Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης, ενδέχεται να μην εκτελείται και εμφανίζει το σφάλμα: "Το ερώτημα 'όνομα ερωτήματος' είναι κατεστραμμένο". 

Μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι το ερώτημα είναι κατεστραμμένο

Αυτό θα συμβεί για ένα ερώτημα ενημέρωσης που:

  • Ενημερώνει έναν μόνο πίνακα (δηλαδή ενημερώνει έναν πίνακα και όχι το αποτέλεσμα ενός ερωτήματος επιλογής ή μια ένωση

  • Καθορίζει έναν όρο WHERE (δηλαδή έχει καταχωρήσεις στη γραμμή "Κριτήρια" στο εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος)

Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει όλες τις υποστηριζόμενες δομές της Access.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019 μέσω των ακόλουθων ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας για δομές MSI:

Office 2010: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2010: 12 Νοεμβρίου 2019 (KB4484127)
Office 2013: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2013: 12 Νοεμβρίου 2019 (KB4484119)
Office 2016: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Office 2016: 12 Νοεμβρίου 2019 (KB4484113)
Office 2016: 12 Νοεμβρίου 2019, ενημέρωση για το Office 2016 (KB3085368)

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ημερομηνίες/τους αριθμούς δομής για την παλαιότερη διαθέσιμη ενημέρωση, αλλά για δομές MSI, η ενημερωμένη έκδοση κώδικα που αναφέρεται δεν είναι μια απαιτούμενη ενημέρωση κώδικα και πρέπει να εφαρμοστεί με μη αυτόματο τρόπο.  Υπάρχει μια ενημέρωση ασφάλειας της 10ης Δεκεμβρίου για τις δομές MSI, που θα είναι διαθέσιμες μέσω του WSUS και θα εφαρμοστούν αυτόματα, και έτσι διορθώνεται το πρόβλημα:

2010: KB4484193 – δομή 14.0.7243.5000
2013: KB4484186 – δομή 15.0.5197.1000
2016: KB4484180 – δομή 16.0.4939.1000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα θα διορθωθεί για όλες τις εκδόσεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε μια ενημέρωση κώδικα και εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι "Δεν υπάρχουν προϊόντα που να επηρεάζονται από αυτό το πακέτο που εγκαταστάθηκε σε αυτό το σύστημα", αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή έχετε εγκατάσταση "Χρήση με ένα κλικ" (C2R) του Office και όχι εγκατάσταση MSI.  Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε τις αντίστοιχες οδηγίες για την έκδοση C2R, όταν η επιδιόρθωση γίνει διαθέσιμη.

Έκδοση

Κατεστραμμένη δομή

Διορθωμένη Δομή

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Επίσημη σύνδεση για επιδιόρθωση προβλήματος

Access 2010 MSI, Πακέτο αναδιανομής μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Access 2010

7241.5000

7241.5001

27 Νοεμβρίου 2019 

KB2986256 

Access 2010 C2R

7241.5000

7243.5000

10 Δεκεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access 2013 MSI

5189.1000

5189.1002

27 Νοεμβρίου 2019

KB2965317

Access 2013 C2R

5189.1000

5197.1000

10 Δεκεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access 2016 MSI, Πακέτο αναδιανομής μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Access 2016

4927.1000

4927.1002

18 Νοεμβρίου 2019

KB4484198

Πολλαπλές άδειες χρήσης Access 2019 Volume License

10352.20042

10353.20037

10 Δεκεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access για Microsoft 365 τρέχον κανάλι/Access 2016 C2R/Access 2019 (Έκδοση 1910)

12130.20344

12130.20390

18 Νοεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access για Office 365 Εξαμηνιαίο κανάλι επιχειρήσεων
(Έκδοση 1902)

11328.20468

11328.20480

22 Νοεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access για Office 365 Εξαμηνιαίο κανάλι επιχειρήσεων
(Έκδοση 1808)

10730.20416

10730.20422

22 Νοεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access για Office 365 Εξαμηνιαίο κανάλι επιχειρήσεων (προεπισκόπηση), (έκδοση 1908)

11929.20436

11929.20494

22 Νοεμβρίου 2019

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρχείο/Λογαριασμός/
Επιλογές ενημέρωσης/Άμεση ενημέρωση
σε μια εφαρμογή του Office

Access για Office 365 (Έκδοση Microsoft Store)

12130.20344

12130.20390

18 Νοεμβρίου 2019

Ανοίξτε το Microsoft Store
Κάντε κλικ στις τρεις τελείες (...) στην επάνω δεξιά γωνία
Επιλέξτε "Στοιχεία λήψης και ενημερώσεις".

Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα προτού γίνει διαθέσιμη η επιδιόρθωση, η συνιστώμενη λύση είναι να ενημερώσετε το ερώτημα έτσι ώστε να ενημερώνει τα αποτελέσματα ενός άλλου ερωτήματος, αντί να ενημερώνει απευθείας έναν πίνακα.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα ερώτημα παρόμοιο με το εξής:

UPDATE Table1 SET Table1.Field1 = "x" WHERE ([Table1].[Field2]=1),

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα (Query1) που ορίζεται ως:

SELECT * from Table1,

Και να ενημερώσετε το αρχικό ερώτημά σας σε:

UPDATE Query1 SET Query1.Field1 = "x" WHERE ([Query1].[Field2]=1),

Με την αντικατάσταση όλων των αναφορών στον Table1 με Query1

Αυτό θα εμφανίσει τα ίδια αποτελέσματα, αλλά θα αποφύγετε το σφάλμα.

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Για τις δομές MSI, ανατρέξτε στο θέμα:

Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης του Office

Για το Microsoft 365, ανατρέξτε στο θέμα:

Πώς μπορείτε να κάνετε επαναφορά σε μια προηγούμενη έκδοση "Χρήση με ένα κλικ" του Office 2016

Περισσότεροι πόροι

Εικονίδιο ειδικών (εγκέφαλος, γρανάζια)

Ρωτήστε τους ειδικούς

Επικοινωνήστε με ειδικούς, συζητήστε για τα τελευταία νέα, τις ενημερώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές και διαβάστε το ιστολόγιό μας.

Τεχνική Κοινότητα Microsoft

Εικονίδιο κοινότητας

Λήψη βοήθειας από την κοινότητα

Υποβάλετε μια ερώτηση και βρείτε λύσεις από εκπροσώπους υποστήριξης, MVP, μηχανικούς και άλλους χρήστες του Office.

Φόρουμ του Office στο Answers

Εικονίδιο αίτησης δυνατότητας (λάμπα, ιδέα)

Προτείνετε μια νέα δυνατότητα

Οι προτάσεις και τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα για εμάς! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Παροχή σχολίων

Δείτε επίσης

Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στην Access

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×