Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Project τους βοηθά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική της χρήσης του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα.

  • Ένα σύμβολο με κόμματα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σεProject 2010, Project 2013, Project 2016 και Project για το Microsoft 365 που εκτελούνται σε υπολογιστή με Windows, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημειώσεις: 

  • Σημαντικό: Κάποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές του Microsoft Project Online. Οι νέες δυνατότητες τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών και επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μη διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες.

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το άρθρο

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα ενός αρχείου έργου (εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα).

Ctrl+F12

Άνοιγμα ενός αρχείου έργου (εμφάνιση της καρτέλας Άνοιγμα στην προβολή Backstage).

Ctrl+O

Αποθήκευση ενός αρχείου έργου.

Ctrl+S

Δημιουργία νέου έργου.

Ctrl+N

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή Alt

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

ALT + ενωτικό (-) ή ALT + πλήκτρο διαστήματος

Περιήγηση σε προβολές και παράθυρα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή Alt

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

ALT + ενωτικό (-) ή ALT + πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση της γραμμής διαίρεσης.

Shift+F6

Κλείσιμο του παραθύρου προγράμματος.

Alt+F4

Εμφάνιση όλων των φιλτραρισμένων εργασιών ή όλων των φιλτραρισμένων πόρων.

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου.

Alt+F3

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

Shift+F11

Συρρίκνωση επιλογής σε ένα μόνο πεδίο.

Shift+Backspace

Επαναφορά της σειράς ταξινόμησης σε σειρά αναγνωριστικού και απενεργοποίηση ομαδοποίησης.

Shift+F3

Επιλογή ενός αντικειμένου σχεδίασης.

F6

Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών πόρων.

Shift+F2

Εμφάνιση πληροφοριών ανάθεσης.

Shift+F2

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Προσθήκη στην επιλογή".

Shift+F8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματος Υπολογισμός".

Ctrl+F9

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Επέκταση επιλογής".

F8

Μετακίνηση προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω για προβολή διαφορετικών σελίδων στο παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Alt+Πλήκτρα βέλους

Χρήση του κύριου παραθύρου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στο κύριο παράθυρο του Project 2013, Project 2016 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών παραθύρων διαλόγου και της κύριας εφαρμογής.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+F6

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο (μενού δεξιού κλικ).

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Shift+F10

Ενεργοποίηση της κορδέλας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

F10

Ενεργοποίηση της προβολής διαίρεσης.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F6

Εμφάνιση του αναπτυσσόμενου μενού αυτόματου φίλτρου για την επιλεγμένη στήλη.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F3

Εκ νέου εφαρμογή του τρέχοντος φίλτρου.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Ctrl+F3

Άνοιγμα του μενού στο αντικείμενο για το επιλεγμένο κελί.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+F10

Χρήση της προβολής "Οργάνωση ομάδας"

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στην προβολή "Οργάνωση ομάδας" στο 2013, το 2016, το 2019 και το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας γραμμής πόρου ή μιας γραμμής ομαδοποίησης.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+Shift+σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Επαναπρογραμματισμός μιας προγραμματισμένης εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Ctrl+πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Επιλογή της εργασίας και πάτημα του πλήκτρου Enter

Εκ νέου ανάθεση μιας εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Ctrl + πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Χρήση της προβολής λωρίδας χρόνου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε στην προβολή λωρίδας χρόνου σε Project 2013, Project 2016 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλική μετακίνηση μέσα στους τύπους στοιχείων – γραμμή εργασιών, ορόσημο, επεξήγηση και γραμμή λωρίδας χρόνου - όταν ένα από αυτά είναι ήδη επιλεγμένο.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Πλήκτρο Tab ή πλήκτρο κάτω βέλους

Κυκλική μετακίνηση μέσα στους τύπους στοιχείων – γραμμή λωρίδας χρόνου, επεξήγηση, ορόσημο, γραμμή εργασιών - όταν ένα από αυτά είναι ήδη επιλεγμένο.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

SHIFT + TAB ή πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο αυτού του τύπου, όπως για παράδειγμα, στο επόμενο ορόσημο.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του στοιχείου προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επόμενο κανάλι ή γραμμή λωρίδας χρόνου.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Ctrl + πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Shift+F2

Διάταξη έργου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απόκρυψη δευτερευουσών εργασιών.

