Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DDB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που εσείς καθορίζετε.

Σύνταξη

DDB(κόστος; υπολειμματική; ζωή; περίοδος; [παράγοντας]

Η σύνταξη της συνάρτησης DDB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κόστος    Υποχρεωτικό. Το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

  • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Η τελική αξία του περιουσιακού στοιχείου αφού ολοκληρωθεί η απόσβεσή του (μερικές φορές αναφέρεται ως υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου). Η τιμή αυτή μπορεί να είναι 0.

  • Ζωή    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός χρόνος απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου (μερικές φορές αναφέρεται ως ωφέλιμος χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου).

  • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η περίοδος για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση. Η περίοδος πρέπει να χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες με το όρισμα ζωή.

  • Παράγοντας    Προαιρετικό. Ο ρυθμός με τον οποίο φθίνει το υπόλοιπο. Εάν παραλειφθεί το όρισμα παράγοντας, θεωρείται ίσο με 2 (μέθοδος του διπλά φθίνοντος υπολοίπου).

Σημαντικό: Και τα πέντε ορίσματα πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Παρατηρήσεις

  • Η μέθοδος του διπλά φθίνοντος υπολοίπου υπολογίζει την απόσβεση με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η απόσβεση είναι υψηλότερη κατά την πρώτη περίοδο και μειώνεται στις μεταγενέστερες περιόδους. Η συνάρτηση DDB χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσει την απόσβεση για μια περίοδο:

Ελάχ.( κόστος - συνολική απόσβεση από προηγούμενες περιόδους) * (παράγοντας/ζωή), (κόστος - υπολειμματική - συνολική απόσβεση από προηγούμενες περιόδους) )

  • Αλλάξτε το όρισμα παράγοντας, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.

  • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VDB, εάν θέλετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης, όταν η απόσβεση είναι μεγαλύτερη από τον υπολογισμό του φθίνοντος υπολοίπου.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

 

2.400 €

Αρχικό κόστος

300 €

Υπολειμματική αξία

10

Διάρκεια ζωής σε έτη

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Απόσβεση της πρώτης ημέρας, με χρήση της μεθόδου του διπλά φθίνοντος υπολοίπου. Ο προεπιλεγμένος παράγοντας είναι το 2.

1,32 €

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Απόσβεση του πρώτου μήνα.

40,00 €

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Απόσβεση του πρώτου έτους.

480,00 €

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Απόσβεση του δεύτερου έτους, χρησιμοποιώντας την τιμή 1,5 ως παράγοντα, αντί για τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου.

306,00 €

=DDB(A2;A3;A4;10)

Απόσβεση του δέκατου έτους. Ο προεπιλεγμένος παράγοντας είναι το 2.

22,12 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×