Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Project μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική της χρήσης του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα πολλά πλήκτρα.

  • Το σύμβολο κόμμα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σταProject 2010, Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 και Project για το Microsoft 365 που εκτελούνται σε υπολογιστήWindows, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημαντικό: Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές του Project Online. Οι νέες δυνατότητες τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες.

Σημείωση: Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα ενός αρχείου έργου (εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα).

Ctrl+F12

Άνοιγμα αρχείου έργου (εμφάνιση της καρτέλας Άνοιγμα στο μενού Αρχείο ).

Ctrl+O

Αποθήκευση ενός αρχείου έργου.

Ctrl+S

Δημιουργία νέου έργου.

Ctrl+N

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή Alt

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

Alt+Ενωτικό (-) ή Alt+πλήκτρο διαστήματος

Αρχή της σελίδας 

Περιήγηση σε προβολές και παράθυρα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή Alt

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

Alt+Ενωτικό (-) ή Alt+πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση της γραμμής διαίρεσης.

Shift+F6

Κλείσιμο του παραθύρου προγράμματος.

Alt+F4

Εμφάνιση όλων των φιλτραρισμένων εργασιών ή όλων των φιλτραρισμένων πόρων.

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου.

Alt+F3

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

Shift+F11

Συρρίκνωση επιλογής σε ένα μόνο πεδίο.

Shift+Backspace

Επαναφορά της σειράς ταξινόμησης σε σειρά αναγνωριστικού και απενεργοποίηση ομαδοποίησης.

Shift+F3

Επιλογή ενός αντικειμένου σχεδίασης.

F6

Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών πόρων.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών ανάθεσης.

Shift+F2

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Προσθήκη στην επιλογή".

Shift+F8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματος Υπολογισμός".

Ctrl+F9

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Επέκταση επιλογής".

F8

Στο παράθυρο Εκτύπωση, μετακινηθείτε προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω για να προβάλετε διαφορετικές σελίδες στο παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Alt+Πλήκτρα βέλους

Αρχή της σελίδας 

Χρήση του κύριου παραθύρου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στο κύριο παράθυρο στα Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών παραθύρων διαλόγου και της κύριας εφαρμογής.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+F6

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο (το μενού δεξιού κλικ).

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Shift+F10 ή πλήκτρο μενού Windows

Ενεργοποίηση της κορδέλας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

F10

Ενεργοποίηση της προβολής διαίρεσης.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F6

Εμφάνιση του αναπτυσσόμενου μενού αυτόματου φίλτρου για την επιλεγμένη στήλη.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F3

Εκ νέου εφαρμογή του τρέχοντος φίλτρου.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Ctrl+F3

Άνοιγμα του μενού στο αντικείμενο για το επιλεγμένο κελί.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F10

Αρχή της σελίδας

Χρήση της προβολής "Οργάνωση ομάδας"

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στην προβολή Οργάνωση ομάδας στα Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 και Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας γραμμής πόρου ή μιας γραμμής ομαδοποίησης.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Επαναπρογραμματισμός μιας προγραμματισμένης εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Ctrl+πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου πληροφοριών εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Επιλογή της εργασίας και πάτημα του πλήκτρου Enter

Εκ νέου ανάθεση μιας εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Ctrl+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Αρχή της σελίδας

Χρήση της προβολής λωρίδας χρόνου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στην προβολή Λωρίδα χρόνου στα Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των τύπων στοιχείων —γραμμή εργασιών, ορόσημο, επεξήγηση και γραμμή λωρίδας χρόνου— όταν ένα από αυτά είναι ήδη επιλεγμένο.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Πλήκτρο Tab ή πλήκτρο κάτω βέλους

Κυκλική εναλλαγή των τύπων στοιχείων με την αντίθετη σειρά —γραμμή λωρίδας χρόνου, επεξήγηση, ορόσημο, γραμμή εργασιών— όταν ένα από αυτά είναι ήδη επιλεγμένο.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Shift+Tab ή πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο αυτού του τύπου, όπως για παράδειγμα, στο επόμενο ορόσημο.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του στοιχείου προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επόμενο κανάλι ή γραμμή λωρίδας χρόνου.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Ctrl+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου πληροφοριών εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Shift+F2

Αρχή της σελίδας

Διάταξη έργου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απόκρυψη δευτερευουσών εργασιών.

Alt+Shift+Ενωτικό (-) ή Alt+Shift+σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (-)

Προσθήκη εσοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.

Alt+Shift+σύμβολο ίσον ( = ) ή Alt+Shift+σύμβολο συν στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (+)

Εμφάνιση όλων των εργασιών.

Alt+Shift+αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (*)

Κατάργηση εσοχής εργασίας.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Επιλογή και επεξεργασία σε ένα παράθυρο διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ των πεδίων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των πινάκων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Αριστερό Alt+1 ή Δεξιό Alt+2

Μετακίνηση στην επόμενη εργασία ή πόρο.

