Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Stream

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Microsoft Stream μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για τους χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

Όταν η εστίαση είναι στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον έλεγχο της αναπαραγωγής βίντεο:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο.

Enter ή πλήκτρο διαστήματος

Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

F

Η λειτουργία πλήρους οθόνης δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες εκδόσεις του Internet Explorer 11.

Σίγαση ή διακοπή σίγασης του ήχου.

M

Αύξηση της έντασης ήχου.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μείωση της έντασης ήχου.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά 5 δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Αναζήτηση προς τα πίσω κατά 5 δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Αναζήτηση στην αρχή του βίντεο.

0

Αναζήτηση για το 10% της διάρκειας του βίντεο.

1

Αναζήτηση στο 20% της διάρκειας του βίντεο.

2

Αναζήτηση στο 30% της διάρκειας του βίντεο.

3

Αναζήτηση του 40% της διάρκειας του βίντεο.

4

Αναζήτηση του 50% της διάρκειας του βίντεο.

5

Αναζήτηση στο 60% της διάρκειας του βίντεο.

6

Αναζήτηση στο 70% της διάρκειας του βίντεο.

7

Αναζήτηση του 80% της διάρκειας του βίντεο.

8

Αναζήτηση στο 90% της διάρκειας του βίντεο.

9

Δείτε επίσης

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για Microsoft Stream

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Stream

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Stream

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×