ALT + SHIFT + ενωτικό (-) ή ALT + SHIFT + σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (-)

Προσθήκη εσοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.

ALT + SHIFT + σύμβολο ίσον (=) ή ALT + SHIFT + σύμβολο συν στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (+)

Εμφάνιση όλων των εργασιών.

ALT + SHIFT + αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (*)

Προσθήκη προεξοχής στην επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή και επεξεργασία σε ένα παράθυρο διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ των πεδίων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των πινάκων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Left Alt + 1 ή ΔΕΞΙΟ ALT + 2

Μετακίνηση στην επόμενη εργασία ή πόρο.

Enter

Μετακίνηση στην προηγούμενη εργασία ή πόρο.

Shift+Enter

Επιλογή και επεξεργασία σε προβολή φύλλου

Επεξεργασία μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη νέας εργασίας.

Διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του Project Online.

Εισαγωγή

Στο Project 2010, δεν είναι διαθέσιμη.

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ή επαναφορά του επιλεγμένου πεδίου.

Ctrl+Delete

Αντιγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+C

Αποκοπή των επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Delete

Διαγραφή της γραμμής που έχει ένα επιλεγμένο κελί.

CTRL + σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (-)

Συμπλήρωση προς τα κάτω.

Ctrl+D

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

Ctrl+F ή Shift+F5

Στο πλαίσιο Εύρεση, συνεχίστε στο επόμενο εμφανιζόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Shift+F4

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μετάβαση σε (μενού Επεξεργασία).

F5

Σύνδεση εργασιών.

Ctrl+F2

Επικόλληση των δεδομένων από αντιγραφή ή αποκοπή.

Ctrl+V

Συρρίκνωση της επιλογής σε ένα πεδίο.

Shift+Backspace

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αποσύνδεση εργασιών.

Ctrl+Shift+F2

Ρύθμιση της εργασίας για μη αυτόματο προγραμματισμό

Ctrl+Shift+M

Ρύθμιση της εργασίας για αυτόματο προγραμματισμό

Ctrl+Shift+A

Μετακίνηση μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

Alt+End

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Κεντρική ή CTRL + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

Τερματισμός ή CTRL + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης μεταξύ του πλαϊνού τμήματος παραθύρου και της προβολής στη δεξιά πλευρά.

Στο Project 2013, Project 2016 και Project για το Microsoft 365, F6

Στο Project 2010, CTRL + TAB ή CTRL + SHIFT + TAB

Επιλογή διαφορετικών στοιχείων ελέγχου στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Πλήκτρο Tab

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής των πλαισίων ελέγχου, εάν η εστίαση είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μέσα σε μια προβολή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα κάτω.

Shift+Page Down

Επέκταση της επιλογής κατά μία σελίδα προς τα επάνω.

Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Επέκταση της επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τέλος των πληροφοριών.

Ctrl+Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη γραμμή.

Ctrl + Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία γραμμή.

Ctrl + Shift + πλήκτρο κάτω βέλους

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+Shift+End

Επιλογή όλων των γραμμών και στηλών.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας στήλης.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας γραμμής.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα κάτω.

Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα επάνω.

Shift+Enter

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα δεξιά.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής κατά ένα πεδίο προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Επιλογή και επεξεργασία στη γραμμή καταχώρησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή μιας καταχώρησης.

Enter

Ακύρωση μιας καταχώρησης.

Esc

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του κειμένου.

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του κειμένου.

Shift+Home

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης.

Insert

Χρήση χρονικής κλίμακας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα αριστερά.

Alt+Page Up

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας κατά μία σελίδα προς τα δεξιά.

Alt+Page Down

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στην αρχή του έργου.

Alt+Home

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στο τέλος του έργου.

Alt+End

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Εμφάνιση μικρότερων μονάδων χρόνου.

