Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NPV στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές).

Σύνταξη

NPV(επιτόκιο;τιμή1;[τιμή2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης NPV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια μίας περιόδου.

 • Τιμή1; τιμή2; ...    Το όρισμα τιμή1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθες τιμές είναι προαιρετικές. 1 έως 254 ορίσματα που αντιπροσωπεύουν πληρωμές και εισοδήματα.

  • Οι συναλλαγές των ορισμάτων τιμή1, τιμή2,... πρέπει να απέχουν ίσα χρονικά διαστήματα και να πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε περιόδου.

  • Η συνάρτηση NPV χρησιμοποιεί τη διάταξη των ορισμάτων τιμή1, τιμή2,... για να ερμηνεύσει τη διαδοχή των ταμειακών ροών. Βεβαιωθείτε ότι η καταχώρηση των ποσών πληρωμών και εισοδημάτων γίνεται με τη σωστή σειρά.

  • Παραβλέπονται τα ορίσματα που είναι κενά κελιά, λογικές τιμές ή κείμενο που αντιπροσωπεύει αριθμούς, τιμές σφαλμάτων ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς.

  • Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, υπολογίζονται μόνο οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα ή την αναφορά. Κενά κελιά, λογικές τιμές, κείμενο ή τιμές σφάλματος που περιέχονται στον πίνακα ή την αναφορά παραβλέπονται.

Παρατηρήσεις

 • Η επένδυση NPV αρχίζει μία περίοδο πριν από την ημερομηνία της ταμειακής ροής του ορίσματος τιμή1 και λήγει με την τελευταία ταμειακή ροή της λίστας. Ο υπολογισμός της συνάρτησης NPV βασίζεται σε μελλοντικές ταμειακές ροές. Εάν η πρώτη συναλλαγή πραγματοποιηθεί στην αρχή της πρώτης περιόδου, η πρώτη τιμή πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα της συνάρτησης NPV και να μην περιληφθεί στα ορίσματα των τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα.

 • Εάν n είναι το πλήθος των ταμειακών ροών στη λίστα των τιμών, ο τύπος για τη συνάρτηση NPV είναι:

  Εξίσωση

 • Η συνάρτηση NPV είναι παρόμοια με τη συνάρτηση PV (παρούσα αξία). Η βασική διαφορά ανάμεσα στις συναρτήσεις PV και NPV είναι ότι η συνάρτηση PV επιτρέπει την πραγματοποίηση ταμειακών ροών στο τέλος ή στην αρχή της περιόδου. Σε αντίθεση με τις μεταβλητές τιμές των ταμειακών ροών της συνάρτησης NPV, οι ταμειακές ροές της συνάρτησης PV πρέπει να είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Για πληροφορίες σχετικά με προσόδους και οικονομικές συναρτήσεις, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

 • Η συνάρτηση NPV σχετίζεται επίσης με τη συνάρτηση IRR (επιτόκιο εσωτερικής απόδοσης). Η συνάρτηση IRR αποδίδει το επιτόκιο, για το οποίο η συνάρτηση NPV ισούται με μηδέν: NPV(IRR( ... ); ... ) = 0.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,1

Ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο

-10000

Αρχικό κόστος της επένδυσης ένα χρόνο μετά τη σημερινή ημέρα

3000

Απόδοση κατά το πρώτο έτος

4200

Απόδοση κατά το δεύτερο έτος

6800

Απόδοση κατά το τρίτο έτος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NPV(A2; A3; A4; A5; A6)

Η τρέχουσα καθαρή αξία αυτής της επένδυσης.

1.188,44 €

Παράδειγμα 2

Δεδομένα

Περιγραφή

0,08

Ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αντιπροσωπεύει τον πληθωρισμό ή το επιτόκιο μιας ανταγωνιστικής επένδυσης.

-40000

Αρχικό κόστος της επένδυσης

8000

Απόδοση κατά το πρώτο έτος

9200

Απόδοση κατά το δεύτερο έτος

10000

Απόδοση κατά το τρίτο έτος

12000

Απόδοση κατά το τέταρτο έτος

14500

Απόδοση κατά το πέμπτο έτος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NPV(A2; A4:A8)+A3

Η τρέχουσα καθαρή αξία αυτής της επένδυσης.

1.922,06 €

=NPV(A2; A4:A8; -9000)+A3

Καθαρή παρούσα αξία αυτής της επένδυσης, με ζημία 9000 κατά το έκτο έτος.

(3.749,47 €)

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×