Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης LOG10 στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

LOG10(αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης LOG10 περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο θετικός πραγματικός αριθμός του οποίου θέλετε το δεκαδικό λογάριθμο.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=LOG10(86)

Δεκαδικός λογάριθμος του 86 με βάση το 10. Το αποτέλεσμα, 1,9345, είναι η δύναμη στην οποία πρέπει να υψωθεί η βάση, 10, για να ισούται με 86.

1,9345

=LOG10(10)

Δεκαδικός λογάριθμος του 10 με βάση το 10. Είναι η δύναμη στην οποία υψώνεται το 10 για να ισούται με 10.

1

=LOG10(100000)

Λογάριθμος του 1E+5 με βάση 10. Είναι η δύναμη στην οποία υψώνεται το 10 για να ισούται με 100000 (1E+5).

5

=LOG10(10^5)

Λογάριθμος με βάση 10 του 10^5 (5). Το ίδιο όπως παραπάνω: 1E+5 = 100000.

5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×