Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Πολλοί χρήστες βρίσκουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για SharePoint τους βοηθά να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική της χρήσης του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Ένα σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα.

  • Ένα σύμβολο κόμμα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

  • Το SharePoint στο Microsoft 365 είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου και η περιήγηση μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα στην έκδοση εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα SharePoint στο Microsoft 365.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Περιήγηση στην οθόνη.

Πλήκτρο Tab

Δημιουργία ενός εγγράφου.

Alt+N

Αποστολή ενός εγγράφου.

Alt+U

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift+F10

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση.

Alt+.

Συγχρονίστε τη βιβλιοθήκη.

Alt+Y

Αντιγραφή κειμένου.

Ctrl+C

Αποκοπή κειμένου.

Ctrl+X

Επικόλληση κειμένου.

Ctrl+V

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Ctrl+Z

Εργασία με σελίδες (Online)

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν για όλες τις σελίδες.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Περιήγηση στην οθόνη.

Πλήκτρο Tab

Αναπτύξτε τα μενού και τις λίστες της κορδέλας ή της τοποθεσίας.

Shift+Enter

Μετακίνηση στις επιλογές στα μενού και τις λίστες τοποθεσίας.

Πλήκτρο κάτω βέλους ή Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Κλείσιμο του ανοιχτού μενού της κορδέλας.

Esc

Δημοσίευση της σελίδας.

Alt+Δ

Εργασία με σελίδες (Online Modern Experience)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις κατά τη σύνταξη στο τμήμα Web "Κείμενο" (ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Επεξεργασία κειμένου"παρακάτω):

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλου του κειμένου.

Ctrl+A

Εισαγωγή σύνδεσης.

Ctrl+K ή [[ (δύο αριστερές αγκύλες)

Ξεκινήστε μια λίστα με παραγγελία.

1+.+πλήκτρο διαστήματος (αριθμός ένα ακολουθούμενο από πλήρη διακοπή και κενό διάστημα)

Ξεκινήστε μια λίστα με κουκκίδες.

-+πλήκτρο διαστήματος (σύμβολο πλην ακολουθούμενο από κενό διάστημα)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις για να μετακινηθείτε στη σελίδα:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ περιοχών και ενοτήτων.

Πλήκτρο Tab

Κλείστε την τρέχουσα λειτουργία ή κλείστε ένα παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο.

Esc

Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου.

Enter

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων.

Πλήκτρα βέλους

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις για να αναιρέσετε και να αναιρέσετε μια ενέργεια:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης της τελευταίας ενέργειας αναίρεσης.

Ctrl+Y

Επεξεργασία κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή κειμένου.

Ctrl+C

Αποκοπή κειμένου.

Ctrl+X

Επικόλληση κειμένου.

Ctrl+V

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Ctrl+Z

Απαλοιφή μορφοποίησης.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με ιτατική γραφή.

Ctrl+I

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης υπογράμμισης.

Ctrl+U

Στοίχιση της παραγράφου αριστερά.

Ctrl+L

Στοίχιση της παραγράφου στο κέντρο.

Ctrl+E

Στοίχιση της παραγράφου προς τα δεξιά.

Ctrl+R

Κατάργηση της εσοχής παραγράφου (μετακίνηση της παραγράφου προς τα αριστερά).

Ctrl+Shift+M

Δημιουργία εσοχής στην παράγραφο.

Ctrl+M

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Διαγράψτε μια επιλογή χωρίς να την προσθέσετε στο Πρόχειρο.

Delete

Εναλλαγή μεταξύ της εισαγωγής και της αντικατάστασης κειμένου.

Insert

Διαγράψτε τη λέξη στα αριστερά του δρομέα.

Ctrl+Backspace

Διαγράψτε τη λέξη στα δεξιά του δρομέα.

Ctrl+Delete

Εισαγωγή νέας γραμμής (όχι μέσα στο στοιχείο παραγράφου HTML <P>).

Shift+Enter

Εργασία με λίστες και βιβλιοθήκες

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες σε μια SharePoint ή βιβλιοθήκη.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία ενός εγγράφου.

Alt+N

Δημιουργία φακέλου.

Alt+N, το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί "Νέος φάκελος" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε

Αποστείλετε ένα έγγραφο στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη εγγράφου".

Alt+U

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift+F10

Κοινή χρήση του επιλεγμένου εγγράφου ή φακέλου.

Alt+.

Συγχρονίστε τη βιβλιοθήκη με έναν υπολογιστή ή μια συσκευή.

Alt+Y

Άνοιγμα του μενού "Περισσότερα" για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt+M

Ανοίξτε και κλείστε το παράθυρο "Πληροφορίες/Λεπτομέρειες".

 I

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×