Συνάρτηση WEIBULL

Επιστρέφει την κατανομή Weibull. Χρησιμοποιήστε την κατανομή αυτή σε ανάλυση αξιοπιστίας, όπως ο υπολογισμός του μέσου χρόνου αστοχίας μιας συσκευής.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο weibull. DIST (Συνάρτηση DIST).

Σύνταξη

WEIBULL(x;άλφα;βήτα;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης WEIBULL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Καθορίζει τη μορφή της συνάρτησης.

Παρατηρήσεις

  • Εάν τα ορίσματα x, άλφα ή βήτα δεν είναι αριθμητικά, η συνάρτηση WEIBULL επιστρέφει #VALUE! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν x < 0, η συνάρτηση WEIBULL επιστρέφει #NUM! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση WEIBULL επιστρέφει #NUM! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής Weibull είναι:

    Εξίσωση

  • Η εξίσωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας Weibull είναι:

    Εξίσωση

  • Όταν άλφα = 1, η συνάρτηση WEIBULL επιστρέφει την εκθετική κατανομή με:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

105

Η τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η συνάρτηση

20

Παράμετρος άλφα της κατανομής

100

Παράμετρος βήτα της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=WEIBULL(A2;A3;A4;TRUE)

Συνάρτηση αθροιστικής κατανομής Weibull για τους παραπάνω όρους (0,929581)

0,929581

=WEIBULL(A2;A3;A4;FALSE)

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Weibull για τους παραπάνω όρους (0,035589)

0,035589

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×