Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Το Microsoft 365 υποστηρίζει τις λειτουργίες και τις δυνατότητες γραφής από δεξιά προς τα αριστερά για τις γλώσσες που λειτουργούν σε περιβάλλον από δεξιά προς τα αριστερά (ή σε συνδυαστικό περιβάλλον από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά) για την εισαγωγή, την επεξεργασία και την εμφάνιση κειμένου. Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια "γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά" αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστημα γραφής με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά και περιλαμβάνει τις γλώσσες που απαιτούν σχηματισμό με βάση τα συμφραζόμενα, όπως τα Αραβικά, αλλά και γλώσσες που δεν τον απαιτούν. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την εμφάνιση για την προβολή των μενού και των κουμπιών από δεξιά προς τα αριστερά ή/και να τροποποιήσετε μεμονωμένα αρχεία, ώστε η ανάγνωση του περιεχομένου τους να είναι δυνατή από δεξιά προς τα αριστερά.

Για να συντάξετε σε μια γλώσσα με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα πληκτρολογίου των Windows για τη γλώσσα με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας εισόδου στα Windows και ενεργοποιήστε τη διάταξη πληκτρολογίου για τη γλώσσα με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά.

Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία γλώσσα για την εμφάνιση (μενού, παράθυρα διαλόγου και οδηγοί) και να πληκτρολογείτε σε άλλη γλώσσα, εάν είναι απαραίτητο. Εάν θέλετε να πληκτρολογείτε σε μια γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά και να βλέπετε τα μενού και την ηλεκτρονική Βοήθεια σε αυτήν τη γλώσσα, μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση του Microsoft 365 σε αυτήν την προτίμηση γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Αλλαγή της γλώσσας του Microsoft Office.

Σημείωση: Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, δείτε ένα βίντεο στο YouTube που δημιούργησε ένα μέλος της κοινότητας το οποίο δείχνει ακριβώς τον τρόπο. Αλλαγή γλώσσας στο Office 2016.

Ορισμένες δυνατότητες γραφής από δεξιά προς τα αριστερά στα προγράμματα του Microsoft 365 χρησιμοποιούν τη γλώσσα εμφάνισης για να καθοριστεί η κατεύθυνση διάταξης της οθόνης και η στοίχιση κειμένου μέσα στα παράθυρα διαλόγου. Όταν καθορίζετε μια γλώσσα εμφάνισης χρήστη με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, η διάταξη των μενού, των παραθύρων διαλόγου και των οδηγών είναι από δεξιά προς τα αριστερά, αλλά οι ρυθμίσεις των Microsoft Windows παραμένουν με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.

Για παράδειγμα, όταν είναι επιλεγμένα τα Αραβικά ως γλώσσα εμφάνισης στο Microsoft 365, εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί:

Περιβάλλον εργασίας χρήστη αραβικής γλώσσας

Τα μενού εμφανίζονται με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά. Εάν η γλώσσα εμφάνισης των Windows παραμένει ρυθμισμένη στα Αγγλικά, η γραμμή τίτλου παραμένει στα Αγγλικά και τα κουμπιά Κλείσιμο, Ελαχιστοποίηση και Μεγιστοποίηση παραμένουν στην επάνω δεξιά γωνία, όπως συμβαίνει και σε ένα περιβάλλον εργασίας από αριστερά προς τα δεξιά. Εάν η γλώσσα εμφάνισης των Windows έχει ρυθμιστεί για μια γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά, θα μεταφραστεί επίσης η γλώσσα στη γραμμή τίτλου και τα κουμπιά Κλείσιμο, Ελαχιστοποίηση και Μεγιστοποίηση θα βρίσκονται στην επάνω αριστερή γωνία.

Εάν εργάζεστε κυρίως σε μια γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητη η εισαγωγή κειμένου σε γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από τα αριστερά προς τα δεξιά (όπως τα Αγγλικά) ως γλώσσα εμφάνισης και να πληκτρολογείτε στη γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά στα περισσότερα προγράμματα του Microsoft 365 όποτε θέλετε. Για να το κάνετε αυτό, ορίστε κείμενο, κουκκίδες και αρίθμηση από δεξιά προς τα αριστερά για την περιοχή επεξεργασίας και ενεργοποιήστε τη διάταξη πληκτρολογίου.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου μέσα από ένα πρόγραμμα του Microsoft 365 επιλέγοντας το κουμπί παραγράφου Από δεξιά προς τα αριστερά της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα (εμφανίζεται μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά). Ακόμα και μετά την αλλαγή της εμφάνισης σε γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την κατάλληλη γλώσσα πληκτρολογίου για την εισαγωγή κειμένου σε αυτήν τη γλώσσα.

Εάν η συνηθισμένη γλώσσα εμφάνισής σας είναι τα Αγγλικά, αλλά θέλετε να την αλλάξετε σε μια Αραβική διάλεκτο, κάντε τα εξής:

  1. Ανοίξτε ένα αρχείο προγράμματος του Microsoft 365, όπως ένα έγγραφο του Word.

