξτε τη μέτρηση στο πλαίσιο "Οριζόντιο διάστημα" ή "Κατακόρυφο διάστημα".

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια μέτρηση στο πλαίσιο ή να χρησιμοποιήσετε το επάνω ή κάτω βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.

Συμβουλές σχετικά με το πλέγμα και τους οδηγούς

 • Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές "συγκράτηση σε", κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το γράφημα, την εικόνα ή το αντικείμενο.

 • Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί" να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός ως προεπιλογής".

 • Από προεπιλογή, τα σχήματα και άλλα αντικείμενα συγκρατούνται στην πλησιέστερη διασταύρωση των γραμμών πλέγματος μόνο εάν το πλέγμα είναι ορατό. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε επιλέγοντας το πλαίσιο Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος Σχεδίαση

ή διαγραφή γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×