Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access

Πολλοί χρήστες βρίσκουν ότι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για Access βάσεων δεδομένων υπολογιστή τους βοηθούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για τους χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι μια απαραίτητη εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για Access σε Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, σε αυτό το θέμα τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

 • Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε Access βάσεων δεδομένων υπολογιστή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

Alt ή F10
(για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης ή τα πλήκτρα βέλους)

Άνοιγμα της Κεντρικής καρτέλας

Alt+K

Άνοιγμα του πλαισίου Πληροφορίες στην κορδέλα

Alt+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε διαφορετικό τμήμα του παραθύρου

F6

Άνοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων

CTRL+O ή CTRL+F12

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου περιήγησης

F11

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός φύλλου ιδιοτήτων

F4

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επεξεργασίας (με το σημείο εισαγωγής να εμφανίζεται) και της λειτουργίας περιήγησης στην προβολή φύλλου δεδομένων ή σχεδίασης

F2

Μετάβαση σε προβολή φόρμας από την προβολή σχεδίασης φόρμας

F5

Μετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο πεδίο στην προβολή φύλλου δεδομένων

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετάβαση σε μια συγκεκριμένη εγγραφή στην προβολή φύλλου δεδομένων

Alt+F5
(στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εκτύπωση" από την "Εκτύπωση" (για φύλλα δεδομένων, φόρμες και αναφορές)

Ctrl+P

Άνοιγμα του παράθυρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (μόνο για φόρμες και αναφορές)

S

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός τμήματος της σελίδας

Μ

Άνοιγμα της καρτέλας Εύρεση στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση μόνο σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή φόρμας

Ctrl+F

Άνοιγμα της καρτέλας Αντικατάσταση στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση μόνο σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή φόρμας

Ctrl+H

Προσθήκη νέας εγγραφής σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή φόρμας

Ctrl+σύμβολο συν (+)

Άνοιγμα του παραθύρου Βοήθεια.

F1

Έξοδος από Access

Alt+F4

Περιήγηση στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο

Η κορδέλα είναι η λωρίδα στο επάνω μέρος Access, οργανωμένη κατά καρτέλες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει μια διαφορετική κορδέλα ή οποία αποτελείται από ομάδες και κάθε ομάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο. Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης είναι ειδικοί συνδυασμοί πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μεταβείτε γρήγορα σε μια εντολή στην κορδέλα πατώντας μερικά πλήκτρα, ανεξάρτητα από το σημείο όπου Access. Κάθε εντολή στο Access μπορεί να δοθεί χρησιμοποιώντας μια συμβουλή πλήκτρου συντόμευσης.

Σημείωση: Τα πρόσθετα και τα άλλα προγράμματα ενδέχεται να προσθέσουν νέες καρτέλες στην κορδέλα και μπορεί να παρέχουν συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για αυτές τις καρτέλες.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να περιηγηθείτε στις καρτέλες της κορδέλας:

 • Για να μετακινηθείτε στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους.

 • Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε μία από τις παρακάτω συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της σελίδας Αρχείο

Alt+Α

Άνοιγμα της Κεντρικής καρτέλας

Alt+K

Άνοιγμα της καρτέλας Δημιουργία

Alt+Γ

Άνοιγμα της καρτέλας Εξωτερικά δεδομένα

ALT+Ο ή Alt+Ο,1

Άνοιγμα της καρτέλας Εργαλεία βάσης δεδομένων

ALT+Β

Άνοιγμα της καρτέλας Πεδία

Alt+Ξ,Β

Άνοιγμα της καρτέλας Πίνακας

Alt+Ξ, Ε

Άνοιγμα της καρτέλας "Πρόσθετα", εάν υπάρχει

Alt+Ο, 2

Άνοιγμα του πλαισίου Πληροφορίες στην κορδέλα

Alt+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης

Εργασία σε καρτέλες της κορδέλας με χρήση του πληκτρολογίου

 • Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο Alt. Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα, πατήστε την αντίστοιχη συμβουλή πλήκτρου συντόμευσης.

 • Για να μετακινηθείτε μέσα στην ομάδα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων σε μια κορδέλα, πατήστε Ctrl+δεξιό βέλος ή Ctrl+αριστερό βέλος.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εντολών μέσα σε μια ομάδα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Θα μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσα στις εντολές με τη σειρά.

 • Τα στοιχεία ελέγχου στην κορδέλα ενεργοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου:

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι κουμπί, για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι ένα διαιρούμενο κουμπί (δηλαδή, ένα κουμπί που ανοίγει ένα μενού με πρόσθετες επιλογές), για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε Alt+κάτω βέλος. Μετακινηθείτε με Tab ανάμεσα στις επιλογές. Για να επιλέξετε την τρέχουσα επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια λίστα (όπως η λίστα "Γραμματοσειρά"), για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια συλλογή, για να επιλέξετε την εντολή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με Tab ανάμεσα στα στοιχεία.