Enter

Μετακίνηση στην προηγούμενη εργασία ή πόρο.

Shift+Enter

Αρχή της σελίδας

Εργασία σε προβολή φύλλου

Μάθετε τις συντομεύσεις για την επεξεργασία, μετακίνηση και επιλογή στοιχείων και τη χρήση της κλίμακας χρόνου σε προβολή φύλλου. 

Επεξεργασία μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη νέας εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο για τουςσυνδρομητές του Project Online.

Εισαγωγή

Project 2010: δεν είναι διαθέσιμη.

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ή επαναφορά του επιλεγμένου πεδίου.

Ctrl+Delete

Αντιγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+C

Αποκοπή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Delete

Διαγραφή της γραμμής που έχει ένα επιλεγμένο κελί.

Ctrl+σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (-)

Συμπλήρωση μιας στήλης προς τα κάτω.

Ctrl+D

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

Ctrl+F ή Shift+F5

Στο πλαίσιο Εύρεση, συνεχίστε στο επόμενο εμφανιζόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Shift+F4

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μετάβαση σε στο μενού Επεξεργασία .

F5

Σύνδεση εργασιών.

Ctrl+F2

Επικόλληση των δεδομένων από αντιγραφή ή αποκοπή.

Ctrl+V

Συρρίκνωση της επιλογής σε ένα πεδίο.

Shift+Backspace

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αποσύνδεση εργασιών.

Ctrl+Shift+F2

Ρυθμίστε την εργασία για μη αυτόματο προγραμματισμό.

Ctrl+Shift+M

Ορίστε την εργασία σε αυτόματο προγραμματισμό.

Ctrl+Shift+A

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+End

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Home ή Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

End ή Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης μεταξύ του πλαϊνού παραθύρου και της προβολής στη δεξιά πλευρά.

Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 και Project για το Microsoft 365: F6

Project 2010: Ctrl+Tab ή Ctrl+Shift+Tab

Επιλέξτε διαφορετικά στοιχεία ελέγχου στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Πλήκτρο Tab

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή πλαισίων ελέγχου και κουμπιών επιλογής, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Πλήκτρο διαστήματος

Αρχή της σελίδας

Επιλογή μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα κάτω.

Shift+Page Down

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα επάνω.

Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τέλος των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία γραμμή.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+Shift+End

Επιλογή όλων των γραμμών και στηλών.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας στήλης.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας γραμμής.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα κάτω.

Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα επάνω.

Shift+Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα δεξιά.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Επιλογή και επεξεργασία στη γραμμή καταχώρησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή μιας καταχώρησης.

Enter

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του κειμένου.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του κειμένου.

Shift+Home

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης.

Εισαγωγή

Αρχή της σελίδας

Χρήση χρονικής κλίμακας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα αριστερά.

Alt+Page Up

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα δεξιά.

Alt+Page Down

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στην αρχή του έργου.

Alt+Home

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στο τέλος του έργου.

Alt+End

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Εμφάνιση μικρότερων μονάδων χρόνου.

Ctrl+μπροστινή κάθετος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (/)

Εμφάνιση μεγαλύτερων μονάδων χρόνου.

Ctrl+Αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (*)

Αρχή της σελίδας

Χρήση διαγράμματος δικτύου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε διαφορετικό πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρα βέλους

Προσθήκη πλαισίων διαγράμματος δικτύου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση ενός πλαισίου διαγράμματος δικτύου.

Σημείωση: Πρέπει να ορίσετε μη αυτόματη τοποθέτηση πρώτα. Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε. Επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διάταξη. Επιλέξτε Να επιτρέπεται η μη αυτόματη τοποθέτηση πλαισίου.

Ctrl+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο ανώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου στην προβολή ή το έργο.

Ctrl+Home ή Shift+Ctrl+Home

Μετακίνηση στο κατώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Ctrl+End ή Shift+Ctrl+End

Μετακίνηση στο αριστερότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Home ή Shift+Home

Μετακίνηση στο δεξιότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

End ή Shift+End

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα επάνω.

Page up ή Shift+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα κάτω.

Page Down ή Shift+Page Down

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα αριστερά.

Ctrl+Page Up ή Shift+Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα δεξιά.

Ctrl+Page down ή Shift+Ctrl+Page down

Επιλογή του επόμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρο Enter ή Tab

Επιλογή του προηγούμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Shift+Enter

Αρχή της σελίδας

Χρήση αντικειμένων OfficeArt

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε με τα αντικείμενα OfficeArt στα Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Μετακίνηση σχημάτων OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ώθηση του σχήματος επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά.

Πλήκτρα βέλους

Αύξηση του πλάτος του σχήματος κατά 10%.

Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του σχήματος κατά 10%.

Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Επιλογή και αντιγραφή αντικειμένων και κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Enter

Επιλογή πολλών σχημάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε τα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ επιλέγετε τα σχήματα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G, αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G, αφού επιλέξετε την ομάδα για την οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Προσθήκη επόμενου αντικειμένου σε μια επιλογή με πολλά αντικείμενα.

Ctrl+κλικ με το ποντίκι

Προσθέστε το επόμενο πλαίσιο κειμένου σε μια επιλογή με πολλά αντικείμενα (επιτρέπει την επιλογή του στοιχείου κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου).

Shift+Κλικ με το ποντίκι

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία κειμένου και πλαισίων κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σύμπτυξη επιλογής.

Esc

Επιλογή όλου του κειμένου.

Ctrl+A

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Αναίρεση μιας ενέργειας.

Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης μιας ενέργειας.

Ctrl+Y

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+End

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Project βοήθεια στην εκμάθηση &

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Project για το web.

Project για το web είναι η σύγχρονη και προτεινόμενη έκδοση του Project, ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web για τη δημιουργία έργων και σχεδίων δράσης, την παρακολούθηση της προόδου και τη διαχείριση εργασιών και αναθέσεων.

Σημείωση: Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Εργασία στην προβολή Πίνακας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Όταν η εστίαση είναι σε έναν κάδο στην προβολή Πίνακας , σύρετε και αποθέστε τον κάδο για να τον μετακινήσετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη (<) ή Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη (>)

Αρχή της σελίδας 

Εργασία στην προβολή πλέγματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπτύξτε τη γονική εργασία για να προβάλετε τις θυγατρικές εργασίες.

Shift+Alt+σύμβολο συν (+) ή Shift+Alt+σύμβολο ίσον ( = )

Σύμπτυξη της γονικής εργασίας για την απόκρυψη των θυγατρικών εργασιών.

Shift+Alt+σύμβολο πλην (-) ή Shift+Alt+χαρακτήρας υπογράμμισης (_)

Αύξηση εσοχής μιας εργασίας.

Shift+Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση εσοχής μιας εργασίας.

Shift+Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλέξτε τη στήλη του τρέχοντος κελιού.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της γραμμής του τρέχοντος κελιού.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Συνεχής επιλογή πολλών γραμμών.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος (μενού δεξιού κλικ).

Alt+M

Μετακίνηση της εστίασης από ένα κελί προς τα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω.

Πλήκτρο δεξιού, αριστερού, επάνω ή κάτω βέλους

Κάντε κύλιση για να εμφανίσετε την κάτω ή την επάνω γραμμή.

Page Down ή Page Up

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο ή στο τελευταίο κελί της γραμμής που έχει την εστίαση.

Home ή End

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της πρώτης ή της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+Home ή Ctrl+End

Επιλογή όλων.

Ctrl+A

Επέκταση της επιλογής κατά ένα κελί προς τα δεξιά, αριστερά, κάτω ή επάνω.

Shift+πλήκτρο δεξιού, αριστερού, κάτω ή επάνω βέλους

Ανοίξτε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

Πατήστε το πλήκτρο Tab για την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+I

Αρχή της σελίδας  

Χρήση των συντομεύσεων Γρήγορων ενεργειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επανενεργοποίηση μιας εργασίας.

Shift+Alt+N

Σήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης

Shift+Alt+D

Εμφάνιση λεπτομερειών εργασίας.

Alt+Ψ

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος μιας εργασίας.

Alt+M

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Αρχή της σελίδας  

Εργασία στην προβολή λωρίδας χρόνου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης στο διαχωριστή.

Ctrl+F6

Μετακίνηση του διαχωριστή όταν η εστίαση βρίσκεται στον διαχωριστή.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Ανοίξτε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

Πατήστε το πλήκτρο Tab για την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter

Αρχή της σελίδας  

Δείτε επίσης

Project βοήθεια στην εκμάθηση &

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Project Online.

Project Online είναι η κλασική online έκδοση του Project, ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web για τη διαχείριση πολλών έργων, την παρακολούθηση της προόδου και την εξισορρόπηση αναγκών πόρων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τη σύγχρονη και προτεινόμενη online έκδοση, μεταβείτε στο Project για το Web.

Σημειώσεις: 

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση μόνο με το πληκτρολόγιο

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει συντομεύσεις πληκτρολογίου για μετακίνηση σε Project Online:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της επιλογής μεταξύ των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

Alt+J

Μετακίνηση της επιλογής από ένα Τμήμα Web στο επόμενο Τμήμα Web σε σελίδες που χρησιμοποιούν πολλές Τμήματα Web.