CTRL + κάθετο προς τα κάτω στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (/)

Εμφάνιση μεγαλύτερων μονάδων χρόνου.

CTRL + αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (*)

Χρήση διαγράμματος δικτύου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε διαφορετικό πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρα βέλους

Προσθήκη πλαισίων διαγράμματος δικτύου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση ενός πλαισίου διαγράμματος δικτύου.

Σημείωση: Πρέπει να ορίσετε μη αυτόματη τοποθέτηση πρώτα. Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε. Επιλέξτε μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε διάταξη. Επιλέξτε να επιτρέπεται η μη αυτόματη τοποθέτηση πλαισίου.

Ctrl+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο ανώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου στην προβολή ή το έργο.

Ctrl+Home ή Shift+Ctrl+Home

Μετακίνηση στο κατώτατο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Ctrl+End ή Shift+Ctrl+End

Μετακίνηση στο αριστερότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

Home ή Shift+Home

Μετακίνηση στο δεξιότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

End ή Shift+End

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα επάνω.

Page Up ή Shift+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα κάτω.

Page Down ή Shift+Page Down

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα αριστερά.

Ctrl+Page Up ή Shift+Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα πλάτος παραθύρου προς τα δεξιά.

Ctrl+Page Down ή Shift+Ctrl+Page Down

Επιλογή του επόμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρο ENTER ή TAB

Επιλογή του προηγούμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Shift+Enter

Χρήση αντικειμένων OfficeArt

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε με τα αντικείμενα του OfficeArt σε Project 2013, Project 2016 και Project για το Microsoft 365. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στο Project 2010.

Μετακίνηση σχημάτων OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ώθηση του σχήματος επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά.

Πλήκτρα βέλους

Αύξηση του πλάτος του σχήματος κατά 10%.

Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του σχήματος κατά 10%.

Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 10%.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl + Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση του πλάτους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Αύξηση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl + Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Μείωση του ύψους του σχήματος κατά 1%.

Ctrl + Shift + πλήκτρο κάτω βέλους

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα δεξιά.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Περιστροφή του σχήματος κατά 15 μοίρες προς τα αριστερά.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή και αντιγραφή αντικειμένων και κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Πλήκτρο TAB ή SHIFT + TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

Enter

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε τα σχήματα

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+G, αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή WordArt.

Ctrl+Shift+G, αφού επιλέξετε την ομάδα για την οποία θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Προσθήκη επόμενου αντικειμένου σε μια πολλαπλή επιλογή.

Ctrl+Κλικ

Προσθέτει το επόμενο αντικείμενο σε μια πολλαπλή επιλογή. επιτρέπει την επιλογή σε κείμενο πλαισίου κειμένου για την προσθήκη του πλαισίου κειμένου στην πολλαπλή επιλογή.

Shift+Κλικ

Επεξεργασία κειμένου και πλαισίων κειμένου OfficeArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σύμπτυξη επιλογής.

Esc

Επιλογή όλου του κειμένου.

Ctrl+A

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Αναίρεση.

Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης.

Ctrl+Y

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου του αντικειμένου.

Ctrl+End

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Project για το web.

Project για το web είναι η σύγχρονη και συνιστώμενη έκδοση του Project, ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web για τη δημιουργία έργων και χαρτών πορείας, την παρακολούθηση της προόδου και τη διαχείριση εργασιών και αναθέσεων.

Σημειώσεις: 

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Εργασία στην προβολή πίνακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Με την εστίαση σε έναν κουβά στην προβολή πίνακα , σύρετε και αποθέστε τον κάδο για να τον μετακινήσετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

CTRL + SHIFT +< ή CTRL + SHIFT +>

Εργασία στην προβολή πλέγματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπτύξτε τη γονική εργασία για να προβάλετε τις θυγατρικές εργασίες.

SHIFT + ALT + σύμβολο συν (+) ή SHIFT + ALT + σύμβολο ίσον (=)

Σύμπτυξη της γονικής εργασίας για απόκρυψη των εξαρτημένων εργασιών.

