Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CUBEKPIMEMBER στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει μια ιδιότητα βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα KPI στο κελί. Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως τα μηνιαία μικτά κέρδη ή ο τριμηνιαίος κύκλος κίνησης προσωπικού, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης.

Σημείωση: Η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER υποστηρίζεται μόνο όταν το βιβλίο εργασίας είναι συνδεδεμένο με τις υπηρεσίες Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ή κάποια νεότερη προέλευση δεδομένων.

Σύνταξη

CUBEKPIMEMBER(σύνδεση; όνομα_kpi; ιδιότητα_kpi; [λεζάντα])

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBEKPIMEMBER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

  • Όνομα_kpi    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος του KPI στον κύβο.

  • Ιδιότητα_kpi    Υποχρεωτικό. Είναι το στοιχείο KPI που επιστρέφεται και μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

Ακέραιος

Αριθμητική σταθερά

Περιγραφή

1

KPIValue

Η πραγματική τιμή

2

KPIGoal

Μια τιμή-στόχος

3

KPIStatus

Η κατάσταση του KPI σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

4

KPITrend

Μέτρηση της τιμής στο χρόνο

5

KPIWeight

Σχετική βαρύτητα που έχει αντιστοιχιστεί στο KPI

6

KPICurrentTimeMember

Χρονικό πλαίσιο του KPI

  • Εάν ορίσετε την τιμή KPIValue για το όρισμα ιδιότητα_kpi, μόνο το όρισμα όνομα_kpi εμφανίζεται στο κελί.

  • Λεζάντα    Προαιρετικό. Είναι μια εναλλακτική συμβολοσειρά κειμένου που εμφανίζεται στο κελί αντί των ορισμάτων όνομα_kpi και ιδιότητα_kpi.

Παρατηρήσεις

  • Όταν η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

  • Για να χρησιμοποιήσετε το KPI σε έναν υπολογισμό, καθορίστε τη συνάρτηση CUBEKPIMEMBER ως όρισμα μέλος_παράσταση στη συνάρτηση CUBEVALUE.

  • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ όταν τα ορίσματα όνομα_kpi ή ιδιότητα_kpi δεν είναι έγκυρα.

  • Η συνάρτηση CUBEKPIMEMBER ενδέχεται να επιστρέψει τιμή σφάλματος #Δ/Υ στην περίπτωση που κάνετε αναφορά σε ένα αντικείμενο που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας, όπως ένα υπολογισμένο μέλος ή ένα ονομαστικό σύνολο ενός Συγκεντρωτικού πίνακα όταν γίνεται κοινή χρήση μιας σύνδεσης και αυτός ο Συγκεντρωτικός πίνακας διαγραφεί ή τον μετατρέψετε σε τύπους. (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε τύπους.)

Παραδείγματα

=CUBEKPIMEMBER("Πωλήσεις","KPI_Οι_πωλήσεις_μου",1)

=CUBEKPIMEMBER("Πωλήσεις","KPI_Οι_πωλήσεις_μου", Στόχος_KPI,"Στόχος_KPI_πωλήσεων")

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×