Χειρονομίες αφής και συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 8

Το OneNote για Windows 8 υποστηρίζει αρκετές χειρονομίες αφής καθώς και συντομεύσεις πληκτρολογίου και σας βοηθάει να περιηγείστε ευκολότερα στο περιβάλλον εργασίας και τις εντολές του.

Κινήσεις αφής

 Μενού σε διάταξη ακτίνας

 • Για να αναπτύξετε ένα μενού σε διάταξη ακτίνας, να ενεργοποιήσετε τις εντολές του και να προβάλετε τα διαθέσιμα δευτερεύοντα μενού του, πατήστε το εικονίδιό του όταν εμφανιστεί στην οθόνη.

 • Για να εμφανίσετε πρόσθετες εντολές που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εντολή από το μενού σε διάταξη ακτίνας, πατήστε το βέλος δίπλα σε αυτή την εντολή ή κάντε με το δάκτυλό σας μια κίνηση σάρωσης από το κέντρο προς την άκρη, προς την κατεύθυνση του βέλους.

 • Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα οποιαδήποτε από τις εντολές ανώτατου επιπέδου ενός μενού σε διάταξη ακτίνας, κάντε με το δάκτυλό σας μια κίνηση σάρωσης γύρω από το εικονίδιό του στην οθόνη, χωρίς να το αναπτύξετε πρώτα. Κατά την κίνηση σάρωσης γύρω από το εικονίδιο, μια συμβουλή εργαλείου επιβεβαιώνει την εντολή που θα εφαρμοστεί όταν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση των μενού σε διάταξη ακτίνας για εμφάνιση των εντολών του OneNote.

Περιήγηση

 • Για να εμφανίσετε την περιήγηση, τοποθετήστε το δάκτυλό σας στον καμβά και κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά.

 • Για να εμφανίσετε τις επιλογές του OneNote, μεταβείτε σε οποιαδήποτε σελίδα στο σημειωματάριό σας και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης από το δεξιό άκρο της οθόνης προς τα αριστερά και πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις.

 • Για να αλλάξετε τη διάταξη ή να μετακινήσετε σελίδες και ενότητες στο σημειωματάριό σας, σύρετε τη σελίδα ή την ενότητα οριζόντια έως ότου αποκοπεί από τη θέση της και, στη συνέχεια, αποθέστε τη στη θέση που θέλετε.

 • Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε σημειωματάρια, ενότητες ή σελίδες, πατήστε την καρτέλα σημειωματαρίου, την καρτέλα ενότητας ή την καρτέλα σελίδας που θέλετε.

 • Για να επιλέξετε γρήγορα ένα σημειωματάριο, μια ενότητα ή μια σελίδα και να εμφανίσετε τη γραμμή της εφαρμογής, κάντε μια οριζόντια κίνηση σάρωσης κατά μήκος της καρτέλας σημειωματαρίου, της καρτέλας ενότητας ή της καρτέλας σελίδας που θέλετε.

Καμβάς σελίδας

 • Για να μετακινηθείτε γρήγορα σε ολόκληρη τη σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα κενό τμήμα της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί η σελίδα.

 • Για να επιλέξετε μια λέξη, πατήστε το κείμενο και, στη συνέχεια, σύρετε την κυκλική λαβή που εμφανίζεται για να κάνετε μια επιλογή.

Αναζήτηση και ρυθμίσεις

 • Για να εμφανίσετε τη γραμμή συμβόλων των Windows 8, κάντε μια κίνηση σάρωσης από το δεξιό άκρο της οθόνης προς τα αριστερά.

Γραμμή εφαρμογής

 • Για να εμφανίσετε τη γραμμή της εφαρμογής OneNote για Windows 8, κάντε μια κίνηση σάρωσης από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα επάνω.

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Εάν χρησιμοποιείτε φυσικό πληκτρολόγιο με το OneNote για Windows 8, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας τις παρακάτω υποστηριζόμενες συντομεύσεις πληκτρολογίου για δημοφιλείς εντολές και εργασίες.