Συμβουλή: Στις συλλογές που διαθέτουν περισσότερες από μία γραμμές στοιχείων, το πλήκτρο Tab μετακινεί την εστίαση από την αρχή στο τέλος της τρέχουσας γραμμής. Όταν φτάσετε στο τέλος μιας γραμμής, η εστίαση μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής. Εάν πατήσετε το πλήκτρο δεξιού βέλος στο τέλος της τρέχουσας γραμμής, η εστίαση μετακινείται προς τα πίσω στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τρόπους για μετακίνηση της εστίασης με χρήση του πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

Alt ή F10
(για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης ή τα πλήκτρα βέλους)

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της κορδέλας

Πλήκτρο κάτω, επάνω, αριστερού ή δεξιού βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της κορδέλας

Ctrl+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε διαφορετικό τμήμα του παραθύρου

F6

Μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη εντολή της κορδέλας

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της επιλεγμένης λίστας στην κορδέλα, όπως της λίστας γραμματοσειρών

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων σε ένα ανοιχτό μενού ή συλλογή

Πλήκτρο Tab

Τέλος τροποποίησης μια τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο

Enter

Χρήση συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης

Μπορείτε να εμφανίσετε τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, οι οποίες είναι τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε εντολές, και, στη συνέχεια, να τις χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στην κορδέλα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt. Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται σε μικρά τετράγωνα δίπλα σε κάθε εντολή της κορδέλας.

 2. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στο τετράγωνο συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης που εμφανίζεται δίπλα σε αυτήν.

Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε Alt+F, ανοίγει η προβολή Backstage στη σελίδα "Πληροφορίες", η οποία διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο Alt, εμφανίζονται οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για την περιήγηση στην τρέχουσα σελίδα.

Εργασία με αρχεία βάσης δεδομένων

Άνοιγμα και αποθήκευση βάσεων δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα μιας νέας βάσης δεδομένων

Ctrl+N

Άνοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων

CTRL+O ή CTRL+F12

Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου

Enter

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο

Backspace

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου

Delete

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο

Shift+F10

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές

Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές

Shift+Tab

Άνοιγμα της λίστας "Διερεύνηση σε"

F4 ή ALT+I

Αποθήκευση αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ctrl+S ή Shift+F12

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως

F12 ή Alt+Α+Υ2

Εκτύπωση πληροφοριών βάσης δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτύπωση του τρέχοντος ή του επιλεγμένου αντικειμένου

Ctrl+P

Άνοιγμα του παράθυρου διαλόγου Εκτύπωση από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ε ή CTRL+P

Από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

S

Ακύρωση Ποεπισκόπησης εκτύπωσης ή Προεπισκόπησης διάταξης

Υ ή Esc

Από την προβολή Backstage, επιστροφή στη βάση δεδομένων

Esc

Περιήγηση στο χώρο εργασίας της Access

Από προεπιλογή, οι Access δεδομένων εμφανίζονται ως έγγραφα με καρτέλες. Για να μεταβείτε σε έγγραφα σε παράθυρα αντί για αυτό, στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές της Access", επιλέξτε "Τρέχουσα βάση δεδομένων" και, στην περιοχή "Επιλογές παραθύρου εγγράφου",επιλέξτε "Επικαλυπτόμενες Windows".

Σημείωση: Θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά την τρέχουσα βάση δεδομένων για να ισχύσει η συγκεκριμένη επιλογή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου περιήγησης

F11

Μεταβείτε στο πλαίσιο "Αναζήτηση" στο παράθυρο περιήγησης (εάν η εστίαση είναι ήδη στο παράθυρο περιήγησης)

Ctrl+F

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο τμήμα παραθύρου στο χώρο εργασίας

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές. Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Alt για να μετακινήσετε την εστίαση στην κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Tab για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6 ή Shift+F6

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο παράθυρο βάσης δεδομένων

Ctrl+F6 ή Ctrl+Shift+F6

Επαναφορά του επιλεγμένου ελαχιστοποιημένου παράθυρου, όταν όλα τα παράθυρα είναι ελαχιστοποιημένα

Enter

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αλλαγής μεγέθους για το ενεργό παράθυρο όταν δεν είναι μεγιστοποιημένο

Ctrl+F8
(Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου και, στη συνέχεια, για να εφαρμόσετε το νέο μέγεθος, πατήστε το πλήκτρο Enter)

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου βάσης δεδομένων

Ctrl+W ή Ctrl+F4

Εναλλαγή μεταξύ της επεξεργασίας της Visual Basic και του προηγούμενου ενεργού παράθυρου

Alt+F11

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

Ctrl+F10

Εργασία με μενού, παράθυρα διαλόγου, οδηγούς και φύλλα ιδιοτήτων

Χρήση των μενού

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης

Alt ή F10

Εμφάνιση του μενού εικονιδίων προγράμματος (στη γραμμή τίτλου του προγράμματος), γνωστού επίσης ως μενού ελέγχου

Alt+πλήκτρο διαστήματος

Με το μενού ή ένα δευτερεύον μενού ορατό, επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης εντολής

Πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους

Επιλέξτε το μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. ή, όταν ένα υπομενού είναι ορατό, κάντε εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής στο μενού ή σε δευτερεύον μενού

Home ή End

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης ή άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής

Shift+F10

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιλεγμένη λίστα συλλογών

Page Up ή Page Down

Μετακίνηση στην αρχή ή στο τέλος της επιλεγμένης λίστας συλλογών

Ctrl+Home ή Ctrl+End

Κλείσιμο του ορατού μενού και δευτερεύοντος μενού ταυτόχρονα

Alt

Κλείσιμο του ορατού μενού. ή, με ορατό ένα υπομενού, κλείστε μόνο το υπομενού

Esc

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

Ctrl+Tab ή Ctrl+Shift+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

Ctrl+Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών στο επιλεγμένο πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί, επιλογή ή αναίρεση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου

Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή, και μετακίνηση σε μία επιλογή της λίστας

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποιήστε την επιλογή ή επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου από το γράμμα υπογραμμισμένο στο όνομα της επιλογής

Alt+πλήκτρο γράμματος

Άνοιγμα του επιλεγμένου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας

Alt+κάτω βέλος

Κλείσιμο του επιλεγμένου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας

Esc

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου

Enter

Ακύρωση της εντολής και κλείσιμο του παράθυρου διαλόγου

Esc

Χρήση των οδηγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή της εστίασης μεταξύ των στοιχείων ελέγχου στον οδηγό

Πλήκτρο Tab

Εναλλαγή της εστίασης μεταξύ ενοτήτων (κεφαλίδα, σώμα, υποσέλιδο) του οδηγού

F6

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα του οδηγού

Alt+Ε

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού

Alt+Π

Ολοκλήρωση του οδηγού

Alt+Τ

Χρήση των φύλλων ιδιοτήτων

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν σε φύλλα ιδιοτήτων για πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές σε προβολή σχεδίασης και για φόρμες και αναφορές σε προβολή διάταξης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη του φύλλου ιδιοτήτων

F4

Εμφάνιση ενός φύλλου ιδιοτήτων στην προβολή σχεδίασης

Alt+Enter

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα επιλογής στοιχείων ελέγχου, κατά ένα στοιχείο κάθε φορά

Πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα επιλογής στοιχείων ελέγχου, κατά μία σελίδα κάθε φορά

Page Down ή Page Up

Μετακίνηση στις καρτέλες του φύλλου ιδιοτήτων από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλογής στοιχείων ελέγχου

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση μεταξύ των καρτελών του φύλλου ιδιοτήτων με μια καρτέλα επιλεγμένη, αλλά χωρίς επιλεγμένη ιδιότητα

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Με μια ιδιότητα ήδη επιλεγμένη, μετακίνηση κατά μία ιδιότητα προς τα κάτω σε μια καρτέλα

Πλήκτρο Tab

Με μια ιδιότητα επιλεγμένη, μετακίνηση κατά μία ιδιότητα προς τα επάνω σε μια καρτέλα ή, εάν βρίσκεστε ήδη στην κορυφή, μετακίνηση στην καρτέλα

Shift+Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός ανάμεσα στις καρτέλες όταν μια ιδιότητα είναι επιλεγμένη

Ctrl+Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω ανάμεσα στις καρτέλες όταν μια ιδιότητα είναι επιλεγμένη

Ctrl+Shift+Tab

Εργασία με πλαίσια κειμένου, σύνθετα πλαίσια και πλαίσια λίστας

Επεξεργασία σε πλαίσιο κειμένου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή ενός φακέλου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης

Home

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Ctrl+αριστερό βέλος ή Ctrl+δεξιό βέλος

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης κειμένου

Shift+Home

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της καταχώρησης κειμένου

Shift+End

Αλλαγή της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift+Αριστερό βέλος

Αλλαγή της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift+Δεξιό βέλος

Αλλαγή της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+Shift+αριστερό βέλος

Αλλαγή της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+Shift+δεξιό βέλος

Χρήση σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας

Τα πλαίσια λίστας εμφανίζουν μια περιοχή αμετάβλητων τιμών ή επιλογών, οι οποίες παρατίθενται αυτόματα. Τα σύνθετα πλαίσια επίσης εμφανίζουν τιμές ή επιλογές, αλλά δεν τις εμφανίζουν παρά μόνο όταν κάνετε κλικ σε ένα αναπτυσσόμενο βέλος. Σε ένα σύνθετο πλαίσιο, ορισμένες φορές μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή που δεν βρίσκεται στη λίστα, όπως θα κάνατε με ένα πλαίσιο κειμένου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα σύνθετου πλαισίου

F4 ή Alt+κάτω βέλος

Ανανέωση των περιεχομένων του πλαισίου λίστας πεδίων αναζήτησης ή ενός σύνθετου πλαισίου

F9

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα

Page Down

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία σελίδα

Page Up

Έξοδος από σύνθετο πλαίσιο ή πλαίσιο λίστας

Πλήκτρο Tab

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Επεξεργασία στοιχείων λίστας"

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+E για το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Επεξεργασία στοιχείων λίστας", πρέπει να έχετε μια Microsoft 365 σας. 

