Συνάρτηση CONFIDENCE

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της σύνταξης CONFIDENCE  στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κανονική κατανομή.

Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι μια περιοχή τιμών. Ο μέσης τιμών του δείγματος, x, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της περιοχής και η περιοχή είναι x ± CONFIDENCE. Για παράδειγμα, εάν x είναι ο μέσης χρόνος παράδοσης δείγματος για προϊόντα που παραγγείλατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το x ± CONFIDENCE είναι μια περιοχή μέσων πληθυσμών. Για κάθε μέση τιμή πληθυσμού, μ0, σε αυτή την περιοχή, η πιθανότητα να υπάρχει μέση τιμή δείγματος μεγαλύτερη από μ0 από το x είναι μεγαλύτερη από το άλφα. για κάθε μέση τιμή πληθυσμού, μ0, όχι σε αυτήν την περιοχή, η πιθανότητα απόκτησης μέσης τιμής δείγματος μεγαλύτερη από μ0 από το x είναι μικρότερη από το άλφα. Με άλλα λόγια, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε τα x, standard_dev και το μέγεθος για να κατασκευάσουμε έναν δίπλευπο έλεγχο στο επίπεδο σημαντικότητας άλφα της υπόθεσης ότι ο μέσης σημασίας πληθυσμού είναι μ0. Στη συνέχεια, δεν θα απορρίψουμε αυτή την υπόθεση εάν το μ0 είναι στο διάστημα εμπιστοσύνης και θα απορρίψουμε αυτή την υπόθεση εάν το μ0 δεν είναι στο διάστημα εμπιστοσύνης. Το διάστημα εμπιστοσύνης δεν μας επιτρέπει να συναγάγουμε ότι υπάρχει πιθανότητα 1 – άλφα ότι το επόμενο πακέτο θα πάρει χρόνο παράδοσης μέσα στο διάστημα εμπιστοσύνης.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM και Συνάρτηση CONFIDENCE.T.

Σύνταξη

CONFIDENCE(άλφα;τυπική_απόκλιση;μέγεθος)

Η σύνταξη της συνάρτησης CONFIDENCE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Άλφα     Υποχρεωτικό. Το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου εμπιστοσύνης. Το επίπεδο εμπιστοσύνης ισούται με 100*(1 - άλφα)%, δηλαδή, μια τιμή άλφα ίση με 0,05 υποδηλώνει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 τοις εκατό.

 • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της περιοχής δεδομένων του πληθυσμού, η οποία θεωρείται γνωστή.

 • Μέγεθος     Υποχρεωτικό. Το μέγεθος του δείγματος.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση CONFIDENCE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν άλφα ≤ 0 ή άλφα ≥ 1, η συνάρτηση CONFIDENCE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση CONFIDENCE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα μέγεθος δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν το όρισμα μέγεθος < 1, η συνάρτηση CONFIDENCE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν υποθέσουμε ότι το άλφα ισούται με 0,05, πρέπει να υπολογίσουμε την περιοχή κάτω από την τυπική κανονική καμπύλη που ισούται με (1 - άλφα), ή 95 τοις εκατό. Η τιμή αυτή είναι ±1,96. Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι συνεπώς:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,05

Επίπεδο σημαντικότητας

2,5

Τυπική απόκλιση του πληθυσμού

50

Μέγεθος δείγματος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CONFIDENCE(A2;A3;A4)

Διάστημα βεβαιότητας του μέσου ενός πληθυσμού. Δηλαδή, το διάστημα εμπιστοσύνης για τον υποκείμενο μέσο πληθυσμού για τη διάρκεια διαδρομής προς την εργασία του ισούται με 30 ± 0,692952 λεπτά ή με 29,3 έως 30,7 λεπτά.

0,692951912

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×