Περιγραφή

Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον καθορισμένο αριθμό ψηφίων. Για παράδειγμα, εάν το κελί A1 περιέχει την τιμή 23,7825 και θέλετε να τη στρογγυλοποιήσετε σε δύο δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο:

=ROUND(A1; 2)

Το αποτέλεσμα της συνάρτησης είναι 23,78.

Σύνταξη

ROUND(αριθμός; αριθμός_ψηφίων)

Η σύνταξη της συνάρτησης ROUND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • αριθμός_ψηφίων    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των ψηφίων στα οποία θέλετε να στρογγυλοποιήσετε το όρισμα αριθμός.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι 0, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι μικρότερο του μηδενός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται στα αριστερά της υποδιαστολής.

  • Για στρογγυλοποίηση πάντα προς τα επάνω (μακριά από το μηδέν), χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUNDUP.

  • Για στρογγυλοποίηση πάντα προς τα κάτω (προς το μηδέν), χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUNDDOWN.

  • Για στρογγυλοποίηση αριθμού σε συγκεκριμένο πολλαπλάσιο (π.χ. για στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 0,5), χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MROUND.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ROUND(2,15; 1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,15 σε ένα δεκαδικό ψηφίο

2,2

=ROUND(2,149; 1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,149 σε ένα δεκαδικό ψηφίο

2,1

=ROUND(-1,475; 2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -1,475 σε δύο δεκαδικά ψηφία

-1,48

=ROUND(21,5; -1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 21,5 σε ένα δεκαδικό ψηφίο στα αριστερά της υποδιαστολής

20

=ROUND(626,3; -3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 626,3 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1000

1000

=ROUND(1,98; -1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 1,98 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 10

0

=ROUND(-50,55; -2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -50,55 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 100

-100

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×