Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PRODUCT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση PRODUCT πολλαπλασιάζει όλους τους αριθμούς που δίνονται ως ορίσματα και επιστρέφει το γινόμενο. Για παράδειγμα, εάν τα κελιά A1 και A2 περιέχουν αριθμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =PRODUCT(A1; A2) για να πολλαπλασιάσετε αυτούς τους δύο αριθμούς μαζί. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια λειτουργία, χρησιμοποιώντας το μαθηματικό τελεστή πολλαπλασιασμού (*), για παράδειγμα, =A1 * A2.

Η συνάρτηση PRODUCT είναι χρήσιμη όταν πρέπει να πολλαπλασιάσετε πολλά κελιά μαζί. Για παράδειγμα, ο τύπος =PRODUCT(A1:A3; C1:C3) είναι ισοδύναμος με =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Σύνταξη

PRODUCT(αριθμός1; [αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης PRODUCT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • αριθμός1    Υποχρεωτικό. Ο πρώτος αριθμός ή περιοχή που θέλετε να πολλαπλασιάσετε.

  • αριθμός2; ...    Προαιρετικό. Πρόσθετοι αριθμοί ή περιοχές που θέλετε να πολλαπλασιάσετε, μέχρι το μέγιστο των 255 ορισμάτων.

Σημείωση: Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, πολλαπλασιάζονται μόνο οι αριθμοί του πίνακα ή της αναφοράς. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές και το κείμενο σε έναν πίνακα ή αναφορά παραβλέπονται.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

5

15

30

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PRODUCT(A2:A4)

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στα κελιά A2 έως A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4; 2)

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στα κελιά A2 έως A4 και κατόπιν πολλαπλασιάζει αυτό το αποτέλεσμα με το 2.

4500

=A2*A3*A4

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στα κελιά A2 έως A4 χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τελεστές αντί της συνάρτησης PRODUCT.

2250

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×