Ctrl+E

Εργασία με αντικείμενα

Επεξεργασία και περιήγηση στη λίστα αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετονομασία ενός επιλεγμένου αντικειμένου

Σημείωση: Μπορείτε να μετονομάσετε ένα αντικείμενο μόνο όταν είναι κλειστό.

F2

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα κάτω

Page Down

Μετακίνηση στο τελευταίο αντικείμενο

End

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα επάνω

Page Up

Περιήγηση και άνοιγμα αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του επιλεγμένου πίνακα ή ερωτήματος στην προβολή φύλλου δεδομένων

Enter

Άνοιγμα της επιλεγμένης φόρμας ή έκθεσης

Enter

Εκτέλεση της επιλεγμένης μακροεντολής

Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, αναφοράς, μακροεντολής ή λειτουργικής μονάδας στην προβολή σχεδίασης

Ctrl+Enter

Εμφάνιση του παράθυρου Immediate στην Επεξεργασία της Visual Basic

Ctrl+G

Εργασία σε προβολή σχεδίασης, διάταξης ή φύλλου δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή ανάμεσα στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας (με το σημείο εισαγωγής να εμφανίζεται) και στην κατάσταση λειτουργίας περιήγησης σε ένα φύλλο δεδομένων

F2

Έξοδος από τη κατάσταση λειτουργία περιήγησης και επιστροφή σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας σε μια φόρμα ή αναφορά

Esc

Μετάβαση στο φύλλο ιδιοτήτων (στην προβολή σχεδίασης και την προβολή διάταξης σε φόρμες και αναφορές)

F4 ή Alt+Enter

Μετάβαση στην προβολή φόρμας από την προβολή σχεδίασης φόρμας

F5

Εναλλαγή μεταξύ του επάνω και του κάτω τμήματος ενός παραθύρου (στην προβολή σχεδίασης ερωτημάτων, μακροεντολών και του παραθύρου "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση")

F6

Κυκλική μετακίνηση στο πλέγμα πεδίου, στο φύλλο ιδιοτήτων, στις ιδιότητες πεδίου, στο παράθυρο περιήγησης, στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και στις συμβουλές πλήκτρων στην κορδέλα (στην προβολή σχεδίασης πινάκων)

F6

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Επιλογή δόμησης" από ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση (μόνο στην προβολή σχεδίασης)

F7

Άνοιγμα της επεξεργασίας της Visual Basic από μια επιλεγμένη ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων για μια φόρμα ή μια έκθεση

F7

Μετάβαση από το πρόγραμμα Visual Basic επεξεργασίας πίσω στην προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης

Alt+F11

Εναλλαγή προς τα εμπρός μεταξύ προβολών όταν βρίσκεστε σε πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά

Σημείωση: Εάν υπάρχουν πρόσθετες προβολές, διαδοχικά πατήματα των πλήκτρων μετακινούν την εστίαση στην επόμενη διαθέσιμη προβολή.

Ctrl+δεξιό βέλος ή Ctrl+κόμμα (,)

Εναλλαγή προς τα πίσω μεταξύ προβολών όταν βρίσκεστε σε πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά

Σημείωση: Εάν υπάρχουν πρόσθετες προβολές, διαδοχικά πατήματα των πλήκτρων μετακινούν την εστίαση στην προηγούμενη προβολή.

Ctrl+αριστερό βέλος ή Ctrl+Period (.)

Σημείωση: Αυτή η συντόμευση δεν λειτουργεί υπό όλες τις συνθήκες με όλα τα αντικείμενα.

Εργασία σε προβολή φύλλου δεδομένων

Χρησιμοποιήστε την προβολή φύλλου δεδομένων κατά την εργασία με πίνακες και ερωτήματα.

Περιήγηση μεταξύ πεδίων και εγγραφών

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν σε κατάσταση λειτουργίας περιήγησης σε μια προβολή φύλλου δεδομένων.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο

Το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τρέχουσας εγγραφής

End

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο

Shift+Tab ή πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της τρέχουσας εγγραφής

Home

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της επόμενης εγγραφής

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της τελευταίας εγγραφής

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας εγγραφής

Ctrl+End

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της προηγούμενης εγγραφής

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της πρώτης εγγραφής

Ctrl+Επάνω βέλος

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της πρώτης εγγραφής

Ctrl+Home

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή

Alt+F5
(στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Περιήγηση σε άλλη οθόνη δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω

Page Down

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω

Page Up

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά

Ctrl+Page Down

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα αριστερά

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά

Επιλογή και μετακίνηση στήλης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της τρέχουσας στήλης ή ακύρωση της επιλογής στήλης, μόνο σε κατάσταση λειτουργίας περιήγησης

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής μιας στήλης προς τα δεξιά, εάν η τρέχουσα στήλη έχει επιλεγεί

Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Επέκταση της επιλογής μιας στήλης προς τα αριστερά, εάν η τρέχουσα στήλη έχει επιλεγεί

Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μετακίνησης

Ctrl+Shift+F8
(στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μετακινήσετε τις επιλεγμένες στήλες προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά)

Εργασία με δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων από το τελευταίο πεδίο της προηγούμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

Πλήκτρο Tab

Είσοδος στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων από το πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

Shift+Tab

Έξοδος από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων και μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

Ctrl+Tab

Έξοδος από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων και μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της προηγούμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

Ctrl+Shift+Tab

Από το τελευταίο πεδίο στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων, εισαγάγετε το επόμενο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

Πλήκτρο Tab

Από το φύλλο δεδομένων, παράκαμψη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων και μετακίνηση στην επόμενη εγγραφή του φύλλου δεδομένων

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Από το φύλλο δεδομένων, παράκαμψη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων και μετακίνηση στην προηγούμενη εγγραφή του φύλλου δεδομένων

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή σε δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Σημείωση: Αυτό μετακινεί την εστίαση από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής.

Alt+F5
(στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Μετακίνηση από το φύλλο δεδομένων στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων εγγραφής

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Σύμπτυξη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Σημείωση: Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στα πεδία και στις εγγραφές ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, χρησιμοποιήστε τις ίδιες συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Εργασία σε προβολή σχεδίασης

Εργάζεστε σε προβολή σχεδίασης όταν σχεδιάζετε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές και μακροεντολές.

Περιήγηση σε προβολή σχεδίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή ανάμεσα στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας (με το σημείο εισαγωγής να εμφανίζεται) και στην κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

F2

Άνοιγμα ή κλείσιμο του φύλλου ιδιοτήτων

F4 ή Alt+Enter

Μετάβαση στην προβολή φόρμας από την προβολή σχεδίασης

F5

Εναλλαγή μεταξύ του επάνω και του κάτω τμήματος ενός παραθύρου (στην προβολή σχεδίασης ερωτημάτων, μακροεντολών και του παραθύρου "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση")

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο F6 όταν το πλήκτρο Tab δεν σας μεταφέρει στην ενότητα της οθόνης που θέλετε.

F6

Εναλλαγή προς τα εμπρός μεταξύ του παραθύρου σχεδίασης, των ιδιοτήτων,του παραθύρου περιήγησης, της κορδέλας και των στοιχείων ελέγχου ζουμ (στην προβολή σχεδίασης πινάκων, φορμών και αναφορών)

F6

Άνοιγμα της επεξεργασίας της Visual Basic από μια επιλεγμένη ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων για μια φόρμα ή μια έκθεση

F7

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου "Λίστα πεδίων"

Alt+F8

Όταν έχετε ανοιχτή μια λειτουργική μονάδα κώδικα, μεταβείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic στην προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης

Shift+F7

Μετάβαση από το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου σε προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης, στην επιφάνεια σχεδίασης χωρίς την αλλαγή της εστίασης του στοιχείου ελέγχου

Shift+F7

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στο Πρόχειρο

Ctrl+C

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο

Ctrl+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Πρόχειρου στην επάνω αριστερή γωνία της επιλεγμένης ενότητας

Ctrl+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα δεξιά κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος σελίδας

Το πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα αριστερά κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος σελίδας

Το πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα επάνω κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος σελίδας

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, εκτός εάν πρόκειται ήδη για το ανώτερο στοιχείο ελέγχου στη διάταξη.

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα κάτω κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος σελίδας

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, εκτός εάν πρόκειται ήδη για το κατώτερο στοιχείο ελέγχου στη διάταξη.

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα δεξιά κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας)

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα αριστερά κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας)

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα επάνω κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας)

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, εκτός εάν πρόκειται ήδη για το ανώτερο στοιχείο ελέγχου στη διάταξη.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα κάτω κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας)

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, εκτός εάν πρόκειται ήδη για το κατώτερο στοιχείο ελέγχου στη διάταξη.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (προς τα δεξιά) κατά ένα pixel

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, αυξάνει το πλάτος ολόκληρης της διάταξης.

Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (προς τα αριστερά) κατά ένα pixel

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε σωρευμένη διάταξη, μειώνει το πλάτος ολόκληρης της διάταξης.

Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μείωση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (από το κάτω μέρος) κατά ένα pixel

Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Αύξηση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (από το κάτω μέρος) κατά ένα pixel

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Επεξεργασία με χρήση στοιχείων ελέγχου στην προβολή σχεδίασης φόρμας και έκθεσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στο Πρόχειρο

Ctrl+C

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο

Ctrl+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Πρόχειρου στην επάνω αριστερή γωνία της επιλεγμένης ενότητας

Ctrl+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα δεξιά (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας διάταξης)

Πλήκτρο δεξιού βέλους ή Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους για μετακίνηση σε μικρότερα βήματα

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα αριστερά (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας διάταξης)

Πλήκτρο αριστερού βέλους ή Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους για μετακίνηση σε μικρότερα βήματα

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα επάνω (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας διάταξης)

Πλήκτρο επάνω βέλους ή Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους για μετακίνηση σε μικρότερα βήματα

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα κάτω (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας διάταξης)

Πλήκτρο κάτω βέλους ή Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους για μετακίνηση σε μικρότερα βήματα

Αύξηση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε μια διάταξη, ολόκληρη η σειρά της διάταξης θα αλλάξει μέγεθος.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε μια διάταξη, ολόκληρη η στήλη της διάταξης θα αλλάξει μέγεθος.

Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε μια διάταξη, ολόκληρη η σειρά της διάταξης θα αλλάξει μέγεθος.

Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μείωση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε μια διάταξη, ολόκληρη η στήλη της διάταξης θα αλλάξει μέγεθος.

Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Περιήγηση σε προβολή φόρμας

Εργάζεστε σε προβολή φόρμας όταν καταχωρείτε δεδομένα σε μια φόρμα.

Περιήγηση μεταξύ πεδίων και εγγραφών

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν σε κατάσταση λειτουργίας περιήγησης σε μια προβολή φόρμας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο

Shift+Tab

Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και παραμονή στην τρέχουσα εγγραφή

End

Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και ορισμός της εστίασης στην τελευταία εγγραφή

Ctrl+End

Μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και παραμονή στην τρέχουσα εγγραφή

Home

Μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και ορισμός της εστίασης στην πρώτη εγγραφή

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της επόμενης εγγραφής

Ctrl+Page Down

Μετακίνηση στο τρέχον πεδίο της προηγούμενης εγγραφής

Ctrl+Page Up

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή

Alt+F5
(στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Περιήγηση σε φόρμες με περισσότερες από μία σελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα κάτω. Στο τέλος της εγγραφής, μετακινείται στην αντίστοιχη σελίδα της επόμενης εγγραφής

Page Down

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα πάνω. Στο τέλος της εγγραφής, μετακινείται στην αντίστοιχη σελίδα της προηγούμενης εγγραφής

Page Up

Περιήγηση μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας φόρμας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος στη δευτερεύουσα φόρμα από το προηγούμενο πεδίο της κύριας φόρμας

Πλήκτρο Tab

Είσοδος στη δευτερεύουσα φόρμα από το επόμενο πεδίο της κύριας φόρμας

Shift+Tab

Έξοδος από τη δευτερεύουσα φόρμα και μετακίνηση στο επόμενο πεδίο της κύριας φόρμας ή στην επόμενη εγγραφή

Ctrl+Tab

Έξοδος από τη δευτερεύουσα φόρμα και μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο της κύριας φόρμας ή στην προηγούμενη εγγραφή

Ctrl+Shift+Tab

Περιήγηση στην προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην προεπισκόπηση διάταξης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση από την Εκτύπωση (για φύλλα δεδομένων, φόρμες και αναφορές)

Ctrl+P

Άνοιγμα του παράθυρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (μόνο για φόρμες και αναφορές)

S

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός τμήματος της σελίδας

Z

Ακύρωση προεπισκόπησης εκτύπωσης ή προεπισκόπησης διάταξης

Υ ή Esc

Κύλιση προς τα κάτω σε μικρά διαστήματα

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Κύλιση κατά μία πλήρη οθόνη προς τα κάτω

Page Down

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της σελίδας

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Κύλιση προς τα επάνω σε μικρά διαστήματα

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Κύλιση κατά μία πλήρη οθόνη προς τα επάνω

Page Up

Μετακίνηση στο πάνω μέρος της σελίδας

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Κύλιση προς τα δεξιά σε μικρά διαστήματα

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στη δεξιά άκρη της σελίδας

End

Μετακίνηση στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας

Ctrl+End

Κύλιση προς τα αριστερά σε μικρά διαστήματα

Το πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στην αριστερή άκρη της σελίδας

Home

Μετακίνηση στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο πλαίσιο αριθμού σελίδας

Alt+F5
(στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Εργασία με τμήματα παραθύρου

Χρήση τμήματος παραθύρου διαγράμματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ πινάκων, προβολών και συναρτήσεων (και γραμμών συνδέσμου, εάν είναι διαθέσιμες)

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ στηλών σε πίνακα, προβολή ή συνάρτηση

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή της επισημασμένης στήλης δεδομένων για εξαγωγή

Πλήκτρο διαστήματος ή σύμβολο συν (+)

Κατάργηση της επιλεγμένης στήλης δεδομένων από την έξοδο του ερωτήματος

Πλήκτρο διαστήματος ή σύμβολο μείον (+)

Κατάργηση του επιλεγμένου πίνακα, της προβολής ή της συνάρτησης ή ένωση γραμμών από το ερώτημα

Delete

Σημείωση: Εάν έχουν επιλεγεί πολλά στοιχεία, το πάτημα του πλήκτρου διαστήματος επηρεάζει όλα τα επιλεγμένα στοιχεία. Επιλέξτε πολλά στοιχεία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ σε αυτά. Αλλάξτε την κατάσταση επιλογής ενός μόνο στοιχείου, κρατώντας πατημένο το Ctrl ενώ το επιλέγετε.

