Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CUBEVALUE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από τον κύβο.

Σύνταξη

CUBEVALUE(σύνδεση; [μέλος_παράσταση1]; [μέλος_παράσταση2]; …)

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBEVALUE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

 • Μέλος_παράσταση    Προαιρετικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μιας πολυδιάστατης έκφρασης (MDX) που επιστρέφει ένα μέλος ή μια πλειάδα από τον κύβο. Εναλλακτικά, το όρισμα μέλος_παράσταση μπορεί να είναι ένα σύνολο που ορίζεται από τη συνάρτηση CUBESET. Χρησιμοποιήστε το όρισμα μέλος_παράσταση ως αναλυτή για τον προσδιορισμό του τμήματος του κύβου για το οποίο επιστρέφεται η συγκεντρωτική τιμή. Εάν δεν έχει καθοριστεί μονάδα μέτρησης στο όρισμα μέλος_παράσταση, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για αυτόν τον κύβο.

Παρατηρήσεις

 • Όταν η συνάρτηση CUBEVALUE εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

 • Εάν χρησιμοποιείται αναφορά κελιού για το όρισμα μέλος_παράσταση και αυτή η αναφορά κελιού περιέχει μια συνάρτηση CUBE, τότε το όρισμα μέλος_παράσταση χρησιμοποιεί την παράσταση MDX για το στοιχείο του κελιού αναφοράς και όχι την τιμή που εμφανίζεται σε αυτό το κελί αναφοράς.

 • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBEVALUE επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBEVALUE επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία της πλειάδας δεν είναι έγκυρο, η συνάρτηση CUBEVALUE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση CUBEVALUE επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ όταν:

  • Η σύνταξη του ορίσματος μέλος_παράσταση δεν είναι σωστή.

  • Το μέλος που καθορίζεται από το όρισμα μέλος_παράσταση δεν υπάρχει στον κύβο.

  • Η πλειάδα δεν είναι έγκυρη επειδή δεν υπάρχει τιμή των καθορισμένων τιμών. (Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση πολλών στοιχείων από την ίδια ιεραρχία.)

  • Το σύνολο περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος με διαφορετική διάσταση από τα άλλα μέλη.

  • Η συνάρτηση CUBEVALUE ενδέχεται να επιστρέψει τιμή σφάλματος #Δ/Υ στην περίπτωση που κάνετε αναφορά σε ένα αντικείμενο που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας, όπως ένα υπολογισμένο μέλος ή ένα ονομαστικό σύνολο ενός Συγκεντρωτικού πίνακα όταν γίνεται κοινή χρήση μιας σύνδεσης και αυτός ο Συγκεντρωτικός πίνακας διαγραφεί ή τον μετατρέψετε σε τύπους. (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε τύπους.)

Ζήτημα: Οι τιμές Null μετατρέπονται σε συμβολοσειρές μηδενικού μήκους

Στο Excel, εάν κάποιο κελί δεν περιέχει δεδομένα επειδή δεν το έχετε αλλάξει ποτέ ή επειδή έχετε διαγράψει τα περιεχόμενά του, το κελί περιέχει μια κενή τιμή. Σε πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων μια κενή τιμή ονομάζεται τιμή Null. Μια κενή τιμή ή τιμή Null ουσιαστικά σημαίνει ότι "Δεν υπάρχει τιμή". Ωστόσο, ένας τύπος δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει μια κενή συμβολοσειρά ή μια τιμή Null. Ένας τύπος επιστρέφει πάντα μία από τις εξής τρεις τιμές: μια αριθμητική τιμή, μια τιμή κειμένου η οποία μπορεί να είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, ή μια τιμή σφάλματος όπως την τιμή #ΑΡΙΘ! ή την τιμή #ΤΙΜΗ.

Εάν ένας τύπος περιέχει μια συνάρτηση CUBEVALUE που συνδέεται με μια βάση δεδομένων OLAP (Online Analytical Processing) και ένα ερώτημα προς αυτή τη βάση δεδομένων επιστρέφει τιμή Null, το Excel μετατρέπει την τιμή Null σε συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, ακόμα και όταν ο τύπος σε αντίθετη περίπτωση θα επέστρεφε μια αριθμητική τιμή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου μια περιοχή κελιών περιέχει ένα συνδυασμό αριθμητικών τιμών και συμβολοσειρών μηδενικού μήκους και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα άλλων τύπων οι οποίοι περιέχουν αναφορές σε αυτήν την περιοχή κελιών. Για παράδειγμα, εάν τα κελιά A1 και A3 περιέχουν αριθμούς και το κελί A2 περιέχει έναν τύπο συνάρτησης CUBEVALUE η οποία επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, ο ακόλουθος τύπος θα επέστρεφε την τιμή #ΤΙΜΗ! ως σφάλμα:

=A1+A2+A3

Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμή για συμβολοσειρά μηδενικού μήκους χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ISTEXT και με τη συνάρτηση IF να αντικαταστήσετε τη συμβολοσειρά μηδενικού μήκους με το 0 (μηδέν) όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

=IF(ISTEXT(A1),0,A1)+IF(ISTEXT(A2),0,A2)+IF(ISTEXT(A3),0,A3)

Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συνάρτηση CUBEVALUE μέσα σε μια συνθήκη IF, η οποία επιστρέφει μια τιμή 0 όταν η συνάρτηση CUBEVALUE επιστρέφει συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

=IF (CUBEVALUE("Πωλήσεις","[Μετρήσεις].[Κέρδος]","[Χρόνος].[2004]","[Όλα τα προϊόντα].[Ποτά]")="", 0, CUBEVALUE("Πωλήσεις","[Μετρήσεις].[Κέρδος]","[Χρόνος].[2004]","[Όλα τα προϊόντα].[Ποτά]"))

Λάβετε υπόψη ότι η συνάρτηση SUM δεν απαιτεί αυτόν τον έλεγχο για μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, γιατί αγνοεί αυτομάτως τις συμβολοσειρές μηδενικού μήκους κατά τον υπολογισμό της τιμής επιστροφής της

Παραδείγματα

=CUBEVALUE("Πωλήσεις","[Μετρήσεις].[Κέρδος]","[Χρόνος].[2004]","[Όλα τα προϊόντα].[Ποτά]")

=CUBEVALUE($A$1,"[Μετρήσεις].[[Κέρδος]",D$12,$A23)

=CUBEVALUE("Πωλήσεις",$B$7,D$12,$A23)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×