  2. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Γλώσσα.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου "Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office", στη λίστα Γλώσσα επεξεργασίας, επιλέξτε την Αραβική διάλεκτο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

  4. Στον πίνακα Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας, βεβαιωθείτε ότι η Αραβική διάλεκτος που μόλις προσθέσατε επισημαίνεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής.

    Σημαντικό: Όταν ορίσετε τη γλώσσα επεξεργασίας που αντιστοιχίσατε πρόσφατα ως προεπιλεγμένη, αυτή θα είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλα τα προγράμματα του Microsoft 365.

Για να πληκτρολογήσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο μιας συγκεκριμένης γλώσσας, πρέπει να προσθέσετε την κατάλληλη διάταξη πληκτρολογίου. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας πρόσθετης γλώσσας πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της γλώσσας του Microsoft Office.

Αφού προσθέσετε τη διάταξη πληκτρολογίου για μια άλλη γλώσσα, στη γραμμή εργασιών εμφανίζεται ένας δείκτης γλώσσας (που ονομάζεται "Γραμμή γλώσσας"), δίπλα από το ρολόι, ο οποίος υποδεικνύει την τρέχουσα γλώσσα πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, στα Windows 10, ο δείκτης γλώσσας για τα Εβραϊκά είναι Η γραμμή γλώσσας των Windows 10 που δείχνει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα πληκτρολογίου είναι τα Εβραϊκά..

Σημείωση:  Η Γραμμή γλώσσας εμφανίζεται αυτόματα μετά την προσθήκη ενός πληκτρολογίου για τουλάχιστον μία γλώσσα εκτός από τα Αγγλικά στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο και γλώσσες εισόδου στα Microsoft Windows.

Για να αλλάξετε την τρέχουσα γλώσσα πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή γλώσσας και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε ή πατήστε ALT + SHIFT για να κάνετε εναλλαγή στη λίστα εγκατεστημένων πληκτρολογίων.

Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα μικρό τμήμα κειμένου σε άλλη γλώσσα και δεν θέλετε να εναλλάξετε το πληκτρολόγιό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα χαρακτήρων, ένα από τα Βοηθήματα στα Microsoft Windows. Μπορείτε να επιλέξετε ένα χαρακτήρα από μια σελίδα γραμματοσειρών για γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά, να τον αντιγράψετε στο Πρόχειρο και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε το χαρακτήρα στο έγγραφό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Πίνακα χαρακτήρων για εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση ειδικών χαρακτήρων (Πίνακας χαρακτήρων).

Ανάλογα με τις γλώσσες που χρειάζεστε, ίσως να μπορείτε επίσης να εισαγάγετε κάποιο μικρό κείμενο χρησιμοποιώντας τη Συλλογή συμβόλων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή σημαδιού ελέγχου ή άλλου συμβόλου.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά, τα κουμπιά παραγράφου Από αριστερά προς τα δεξιά και Από δεξιά προς τα αριστερά είναι ενεργοποιημένα στην κορδέλα στα περισσότερα προγράμματα του Microsoft 365. Όταν κάνετε κλικ σε αυτά τα κουμπιά, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου κατά την εισαγωγή και την πλήρη στοίχιση κειμένου.

Σημείωση: Στο Microsoft OneNote, τα κουμπιά Από αριστερά προς τα δεξιά και Από δεξιά προς τα αριστερά είναι διαθέσιμα κάνοντας κλικ στο βέλος της επιλογής Στοίχιση παραγράφου.

Το κείμενο που βρίσκεται σε ένα κελί ή πεδίο μπορεί να έχει αριστερή στοίχιση, στοίχιση στο κέντρο ή δεξιά στοίχιση. Σε ορισμένα προγράμματα, όπως η Access και το Excel, το κείμενο ενδέχεται να διαθέτει επίσης Κατεύθυνση κειμένου περιβάλλοντος.

Όταν το κείμενο διαθέτει Κατεύθυνση κειμένου περιβάλλοντος, το κείμενο και οι αριθμοί στοιχίζονται σύμφωνα με τη γλώσσα του πρώτου χαρακτήρα που εισάγεται — για παράδειγμα, το κείμενο σε ένα κελί ή πεδίο στοιχίζεται στα δεξιά εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι σε γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά και στοιχίζεται στα αριστερά εάν ο πρώτος χαρακτήρας είναι σε γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Μπορείτε να παρακάμψετε την Κατεύθυνση κειμένου περιβάλλοντος και να εναλλάξετε σε κατεύθυνση κειμένου Αριστερά, Κέντρο ή Δεξιά για μεμονωμένα αντικείμενα.

Πολλά προγράμματα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά ή συνδυαστικά από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς δεξιά εφαρμόζουν κανόνες περιβάλλοντος που ελέγχουν την κατεύθυνση κειμένου και τη διάταξη ανάγνωσης του κειμένου. Τα πλαίσια, οι λίστες και άλλα στοιχεία ελέγχουν τους κανόνες περιβάλλοντος για το κείμενο που περιέχουν.