Χρήση παραθύρου πλέγματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ των κελιών

Πλήκτρα βέλους, πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση στην τελευταία σειρά της τρέχουσας στήλης

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην πρώτη σειρά της τρέχουσας στήλης

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο επάνω αριστερό κελί του ορατού τμήματος του πλέγματος

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο κατώτερο δεξιό κελί

Ctrl+End

Μετακίνηση σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Επιλογή μιας ολόκληρης στήλης πλέγματος

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας επεξεργασίας και κατάστασης λειτουργίας επιλογής κελιών

F2

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ενός κελιού στο Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

Ctrl+C

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ενός κελιού και τοποθέτησή του στο Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

Ctrl+X

Επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

Ctrl+V

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εισαγωγής και της λειτουργίας αντικατάστασης, κατά την επεξεργασία σε ένα κελί

Πλήκτρο Insert

Εναλλαγή του πλαισίου ελέγχου στη στήλη Έξοδος

Σημείωση: Εάν έχουν επιλεγεί πολλά στοιχεία, με το πάτημα αυτού του πλήκτρου επηρεάζονται όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Πλήκτρο διαστήματος

Απαλοιφή των επιλεγμένων περιεχομένων ενός κελιού

Delete

Απαλοιφή όλων των τιμών για μια επιλεγμένη στήλη πλέγματος

Delete

Χρήση τμήματος παραθύρου SQL

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τυπικά Windows κατά την εργασία στο SQL παραθύρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των λέξεων και οι εντολές "Αποκοπή", "Αντιγραφή" και "Επικόλληση" στην "Κεντρική" καρτέλα λειτουργούν όπως συνήθως. Μπορείτε μόνο να εισαγάγετε κείμενο, δεν υπάρχει κατάσταση λειτουργίας αντικατάστασης.

Σημείωση    Στην SQL, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+A (χρησιμοποιείται για την επιλογή όλο το κείμενο) υποστηρίζεται μόνο στα Microsoft 365, Access 2016 "Χρήση με ένα κλικ" και στην Access 2019. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο F2.

Χρήση του παραθύρου "Λίστα πεδίων" με φόρμα ή αναφορά σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου "Λίστα πεδίων"

Alt+F8

Προσθήκη του επιλεγμένου πεδίου στην ενότητα λεπτομερειών φόρμας ή έκθεσης

Enter

Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο παράθυρο Λίστα πεδίων

Το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ του επάνω και του κάτω τμήματος παραθύρου της λίστας πεδίων

Πλήκτρο Tab

Επιλογή κειμένου ή δεδομένων

Επιλογή πεδίου ή εγγραφής

Σημείωση: Για να ακυρώσετε μια επιλογή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το αντίθετο βέλος.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του επόμενου πεδίου

Πλήκτρο Tab

Εναλλαγή ανάμεσα στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας (με το σημείο εισαγωγής να εμφανίζεται) και στην κατάσταση λειτουργίας περιήγησης σε ένα φύλλο δεδομένων

F2

Έξοδος από τη κατάσταση λειτουργία περιήγησης σε μια φόρμα ή αναφορά

Esc

Εναλλαγή μεταξύ της επιλογής της τρέχουσας εγγραφής και του πρώτου πεδίου της τρέχουσας εγγραφής, στην κατάσταση λειτουργίας περιήγησης

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη εγγραφή, εάν η τρέχουσα επιλογή είναι επιλεγμένη

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή όλων των εγγραφών

CTRL+A

Επιλογή κειμένου σε πεδίο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση μιας επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

Σημείωση: Στην προβολή φύλλου δεδομένων, η εκτεταμένη επιλογή εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου

F8
(Το επανειλημμένο πάτημα του πλήκτρου F8 επεκτείνει την επιλογή στη λέξη, το πεδίο, την εγγραφή και όλες τις εγγραφές)

Επέκταση μιας επιλογής σε παρακείμενα πεδία στην ίδια σειρά της προβολής φύλλου δεδομένων

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Επέκταση μιας επιλογής σε παρακείμενες σειρές στην προβολή φύλλου δεδομένων

Το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Αναίρεση της προηγούμενης επέκτασης

Shift+F8

Ακύρωση της κατάστασης λειτουργίας επέκτασης

Esc

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της καρτέλας "Εύρεση" στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" (μόνο στην προβολή φύλλου δεδομένων και στην προβολή φόρμας)

Ctrl+F

Άνοιγμα της καρτέλας "Αντικατάσταση" στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" (μόνο στην προβολή φύλλου δεδομένων και στην προβολή φόρμας)

Ctrl+H

Εύρεση της επόμενης εμφάνισης του κειμένου που καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" όταν το παράθυρο διαλόγου είναι κλειστό (μόνο στην προβολή φύλλου δεδομένων και στην προβολή φόρμας)

Shift+F4

Επεξεργασία κειμένου ή δεδομένων

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής σε πεδίο

Σημείωση: Στην περίπτωση που το σημείο εισαγωγής δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο F2 για να το εμφανίσετε.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Το πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά

Το πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του πεδίου, σε πεδία μίας γραμμής. ή μετακινήστε το στο τέλος της γραμμής σε πεδία πολλών γραμμών

