Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ROUNDDOWN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, προς το μηδέν.

Σύνταξη

ROUNDDOWN(αριθμός; αριθμός_ψηφίων)

Η σύνταξη της συνάρτησης ROUNDDOWN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε προς τα κάτω.

  • Αριθμός_ψηφίων    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των ψηφίων, στα οποία θέλετε να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση ROUNDDOWN λειτουργεί όπως η συνάρτηση ROUND, με τη διαφορά ότι στρογγυλοποιεί έναν αριθμό πάντα προς τα κάτω.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι 0, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_ψηφίων είναι μικρότερο του μηδενός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στα αριστερά της υποδιαστολής.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ROUNDDOWN(3,2; 0)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 3,2 προς τα κάτω σε μηδέν δεκαδικά ψηφία.

3

=ROUNDDOWN(76,9;0)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 76,9 προς τα κάτω σε μηδέν δεκαδικά ψηφία.

76

=ROUNDDOWN(3,14159; 3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 3,14159 προς τα κάτω σε τρία δεκαδικά ψηφία.

3,141

=ROUNDDOWN(-3,14159; 1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 3,14159 προς τα κάτω σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

-3,1

=ROUNDDOWN(31415,92654; -2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 31415,92654 προς τα κάτω κατά δύο ψηφία αριστερά της υποδιαστολής.

31400

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×