Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CHOOSE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Χρησιμοποιεί το όρισμα αριθμός_δείκτη, για να επιστρέψει μια τιμή από τη λίστα ορισμάτων τιμών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CHOOSE για να επιλέξετε μια τιμή από ένα σύνολο έως και 254 τιμών βάσει του αριθμού δείκτη. Για παράδειγμα, αν τα ορίσματα τιμή1 έως τιμή7 είναι οι ημέρες της εβδομάδας, η συνάρτηση CHOOSE επιστρέφει μία από τις ημέρες όταν ως όρισμα χρησιμοποιείται ένας αριθμός από το 1 έως το 7.

Σύνταξη

CHOOSE(αριθμός_δείκτη; τιμή1; [τιμή2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης CHOOSE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός_δείκτη    Υποχρεωτικό. Καθορίζει ποιο όρισμα τιμής επιλέγεται. Το όρισμα αριθμός_δείκτη πρέπει να είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 254 ή τύπος ή αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό από το 1 έως το 254.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_δείκτη έχει την τιμή 1, η συνάρτηση CHOOSE επιστρέφει το όρισμα τιμή1, αν έχει την τιμή 2, επιστρέφει το όρισμα τιμή2 κ.ο.κ.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_δείκτη είναι μικρότερο του 1 ή μεγαλύτερο από τον αριθμό της τελευταίας τιμής στη λίστα, η συνάρτηση CHOOSE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_δείκτη δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία αποκόπτονται και στρογγυλοποιείται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο προτού χρησιμοποιηθεί.

 • Τιμή1; τιμή2; ...     Το όρισμα τιμή1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθες τιμές είναι προαιρετικές. Τα ορίσματα τιμών 1 έως 254, από τα οποία η συνάρτηση CHOOSE επιλέγει μία τιμή ή μία ενέργεια που θα εκτελέσει βάσει του ορίσματος αριθμός_δείκτη. Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, αναφορές κελιών, καθορισμένα ονόματα, τύποι, συναρτήσεις ή κείμενο.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα αριθμός_δείκτη είναι πίνακας, κατά την εκτέλεση της συνάρτησης CHOOSE υπολογίζεται κάθε τιμή του.

 • Τα ορίσματα τιμών της συνάρτησης CHOOSE μπορεί να είναι αναφορές περιοχών αλλά και μεμονωμένες τιμές.

  Για παράδειγμα, ο τύπος:

=SUM(CHOOSE(2;A1:A10;B1:B10;C1:C10))

υπολογίζεται ως:

=SUM(B1:B10)

που επιστρέφει με τη σειρά του μια τιμή βάσει των τιμών της περιοχής B1:B10.

Η συνάρτηση CHOOSE υπολογίζεται πρώτη και επιστρέφει την αναφορά B1:B10. Στη συνέχεια υπολογίζεται η συνάρτηση SUM, χρησιμοποιώντας ως όρισμα το αποτέλεσμα της συνάρτησης CHOOSE, δηλαδή την αναφορά B1:B10.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

 

1ο

Καρφιά

2ο

Βίδες

3ο

Παξιμάδια

Τέλος

Μπουλόνια

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CHOOSE(2;A2;A3;A4;A5)

Η τιμή του ορίσματος της δεύτερης λίστας (η τιμή του κελιού A3)

2ο

=CHOOSE(4;B2;B3;B4;B5)

Η τιμή του ορίσματος της τέταρτης λίστας (η τιμή του κελιού Β5)

Μπουλόνια

=CHOOSE(3;"Μεγάλος";115;"κόσμος";8)

Η τιμή του ορίσματος της τρίτης λίστας

κόσμος

Παράδειγμα 2

Δεδομένα

23

45

12

10

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SUM(A2:CHOOSE(2;A3;A4;A5))

Αθροίζει την περιοχή A2:A4. Η συνάρτηση CHOOSE επιστρέφει το κελί A4 ως δεύτερο τμήμα της περιοχής για τη συνάρτηση SUM.

80

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×