Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το αντίστροφο της πιθανότητας δεξιάς πλευράς της κατανομής Χ-τετράγωνο. Εάν πιθανότητα = CHIDIST(x;...), τότε CHIINV(πιθανότητα;...) = x. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να συγκρίνετε τα παρατηρούμενα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε να αποφασίσετε αν η αρχική σας υπόθεση είναι σωστή.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση CHISQ.INV και Συνάρτηση CHISQ.INV.RT.

Σύνταξη

CHIINV(πιθανότητα;βαθμοί_ελευθερίας)

Η σύνταξη της συνάρτησης CHIINV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Μια πιθανότητα που συνδέεται με την κατανομή Χ-τετράγωνο.

  • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός βαθμών ελευθερίας.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CHIINV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα < 0 ή πιθανότητα > 1, η συνάρτηση CHIINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν βαθμοί_ελευθερίας < 1, τότε η συνάρτηση CHIINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Με δεδομένη μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση CHIINV αναζητά την τιμή x ώστε CHIDIST(x; βαθμοί_ελευθερίας) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης CHIINV εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης CHIDIST. Η συνάρτηση CHIINV χρησιμοποιεί τεχνική επαναληπτικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 100 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,050001

Πιθανότητα που αναφέρεται στην κατανομή Χ-τετράγωνο

10

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CHIINV(A2;A3)

Το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο.

18,306973

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×