Πληκτρολόγηση, επεξεργασία και περιήγηση στις σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποκοπή

CTRL+X

Αντιγραφή

CTRL+C —ή— CTRL+INSERT

Επικόλληση

CTRL+V —ή— SHIFT+INSERT

Αναίρεση

CTRL+Z —ή— ALT+BACKSPACE

Επανάληψη

CTRL+Y —ή— SHIFT+ALT+BACKSPACE

Ακύρωση του τρέχοντος επιπέδου ενός στοιχείου ελέγχου του περιβάλλοντος εργασίας

ESC

Επιλογή όλου του κειμένου και των αντικειμένων σε μια σελίδα

CTRL+A

Δημιουργία νέας σελίδας

CTRL+N

Δημιουργία νέας σελίδας μετά την τρέχουσα σελίδα

CTRL+ALT+N

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας

CTRL+SHIFT+ALT+N

Προβιβασμός δευτερεύουσας σελίδας σε σελίδα

CTRL+ALT+{ (ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ)

Υποβιβασμός σελίδας σε δευτερεύουσα σελίδα

CTRL+ALT+} (ΔΕΞΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ)

Δημιουργία νέας ενότητας

CTRL+T

Σήμανση σελίδας ως αναγνωσμένης ή μη αναγνωσμένης

CTRL+Q

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της λίστας

CTRL+PAGE UP

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της λίστας

CTRL+PAGE DOWN

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της τρέχουσας ενότητας

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της τρέχουσας ενότητας

ALT+END

Μετάβαση στη σελίδα που προβλήθηκε προηγουμένως

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που προβλήθηκε προηγουμένως

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Διαδοχική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λίστας σημειωματαρίων

ALT+F1

Μετάβαση στον τίτλο της τρέχουσας σελίδας

CTRL+SHIFT+T

Μετάβαση στον προορισμό της σύνδεσης

CTRL+ENTER (ενώ o δρομέας βρίσκεται σε κείμενο σύνδεσης)

Μετακίνηση σε πολλά στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
(περιήγηση, μενού σε διάταξη ακτίνας, καμβάς, γραμμή εφαρμογής κ.λπ.)

F6 (πατήστε μία ή περισσότερες φορές)

Μεγέθυνση στην τρέχουσα σελίδα

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (Αριθμητικό πληκτρολόγιο μόνο)

Σμίκρυνση στην τρέχουσα σελίδα

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ (Αριθμητικό πληκτρολόγιο μόνο)

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

ALT+SHIFT+F

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο

CTRL+B

Εφαρμογή πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο

CTRL+I

Υπογράμμιση του επιλεγμένου κειμένου

CTRL+U

Ύψωση επιλεγμένου κειμένου ως εκθέτη

CTRL+SHIFT+= (ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ)

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου

CTRL+SHIFT+H

Διαδοχική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επισήμανσης

CTRL+ALT+H

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μορφοποίησης κειμένου

CTRL+SHIFT+V

Εφαρμογή της ετικέτας "Εκκρεμείς εργασίες" στην τρέχουσα γραμμή κειμένου

CTRL+1

Εφαρμογή της ετικέτας "Σημαντικό" στην τρέχουσα γραμμή κειμένου

CTRL+2

Εφαρμογή της ετικέτας "Ερώτηση" στην τρέχουσα γραμμή κειμένου

CTRL+3

Κατάργηση ετικετών σημείωσης από την τρέχουσα γραμμή κειμένου

CTRL+0

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

CTRL+SHIFT+. (ΤΕΛΕΙΑ)

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

CTRL+SHIFT+, (ΚΟΜΜΑ)

Στοίχιση της τρέχουσας παραγράφου στα αριστερά

SHIFT+ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στοίχιση της τρέχουσας παραγράφου στα δεξιά

SHIFT+ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Έναρξη ή τερματισμός στοιχείου λίστας με κουκκίδες

CTRL+. (ΤΕΛΕΙΑ) —ή— CTRL+SHIFT+L

Έναρξη ή τερματισμός στοιχείου λίστας με αρίθμηση

CTRL+? —ή— CTRL+SHIFT+O

Αναζήτηση, κοινή χρήση και συγχρονισμός σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση σημειώσεων

CTRL+E

Κοινή χρήση της τρέχουσας σελίδας

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΩΝ WINDOWS+H

Μη αυτόματος συγχρονισμός του τρέχοντος σημειωματαρίου

SHIFT+F9

Μη αυτόματος συγχρονισμός όλων των σημειωματαρίων

F9

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέας γραμμής παρακάτω

CTRL+ENTER

Εισαγωγή νέας στήλης στα δεξιά

CTRL+ALT+R

Εισαγωγή νέας στήλης στα αριστερά

CTRL+ALT+E

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×