Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ATAN2 στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το τόξο της εφαπτομένης, ή αντίστροφη εφαπτομένη, των συντεταγμένων x και y που καθορίσατε. Το τόξο εφαπτομένης είναι η γωνία από τον άξονα των x προς μία γραμμή που ορίζεται από την αρχή των αξόνων (0, 0) και ένα σημείο με συντεταγμένες (αριθμός_x, αριθμός_y). Η γωνία εκφράζεται σε ακτίνια μεταξύ -π και π, εξαιρούμενης της τιμής -π.

Σύνταξη

ATAN2(αριθμός_x; αριθμός_y)

Η σύνταξη της συνάρτησης ATAN2 περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός_x    Υποχρεωτικό. Είναι η τετμημένη x του σημείου.

  • Αριθμός_y    Υποχρεωτικό. Είναι η τεταγμένη y του σημείου.

Παρατηρήσεις

  • Ένα θετικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια αριστερόστροφη γωνία από τον άξονα x. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια δεξιόστροφη γωνία.

  • ATAN2(α;β) ίσον ATAN(β/α), αλλά στη συνάρτηση ATAN2 το α μπορεί να ισούται με 0.

  • Εάν τα ορίσματα αριθμός_x και αριθμός_y είναι 0, η συνάρτηση ATAN2 επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

  • Για να εκφράσετε το τόξο εφαπτομένης σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα επί 180/PI( ) ή να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ATAN2(1;1)

Το τόξο εφαπτομένης του σημείου 1,1 σε ακτίνια, π/4

0,785398163

=ATAN2(-1;-1)

Το τόξο εφαπτομένης του σημείου -1,-1 σε ακτίνια, -3*π/4

-2,35619449

=ATAN2(-1;-1)*180/PI()

Το τόξο εφαπτομένης του σημείου 1,1 σε μοίρες

-135

=DEGREES(ATAN2(-1;-1))

Το τόξο εφαπτομένης του σημείου 1,1 σε μοίρες

-135

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×