Οι κανόνες περιβάλλοντος για τη διάταξη ανάγνωσης και την κατεύθυνση κειμένου είναι οι εξής:

  • Εάν ο πρώτος ισχυρός χαρακτήρας έχει κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά, η διάταξη ανάγνωσης είναι επίσης από αριστερά προς τα δεξιά και η στοίχιση του κειμένου είναι αριστερή.

  • Εάν ο πρώτος ισχυρός χαρακτήρας έχει κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, η διάταξη ανάγνωσης είναι επίσης από δεξιά προς τα αριστερά και η στοίχιση του κειμένου είναι δεξιά.

  • Εάν πληκτρολογούνται μόνο ουδέτεροι χαρακτήρες, η διάταξη ανάγνωσης και η κατεύθυνση ακολουθούν την κατεύθυνση της παραγράφου (η οποία μπορεί να είναι από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά) μέχρι να πληκτρολογηθεί ο πρώτος ισχυρός χαρακτήρας.

Οποιαδήποτε στιγμή μετατρέψετε τον πρώτο ισχυρό χαρακτήρα από γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά σε γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά (ή αντίστροφα), η διάταξη ανάγνωσης και η κατεύθυνση κειμένου αλλάζουν αντίστοιχα.

Στο Word και σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε, να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε μεμονωμένα ορθογραφικά σημάδια και μεμονωμένους αραβικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα από το εάν είναι δίψηφα γράμματα. Κάθε δίψηφο γράμμα και κάθε ορθογραφικό σημάδι αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή μονάδα στις λέξεις των γλωσσών από δεξιά προς τα αριστερά.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν την επιλογή μιας αραβικής λέξης με δίψηφα γράμματα τριών χαρακτήρων (ενώ επιλέγεται κάθε χαρακτήρας).

Λέξη στην οποία έχει επιλεχθεί ένα δίψηφο γράμμα

Λέξη στην οποία έχουν επιλεχθεί δύο δίψηφα γράμματα

Λέξη στην οποία έχουν επιλεχθεί τρία δίψηφα γράμματα

Οι γλώσσες της Ινδίας, όπως τα Βεγγαλικά, τα Γκουτζαρατικά, τα Χίντι, τα Κανάντα, τα Μαλαγιαλαμικά, τα Μαραθικά, τα Παντζαπικά, τα Ταμιλικά και τα Τελουγκουϊκά, ίσως να μην είναι συμβατές με κάθε επιλογή αναζήτησης στο Microsoft Office. Για παράδειγμα, οι επιλογές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν λειτουργούν για γραφές σε αυτές τις γλώσσες. Ωστόσο, οι επιλογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση ταιριαστών λατινικών χαρακτήρων στο ίδιο έγγραφο.

Γλώσσες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά

Οι δυνατότητες εύρεσης και αντικατάστασης αναζητούν κείμενο με τη σειρά που το πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Αναζήτηση και όχι με τη σειρά που εμφανίζεται. Συνεπώς, μπορείτε να αναζητήσετε συμβολοσειρές κειμένου με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της παραγράφου. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε αντιστοιχίες χαρακτήρων με ή χωρίς κασίδα (μόνο για Αραβικά), Alef Hamzas (μόνο για Αραβικά) ή ορθογραφικά σημάδια, όπως το εβραϊκό niqqud. Για μια λίστα κωδικών χαρακτήρων ASCII και Unicode, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή συμβόλων και χαρακτήρων ASCII ή Unicode με βάση τη Λατινική.

Γλώσσες της Ινδίας

Οι γλώσσες της Ινδίας, όπως τα Βεγγαλικά, τα Γκουτζαρατικά, τα Χίντι, τα Κανάντα, τα Μαλαγιαλαμικά, τα Μαραθικά, τα Παντζαπικά, τα Ταμιλικά και τα Τελουγκουϊκά, ίσως να μην είναι συμβατές με κάθε επιλογή αναζήτησης στο Microsoft Office. Για παράδειγμα, οι επιλογές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν λειτουργούν για γραφές σε αυτές τις γλώσσες. Ωστόσο, οι επιλογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση ταιριαστών λατινικών χαρακτήρων στο ίδιο έγγραφο.

Γλώσσες Νοτιοανατολικής Ασίας

Οι γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως τα Ταϊλανδικά και τα Βιετναμικά, ίσως να μην είναι συμβατές με κάθε επιλογή αναζήτησης στο Microsoft Office. Για παράδειγμα, οι επιλογές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν λειτουργούν για τους χαρακτήρες γλωσσών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ωστόσο, οι επιλογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση ταιριαστών λατινικών χαρακτήρων στο ίδιο έγγραφο.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Αλλαγή της γλώσσας του Microsoft Office

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×