End

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του πεδίου, για πεδία πολλών γραμμών

Ctrl+End

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του πεδίου, για πεδία μίας γραμμής, ή μετακίνηση στην αρχή της γραμμής για πεδία πολλών γραμμών

Home

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του πεδίου, για πεδία πολλών γραμμών

Ctrl+Home

Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή της επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl+C

Αποκοπή της επιλογής και αντιγραφή της στο Πρόχειρο

Ctrl+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Πρόχειρου στο σημείο εισαγωγής

Ctrl+V

Διαγραφή της επιλογής ή του χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής

Backspace

Διαγραφή της επιλογής ή του χαρακτήρα στα δεξιά του σημείου εισαγωγής

Delete

Διαγραφή όλων των χαρακτήρων στα δεξιά του σημείου εισαγωγής

Ctrl+Delete

Αναίρεση αλλαγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναίρεση πληκτρολόγησης

Ctrl+Z ή Alt+Backspace

Αναίρεση των αλλαγών στο τρέχον πεδίο ή την τρέχουσα εγγραφή

Esc
(εάν το τρέχον πεδίο και η τρέχουσα εγγραφή έχουν αλλάξει, πατήστε το πλήκτρο Esc δύο φορές για να αναιρέσετε τις αλλαγές, πρώτα στο τρέχον πεδίο και, στη συνέχεια, στην τρέχουσα εγγραφή)

Εισαγωγή δεδομένων σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή φόρμας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας

Ctrl+ελληνικό ερωτηματικό (;)

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας

Ctrl+Shift+άνω κάτω τελεία (:)

Εισαγωγή της προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο

Ctrl+Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή της τιμής από το ίδιο πεδίο στην προηγούμενη εγγραφή

Ctrl+απόστροφος (')

Προσθήκη νέας εγγραφής

Ctrl+σύμβολο συν (+)

Σε ένα φύλλο δεδομένων, διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής

Ctrl+σύμβολο μείον (-)

Αποθήκευση αλλαγών στην τρέχουσα εγγραφή

Shift+Enter

Εναλλαγή μεταξύ των τιμών σε ένα πλαίσιο ελέγχου ή ένα κουμπί επιλογής

Πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή νέας γραμμής σε ένα πεδίο σύντομου κειμένου ή μεγάλου κειμένου

Ctrl+Enter

Ανανέωση πεδίων με τρέχοντα δεδομένα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επανάληψη υπολογισμού των πεδίων στο παράθυρο

F9

Επανάληψη ερωτήματος για τους υποκείμενους πίνακες. Σε μια δευτερεύουσα φόρμα, γίνεται επανάληψη ερωτήματος για τον υποκείμενο πίνακα για τη δευτερεύουσα φόρμα μόνο

Shift+F9
Ή
F5

Ανανέωση των περιεχομένων ενός πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου πεδίου αναζήτησης

F9

Περιήγηση σε πίνακες και κελιά

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

Shift+Tab

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί

Ctrl+Tab

Έναρξη νέας παραγράφου

Enter

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

Πλήκτρο Tab στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Μετακίνηση μέσα σε πίνακες ή κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Το πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Το πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή

Το πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής

End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής

Home

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου

Ctrl+End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου

Ctrl+Home

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας "Εύρεση"

Shift+F4

Λήψη βοήθειας για την Access

Το παράθυρο "Βοήθεια" παρέχει όλα Access περιεχόμενο της Βοήθειας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου Βοήθεια.

F1

Επιστροφή στην αρχική Access Βοήθειας

Alt+Home

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο Βοήθεια

Πλήκτρο Tab

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο Βοήθεια.

Shift+Tab

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

Enter

Στη λίστα Accessθεμάτων της Βοήθειας, αναπτύξτε ή συμπτύξετε το επιλεγμένο στοιχείο

Enter

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος

Πλήκτρο Tab

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης

Shift+Tab

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση

Enter

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Πίσω)

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους ή Backspace

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός)

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

Το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

Page Up ή Page Down

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή)

Esc

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση)

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

Ctrl+P
(εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P)

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης

F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο της Βοήθειας, όπως της γραμμής εργαλείων και της λίστας Αναζήτηση

F6

Σε έναν πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα

Το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Σε έναν πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου

Enter

Διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση της πλήρους διεύθυνσης υπερ-σύνδεσης (URL) για μια επιλεγμένη υπερ-σύνδεση

F2

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του πλαισίου Ζουμ για την εύκολη καταχώρηση παραστάσεων και άλλου κειμένου σε μικρές περιοχές εισαγωγής

Shift+F2

Κλήση μιας λειτουργίας δόμησης

Ctrl+F2

Αντιγραφή στιγμιότυπου οθόνης ολόκληρης της οθόνης στο Πρόχειρο

Εκτύπωση οθόνης

Αντιγραφή στιγμιότυπου οθόνης του τρέχοντος παραθύρου στο Πρόχειρο

Alt+Print Screen

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Έξοδος από Access

Alt+F4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×