Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Περιγραφή

Η κάθε μία από αυτές τις συναρτήσεις, οι οποίες συνολικά ονομάζονται συναρτήσεις IS, ελέγχει την καθορισμένη τιμή και επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE ή FALSE, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η συνάρτηση ISBLANK επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE εάν το όρισμα τιμή είναι αναφορά σε κενό κελί, διαφορετικά επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση IS για να λάβετε πληροφορίες για μια τιμή πριν να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό ή άλλη ενέργεια με την τιμή αυτή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ISERROR σε συνδυασμό με τη συνάρτηση IF ώστε να εκτελεστεί μια διαφορετική ενέργεια εάν παρουσιαστεί σφάλμα:

= IF( ISERROR(A1); "Παρουσιάστηκε σφάλμα."; A1 * 2)

Αυτός ο τύπος ελέγχει εάν υπάρχει συνθήκη σφάλματος στο κελί A1. Εάν υπάρχει, η συνάρτηση IF επιστρέφει το μήνυμα "Παρουσιάστηκε σφάλμα". Εάν δεν υπάρχει σφάλμα, η συνάρτηση IF πραγματοποιεί τον υπολογισμό A1*2.

Σύνταξη

ISBLANK(τιμή)

ISERR(τιμή)

ISERROR(τιμή)

ISLOGICAL(τιμή)

ISNA(τιμή)

ISNONTEXT(τιμή)

ISNUMBER(τιμή)

ISREF(τιμή)

ISTEXT(τιμή)

Η σύνταξη των συναρτήσεων IS έχει το ακόλουθο όρισμα:

  • τιμή    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να ελέγξετε. Το όρισμα τιμή μπορεί να είναι κενό (κενό κελί), τιμή σφάλματος, λογική τιμή, κείμενο, αριθμός ή τιμή αναφοράς, ή όνομα που αναφέρεται σε κάποιο από αυτά.

Συνάρτηση

Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE, εάν

ISBLANK

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε κενό κελί.

ISERR

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την τιμή #Δ/Υ.

ISERROR

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε οποιαδήποτε τιμή σφάλματος (#Δ/Υ, #ΤΙΜΗ!, #ΑΝΑΦ!, #ΔΙΑΙΡ./0!, #ΑΡΙΘ!, #ΟΝΟΜΑ? ή #ΚΕΝΟ!).

ISLOGICAL

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε λογική τιμή.

ISNA

Το όρισμα τιμή αναφέρεται στην τιμή σφάλματος #Δ/Υ (δεν υπάρχει τιμή).

ISNONTEXT

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε στοιχείο που δεν είναι κείμενο. (Σημειώνεται ότι αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE εάν το όρισμα τιμή αναφέρεται σε κενό κελί.)

ISNUMBER

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε αριθμό.

ISREF

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε αναφορά.

ISTEXT

Το όρισμα τιμή αναφέρεται σε κείμενο.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα τιμών των συναρτήσεων IS δεν μετατρέπονται. Οποιεσδήποτε αριθμητικές τιμές που περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά αντιμετωπίζονται ως κείμενο. Για παράδειγμα, στις περισσότερες άλλες συναρτήσεις όπου απαιτείται ένας αριθμός, η τιμή κειμένου "19" μετατρέπεται στον αριθμό 19. Ωστόσο, στον τύπο ISNUMBER ("19"), το "19" δεν μετατρέπεται από τιμή κειμένου σε αριθμητική τιμή, και η συνάρτηση ISNUMBER επιστρέφει την τιμή FALSE.

  • Οι συναρτήσεις IS είναι χρήσιμες σε τύπους για τον έλεγχο του αποτελέσματος ενός υπολογισμού. Αυτές οι συναρτήσεις, συνδυαζόμενες με τη συνάρτηση IF, προσφέρουν μια μέθοδο εντοπισμού σφαλμάτων σε τύπους (ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα).

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ISLOGICAL(TRUE)

Ελέγχει εάν η τιμή TRUE είναι λογική τιμή

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

Ελέγχει εάν η τιμή "TRUE" είναι λογική τιμή

FALSE

=ISNUMBER(4)

Ελέγχει εάν το 4 είναι αριθμός

TRUE

=ISREF(G8)

Ελέγχει εάν το G8 είναι έγκυρη αναφορά

TRUE

=ISREF(XYZ1)

Ελέγχει εάν το XYZ1 είναι έγκυρη αναφορά

FALSE

Παράδειγμα 2

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Χρυσός

Περιοχή1

#ΑΝΑΦ!

330,92

#Δ/Υ

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ISBLANK(A2)

Ελέγχει εάν το κελί A2 είναι κενό.

FALSE

=ISERROR(A4)

Ελέγχει εάν η τιμή #ΑΝΑΦ! στο κελί A4 αποτελεί σφάλμα.

TRUE

=ISNA(A4)

Ελέγχει εάν η τιμή #ΑΝΑΦ! στο κελί A4 είναι το σφάλμα #Δ/Υ.

FALSE

=ISNA(A6)

Ελέγχει εάν η τιμή #Δ/Υ στο κελί A6 είναι το σφάλμα #Δ/Υ.

TRUE

=ISERR(A6)

Ελέγχει εάν η τιμή #Δ/Υ στο κελί A6 είναι σφάλμα.

FALSE

=ISNUMBER(A5)

Ελέγχει εάν η τιμή 330,92 στο κελί A5 είναι αριθμός.

TRUE

=ISTEXT(A3)

Ελέγχει εάν η τιμή "Περιοχή1" στο κελί Α3 είναι κείμενο.

TRUE

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×