Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές του Lync

Αυτό το άρθρο απαντά σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές στο Lync.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας εάν η ερώτησή σας δεν απαντήθηκε.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς μπορώ να προσθέσω μια εσωτερική επαφή στη λίστα επαφών μου;

Πώς μπορώ να προσθέσω μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία μου στη λίστα επαφών μου;

Πώς μπορώ να βρω επαφές στην εταιρεία μου;

Πώς μπορώ να αποκλείσω επαφές ώστε να μην επικοινωνούν μαζί μου μέσω Lync;

Πώς μπορώ να διαγράψω επαφές από τη λίστα επαφών μου;

Πώς μπορώ να οργανώσω τις επαφές μου ανά τοποθεσία, τμήμα ή άλλα κριτήρια;

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ομάδα;

Πόσες επαφές μπορώ να έχω;

Πώς μπορώ να μάθω ή να αλλάξω πόσες πληροφορίες μπορεί να δει μια επαφή σχετικά με εμένα;

Στη λίστα επαφών μου, γιατί η καρτέλα "Σχέσεις" περιλαμβάνει άτομα που δεν έχω ποτέ προσθέσει στη λίστα μου και πώς μπορώ να τα καταργήσω;

Τι σημαίνει το κόκκινο αστέρι ή αστερίσκος δίπλα στην κατάσταση μιας επαφής;

Πώς μπορώ να προσθέσω μια εσωτερική επαφή στη λίστα επαφών μου;

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη επαφής.

 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επαφής εντός της εταιρείας μου.

 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα, το ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζεται μια λίστα ατόμων που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης.

 4. Μετακινηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέχρι να εντοπίσετε το άτομο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα των επαφών σας.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση του ατόμου στην αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα επαφών.

 6. Από τη λίστα, επιλέξτε μια ομάδα στην οποία θα προσθέσετε τη νέα επαφή σας.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να προσθέσω μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία μου στη λίστα επαφών μου;

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη επαφής.

 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επαφής εκτός της εταιρείας μου.

 3. Στο δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Lync, MSN, Yahoo®, AIM) που θα χρησιμοποιεί η νέα επαφή σας, αν την γνωρίζετε. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο.

 4. Στο πεδίο αναζήτησης Προσθήκη επαφής [τύπος υπηρεσίας], πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής.

 5. Επιλέξτε μια ομάδα και μια σχέση εμπιστευτικότητας για τη νέα επαφή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Οι εξωτερικές επαφές πρέπει να ρυθμιστούν για την εταιρεία σας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προσθήκη μιας επαφής, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του χώρου εργασίας σας για λεπτομέρειες.

Σημείωση: Αν είστε χρήστης του Office 365, για αυτή την έκδοση, μπορείτε μόνο να προσθέσετε επαφές του Lync αλλά όχι να αλληλεπιδράσετε με αυτές. Μπορείτε να προσθέσετε επαφές που χρησιμοποιούν μια υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων εκτός από το Lync, αλλά δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους προς το παρόν.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να βρω επαφές στην εταιρεία μου;

 • Στο πλαίσιο αναζήτησης, στο κύριο παράθυρο του Lync πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που αναζητάτε.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να αποκλείσω επαφές ώστε να μην επικοινωνούν μαζί μου μέσω Lync;

Παρόλο που οι αποκλεισμένες επαφές βλέπουν το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω του Lync. Για να αποκλείσετε μια επαφή στο Lync:

 • Κάντε δεξί κλικ στην επαφή που θέλετε να αποκλείσετε, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκλεισμένες επαφές.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να διαγράψω επαφές από τη λίστα επαφών μου;

 • Κάντε δεξί κλικ στην επαφή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη λίστα επαφών.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να οργανώσω τις επαφές μου ανά τοποθεσία, τμήμα ή άλλα κριτήρια;

Δημιουργήστε μια νέα ομάδα, με βάση την κατηγορία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με το όνομα "Νέοι πελάτες" και να προσθέσετε επαφές σε αυτή την ομάδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην απάντηση της επόμενης ερώτησης.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ομάδα;

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα επαφών σας, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε όνομα ομάδας (για παράδειγμα, Άλλες επαφές) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας.

 2. Στο χώρο που ανοίγει στο κάτω μέρος του παραθύρου, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για την ομάδα σας, αντικαθιστώντας τη φράση Νέα ομάδα.

Αρχή της σελίδας

Πόσες επαφές μπορώ να έχω;

Ο προεπιλεγμένος μέγιστος αριθμός επαφών που μπορείτε να προσθέσετε είναι 1.000. Ο πραγματικός αριθμός καθορίζεται από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του χώρου εργασίας σας, επομένως πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί της για πληροφορίες σε περίπτωση που ο αριθμός δεν σας έχει γνωστοποιηθεί.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να μάθω ή να αλλάξω πόσες πληροφορίες μπορεί να δει μια επαφή σχετικά με εμένα;

Καθεμία από τις επαφές σας έχει μια σχέση εμπιστευτικότητας με εσάς που καθορίζει την πρόσβαση αυτού του ατόμου στις πληροφορίες παρουσίας σας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού κινητού τηλέφωνου και οικίας και των τοποθεσιών σύσκεψης, καθώς και αν αυτό το άτομο μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας όταν η κατάστασή σας έχει οριστεί σε "Μην ενοχλείτε". Για λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τη σχέση που έχετε με μια επαφή, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες της παρουσίας σας στο Lync.

 • Για να μάθετε ποια είναι η σχέση σας με μια επαφή, στη λίστα επαφών σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχέσεις. Στην καρτέλα Σχέσεις, οι επαφές είναι ομαδοποιημένες κατά επίπεδο σχέσης.

Αρχή της σελίδας

Στη λίστα επαφών μου, γιατί η καρτέλα "Σχέσεις" περιλαμβάνει άτομα που δεν έχω ποτέ προσθέσει στη λίστα μου και πώς μπορώ να τα καταργήσω;

Κάθε επαφή με την οποία αλληλεπιδράτε μέσω του Office, ανεξάρτητα από το αν είναι επαφή του Lync, αντιστοιχίζεται με μια προεπιλεγμένη σχέση με εσάς. Αυτές οι μη καταχωρημένες επαφές—"μη καταχωρημένες" επειδή δεν τις έχετε προσθέσει στη λίστα επαφών σας—δεν θα εμφανίζονται στις καρτέλες "Κατάσταση" ή "Ομάδες" της λίστας επαφών σας. Ωστόσο, η καρτέλα "Σχέσεις" εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Lync και επιπλέον τυχόν μη καταχωρημένες επαφές. Για να καταργήσετε μη καταχωρημένες επαφές από τη λίστα επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στην επαφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματη εκχώρηση σχέσης.

Αρχή της σελίδας

Τι σημαίνει ένα κόκκινο αστέρι ή αστερίσκος δίπλα από την κατάσταση μιας επαφής;

Ο κόκκινος αστερίσκος δίπλα από την κατάσταση μιας επαφής δηλώνει ότι ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει την απάντηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×