Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης MAXA στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων.

Η συνάρτηση MAXA είναι ανάλογη της συνάρτησης MINA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παραδείγματα για τη συνάρτηση MINA.

Σύνταξη

MAXA(τιμή1;[τιμή2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης MAXA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Τιμή1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο αριθμητικό όρισμα για το οποίο θέλετε να βρείτε τη μέγιστη τιμή.

  • Τιμή2;...     Προαιρετικό. Τα αριθμητικά ορίσματα 2 έως 255 τιμές για τα οποία θέλετε να βρείτε τη μέγιστη τιμή.

Παρατηρήσεις

  • Ορίσματα μπορεί να είναι τα εξής: αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς, παραστάσεις αριθμών με κείμενο ή λογικές τιμές όπως TRUE και FALSE, σε μια αναφορά.

  • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρούνται.

  • Εάν ένα όρισμα είναι ένας πίνακας ή αναφορά, χρησιμοποιούνται μόνο οι τιμές που περιέχονται στον πίνακα ή στην αναφορά. Τα κενά κελιά και οι τιμές κειμένου που περιέχονται στον πίνακα ή την αναφορά παραβλέπονται.

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

  • Τα ορίσματα που περιέχουν τη λογική τιμή TRUE υπολογίζονται ως 1, ενώ τα ορίσματα που περιέχουν κείμενο ή τη λογική τιμή FALSE υπολογίζονται ως 0 (μηδέν).

  • Εάν τα ορίσματα δεν περιέχουν καμία τιμή, η συνάρτηση MAXA επιστρέφει την τιμή 0 (μηδέν).

  • Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε λογικές τιμές και παραστάσεις αριθμών με κείμενο σε μια αναφορά ως μέρος του υπολογισμού, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MAX.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

0

0,2

0,5

0,4

TRUE

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MAXA(A2:A6)

Ο μεγαλύτερος αριθμός στην περιοχή A2:A6. Επειδή η τιμή TRUE λαμβάνει την τιμή 1, είναι η μεγαλύτερη.

1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×