SHIFT + ALT + σύμβολο πλην (-) ή Shift + Alt + υπογράμμιση (_)

Αύξηση εσοχής μιας εργασίας.

SHIFT + ALT + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση εσοχής μιας εργασίας.

SHIFT + ALT + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλέξτε τη στήλη του τρέχοντος κελιού.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Επιλέξτε τη γραμμή του τρέχοντος κελιού.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Συνεχής επιλογή πολλών γραμμών.

SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ + πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (μενού δεξιού κλικ).

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης από ένα κελί προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Πλήκτρο δεξιού, αριστερού, επάνω ή κάτω βέλους

Κάντε κύλιση για να εμφανίσετε την κάτω ή την επάνω γραμμή.

Page Down ή Page Up

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της γραμμής που περιέχει την εστίαση.

Home ή End

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της πρώτης ή της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+Home ή Ctrl+End

Επιλέξτε όλα.

Ctrl+A

Επέκταση της επιλογής κατά ένα κελί προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα κάτω ή προς τα επάνω.

Shift + πλήκτρο δεξιού, αριστερού, κάτω ή επάνω βέλους

Μετακίνηση της εστίασης στη διαίρεση.

Ctrl+F6

Μετακινήστε το διαχωριστή όταν η εστίαση βρίσκεται στη διαίρεση.

Ctrl + πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Ανοίξτε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

Πλήκτρο TAB για να φθάσετε στη γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε

Χρήση των συντομεύσεων γρήγορων ενεργειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επανενεργοποίηση μιας εργασίας.

Alt+N

Σήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης

Alt+Γ

Εμφάνιση λεπτομερειών εργασίας.

Alt+Ψ

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος μιας εργασίας.

Alt+M

Εργασία στην προβολή λωρίδας χρόνου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης στη διαίρεση.

Ctrl+F6

Μετακινήστε το διαχωριστή όταν η εστίαση βρίσκεται στη διαίρεση.

Ctrl + πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Ανοίξτε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

Πλήκτρο TAB για να φθάσετε στη γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Project Online.

Project Online είναι η κλασική ηλεκτρονική έκδοση του Project, ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web για τη διαχείριση πολλών έργων, την παρακολούθηση της προόδου και την εξισορρόπηση των αναγκών των πόρων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τη σύγχρονη και συνιστώμενη ηλεκτρονική έκδοση, μεταβείτε στο Project για το Web.

Σημειώσεις: 

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση μόνο με το πληκτρολόγιο

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για μετακίνηση στο Project Online:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της επιλογής μεταξύ των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

Alt+J

Μετακίνηση της επιλογής από ένα τμήμα Web στο επόμενο τμήμα Web σε σελίδες που χρησιμοποιούν πολλά τμήματα Web.

Alt+W

Αναπτύξτε το στοιχείο αναπτυσσόμενες λίστες.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Χρήση στοιχείων ελέγχου πλέγματος

Project Online, το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Project Server 2019, χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου πλέγματος AJAX και HTML για να εμφανίσει διάφορα τμήματα πληροφοριών. Ορισμένες από τις σελίδες στο Project Web App χρησιμοποιούν πλέγμα HTML που βασίζεται σε πίνακα για την προβολή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα " εργασίες " χρησιμοποιεί ένα πλέγμα που βασίζεται σε πίνακα HTML. Στα πλέγματα HTML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί ή γραμμή.

Πλήκτρο δεξιού βέλους ή πλήκτρο TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ή γραμμή.

Πλήκτρο αριστερού βέλους ή SHIFT + TAB

Μετακίνηση προς τα επάνω.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση προς τα κάτω.

Πλήκτρο κάτω βέλους ή ENTER

Μετάβαση στη διεύθυνση URL του επιλεγμένου κελιού.

Enter

Μετακίνηση στην κεφαλίδα κελιού.

Ctrl+Y

Κατάργηση της εστίασης από το επιλεγμένο κελί.

Esc

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ή γραμμή.

Ctrl+End

Μετακίνηση στο πρώτο κελί ή γραμμή.