Alt+W

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενων λιστών.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Χρήση στοιχείων ελέγχου πλέγματος

Project Online, το πρόγραμμα-πελάτης Web του Microsoft Project Server 2019, χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου πλέγματος AJAX και HTML για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες. Ορισμένες από τις σελίδες στο Project Web App χρησιμοποιούν ένα πλέγμα που βασίζεται σε πίνακα HTML για την προβολή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα Εργασίες χρησιμοποιεί ένα πλέγμα που βασίζεται σε πίνακα HTML. Σε πλέγματα HTML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί ή γραμμή.

Πλήκτρο δεξιού βέλους ή πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ή γραμμή.

Πλήκτρο αριστερού βέλους ή Shift+Tab

Μετακινηθείτε προς τα επάνω.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κάτω.

Πλήκτρο κάτω βέλους ή Enter

Μεταβείτε στη διεύθυνση URL στο επιλεγμένο κελί.

Enter

Μετακίνηση στην κεφαλίδα του κελιού.

Ctrl+Y

Κατάργηση εστίασης από το επιλεγμένο κελί.

Esc

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ή γραμμή.

Ctrl+End

Μετακίνηση στο πρώτο κελί ή γραμμή.

Ctrl+Home

Εναλλαγή επισήμανσης γραμμής.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενου μενού σε κεφαλίδα κελιού

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη ομαδοποίησης.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη ομάδας.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Σύμπτυξη ομάδας.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη ενός στοιχείου πλέγματος με παιδιά.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή ενός πλαισίου ελέγχου.

Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα αναπτυσσόμενου κελιού.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Project Online χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία ελέγχου πλέγματος AJAX για την προβολή και επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα Project λεπτομερειών χρησιμοποιεί ένα πλέγμα AJAX. Στα πλέγματα AJAX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση λειτουργίας επεξεργασίας για ένα κελί.

F2

Μία σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κατά μία σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Εσοχή επιλεγμένης εργασίας.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Προεξοχή επιλεγμένης εργασίας.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Ακύρωση καταχώρησης ή επεξεργασίας.

Esc

Αντιγραφή επιλογής.

Ctrl+C

Αποκοπή επιλογής.

Ctrl+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Delete ή Ctrl+V ή Ctrl+Z

Διαγραφή γραμμής.

Ctrl+Delete

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Κεντρική

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+End

Όταν υπάρχουν δύο πλέγματα σε μια σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F6 για να μετακινήσετε την εστίαση από ένα κελί πλέγματος στην αντίστοιχη γραμμή στο άλλο πλέγμα. Όταν έχετε ένα πλέγμα προέλευσης και πλέγμα προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα προέλευσης στη λίστα προορισμού.

Πλήκτρο Access+μονή δεξιά αγκύλη (>)

Μετακίνηση όλων των στοιχείων από τη λίστα προέλευσης στη λίστα προορισμού.

Πλήκτρο της Access+W

Μετακίνηση όλων των στοιχείων από τον προορισμό στη λίστα προέλευσης.

Πλήκτρο Της Access+X

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου από τον προορισμό στη λίστα προέλευσης.

Πλήκτρο Access+αριστερή αγκύλη (<)

Αποκτήστε πρόσβαση στα πλαίσια ελέγχου κάτω από το πλαίσιο ελέγχου Όνομα πόρου.

Πλήκτρο διαστήματος

Πρόσβαση στο ημερολόγιο σε ένα κελί πίνακα.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους (για παράδειγμα, ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης)

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να περιηγηθείτε στο ημερολόγιο:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στον επόμενο μήνα.

Alt+Μονή δεξιά αγκύλη (>)

Μετακίνηση στον προηγούμενο μήνα.

Alt+αριστερή αγκύλη (<)

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για τα πλήκτρα πρόσβασης εναλλαγής στοιχείων:

Κουμπί

Πλήκτρο Access

Μονή δεξιά αγκύλη (>)

Alt+Θ

Διπλή δεξιά αγκύλη (>>)

Alt+W

Διπλή αριστερή γωνιακή αγκύλη (<<)

Alt+X

Αριστερή αγκύλη (<)

Alt+Υ

Οι παρακάτω συντομεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο server Ρυθμίσεις:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή περιόδου αναφοράς χρόνου.

Alt+X

Διαγραφή ταξινόμησης γραμμής.

Alt+Ψ

Διαγραφή μιας συνδεδεμένης τοποθεσίας SharePoint.

Alt+.

Διαγράψτε ένα προσαρμοσμένο πεδίο για μεγάλες επιχειρήσεις ή έναν πίνακα αναζήτησης.

Alt+Ε

Διαγραφή εταιρικού ημερολογίου.

Alt+Γ

Οι παρακάτω συντομεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Διακομιστή Ρυθμίσεις > Διαχείριση εργασιών προβολών, στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή μιας επιλεγμένης προβολής.

Alt+Ε

Αντιγραφή μιας επιλεγμένης προβολής.

Alt+Φ

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×