Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης EXPONDIST στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EXPONDIST για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ συμβάντων, όπως του χρόνου που χρειάζεται ένα αυτόματο μηχάνημα τράπεζας (ΑΤΜ) για να βγάλει χρήματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση EXPONDIST για να καθορίσετε την πιθανότητα να διαρκέσει αυτή η διαδικασία το πολύ 1 λεπτό.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση EXPON.DIST.

Σύνταξη

EXPONDIST(x;λάμδα;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης EXPONDIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της συνάρτησης.

 • Λάμδα     Υποχρεωτικό. Η τιμή της παραμέτρου.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή η οποία υποδηλώνει τη μορφή της εκθετικής συνάρτησης που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση EXPONDIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, ενώ εάν είναι FALSE, τότε επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα x ή το όρισμα λάμδα δεν είναι αριθμητικό, τότε η συνάρτηση EXPONDIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση EXPONDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν λάμδα ≤ 0, η συνάρτηση EXPONDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας είναι:

  Εξίσωση

 • Η εξίσωση της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής είναι:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,2

Τιμή της συνάρτησης

10

Τιμή της παραμέτρου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=EXPONDIST(A2;A3;TRUE)

Συνάρτηση αθροιστικής εκθετικής κατανομής

0,86466472

=EXPONDIST(0,2;10;FALSE)

Συνάρτηση εκθετικής κατανομής πιθανότητας

1,35335283

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×