Ctrl+Home

Εναλλαγή επισήμανσης γραμμής.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενου μενού σε κεφαλίδα κελιού

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αναπτύξτε ή συμπτύξτε μια ομαδοποίηση.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αναπτύξτε μια ομάδα.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Σύμπτυξη μιας ομάδας.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αναπτύξτε ή συμπτύξτε ένα στοιχείο πλέγματος με παιδιά.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή πλαισίου ελέγχου.

Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα αναπτυσσόμενου κελιού.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

τοProject Online χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία ελέγχου πλέγματος AJAX για την προβολή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα " Λεπτομέρειες έργου" χρησιμοποιεί ένα πλέγμα Ajax. Στα πλέγματα AJAX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση λειτουργίας επεξεργασίας για ένα κελί.

F2

Μία σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Προς τα κάτω κατά μία σελίδα.

Page Down

Εσοχή επιλεγμένης εργασίας.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Προεξοχή επιλεγμένη εργασία.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Ακύρωση καταχώρησης ή επεξεργασίας.

Esc

Αντιγραφή επιλογής.

Ctrl+C

Αποκοπή επιλογής.

Ctrl+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

Διαγραφή ή CTRL + V ή CTRL + Z

Διαγραφή γραμμής.

Ctrl+Delete

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

Home

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

Ctrl+End

Όταν υπάρχουν δύο πλέγματα σε μια σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F6 για να μετακινήσετε την εστίαση από ένα κελί πλέγματος στην αντίστοιχη γραμμή στο άλλο πλέγμα. Όταν έχετε ένα πλέγμα προέλευσης και ένα πλέγμα προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα προέλευσης στη λίστα προορισμού.

Πλήκτρο πρόσβασης + Μονή δεξιά γωνιακή αγκύλη (>)

Μετακίνηση όλων των στοιχείων από τη λίστα προέλευσης στη λίστα προορισμού.

Πλήκτρο πρόσβασης + W

Μετακίνηση όλων των στοιχείων από τον προορισμό στη λίστα προέλευσης.

Πλήκτρο πρόσβασης + X

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου από τον προορισμό στη λίστα προέλευσης.

Πλήκτρο πρόσβασης + Μονή αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Πρόσβαση στα πλαίσια ελέγχου κάτω από το πλαίσιο ελέγχου όνομα πόρου.

Πλήκτρο διαστήματος

Πρόσβαση στο ημερολόγιο σε ένα κελί πίνακα.

ALT + πλήκτρο κάτω βέλους (για παράδειγμα, ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης)

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να περιηγηθείτε στο ημερολόγιο:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στον επόμενο μήνα.

ALT + Μονή αγκύλη δεξιάς γωνίας (>)

Μετακίνηση στον προηγούμενο μήνα.

ALT + Μονή αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για τα πλήκτρα πρόσβασης του αντιμετάθεσης στοιχείων:

Κουμπί

Πλήκτρο πρόσβασης

Αγκύλη μονής δεξιάς γωνίας (>)

Alt+Θ

Διπλή αγκύλη δεξιάς γωνίας (>>)

Alt+W

Διπλή αριστερή γωνιακή αγκύλη (<<)

Alt+X

Μονή αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Alt+Υ

Οι παρακάτω συντομεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Ρυθμίσεις διακομιστή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή περιόδου αναφοράς χρόνου.

Alt+X

Διαγραφή ταξινόμησης σειράς.

Alt+Ψ

Διαγραφή μιας συνδεδεμένης τοποθεσίας του SharePoint.

Alt+.

Διαγραφή ενός προσαρμοσμένου εταιρικού πεδίου ή πίνακα αναζήτησης.

Alt+Ε

Διαγραφή εταιρικού ημερολογίου.

Alt+Γ

Οι παρακάτω συντομεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Ρυθμίσεις διακομιστή > Διαχείριση εργασιών προβολών, στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή μιας επιλεγμένης προβολής.

Alt+Ε

Αντιγραφή μιας επιλεγμένης προβολής.

Alt+Φ

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×