Μπορείτε να βελτιώσετε ένα γράφημα εισάγοντας μια εικόνα (όπως ένα λογότυπο επιχείρησης) στο περιοχή γραφήματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γέμισμα εικόνας για να τραβήξετε την προσοχή σε συγκεκριμένα στοιχεία γραφήματος, όπως η περιοχή γραφήματος, το περιοχή σχεδίασης, οι δείκτες δεδομένων (σε γραφήματα στηλών, ράβδων, περιοχών, φυσαλίδων, γραμμών 3-Δ και γεμισμένα αραχνοειδή γραφήματα), το υπόμνημα (σε γραφήματα 2-Δ και 3-Δ) ή το τοίχοι και δάπεδο 3-Δ ενός γραφήματος.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια εικόνα σε ένα γράφημα ή σε στοιχεία γραφήματος, όπως δείκτες δεδομένων σε γραφήματα γραμμών 2-Δ, γραφήματα διασποράς ή ένα αραχνοειδές γράφημα που δεν έχει αρχειογραφηθεί. Εάν μια εικόνα δεν είναι πλέον απαραίτητη, μπορείτε να την καταργήσετε.

Εισαγωγή εικόνας σε γράφημα

 1. Κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος του γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", στην ομάδα "Απεικονίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή "Εικόνες".

  Εμφανίζει το κουμπί "Εικόνες" στην ομάδα "Απεικονίσεις"

 3. Βρείτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και έπειτα κάντε διπλό κλικ σε αυτή.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε πολλές εικόνες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις εικόνες που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή".

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε ένα λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά ή προς το κέντρο της εικόνας, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο της εικόνας στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο μιας εικόνας στο ίδιο σημείο και να διατηρήσετε τις αναλογίες της, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

   Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας σε ακριβές ύψος και πλάτος, επιλέγοντας την εικόνα και, στη συνέχεια, εισάγοντας το μέγεθος που θέλετε στα πλαίσια "Ύψος σχήματος" και "Πλάτοςσχήματος" (καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Μέγεθος").

 5. Για να μετακινήσετε την εικόνα, σύρετέ την στη θέση που θέλετε.

Σημείωση: Οι εικόνες που εισάγετε στο γράφημά σας είναι ενσωματωμένες στο γράφημά σας και, επομένως, αυξάνουν το μέγεθος του αρχείου. Για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια εικόνα αντί να την εισαγάγετε. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Συμπλήρωση στοιχείου γραφήματος με εικόνα

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος, στην περιοχή της απεικόνισης, στο δείκτη δεδομένων, στο υπόμνημα, στον τοίχο 3-Δ ή στο δάπεδο 3-Δ που θέλετε να συμπληρώσετε με μια εικόνα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα "Μορφοποίηση", στην ομάδα "Στυλ σχήματος", κάντε κλικ στην επιλογή "Γέμισμα σχήματος" Κουμπί "Γέμισμα σχήματος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση".

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Βρείτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και έπειτα κάντε διπλό κλικ σε αυτή.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή εικόνας σε γράφημα ή στοιχείο γραφήματος

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την περιοχή γραφήματος ή το στοιχείο γραφήματος στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V για να επικολλήσετε την επιλογή σας.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση εικόνας από γράφημα

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να καταργήσετε μια εικόνα που έχει εισαχθεί στο γράφημα, κάντε κλικ σε αυτή την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να καταργήσετε μια εικόνα που έχει συμπληρωθεί σε ένα στοιχείο γραφήματος, επιλέξτε αυτό το στοιχείο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  2. Στην καρτέλα "Γέμισμα & γραμμή" Καρτέλα "Γέμισμα & Γραμμή", αναπτύξτε το στοιχείο "Γέμισμα"και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αυτόματη".

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε την εικόνα και οποιαδήποτε άλλα εφέ γεμίσματος που έχουν εφαρμοστεί στο επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Χωρίς γέμισμα".

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εικόνας σε γράφημα

 1. Κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος του γραφήματος.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα "Διάταξη", στην ομάδα "Εισαγωγή", κάντε κλικ στην επιλογή "Εικόνα".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Βρείτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και έπειτα κάντε διπλό κλικ σε αυτή.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε πολλές εικόνες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις εικόνες που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή".

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε ένα λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά ή προς το κέντρο της εικόνας, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο της εικόνας στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο μιας εικόνας στο ίδιο σημείο και να διατηρήσετε τις αναλογίες της, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

   Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας σε ακριβές ύψος και πλάτος, επιλέγοντας την εικόνα και, στη συνέχεια, εισάγοντας το μέγεθος που θέλετε στα πλαίσια "Ύψος σχήματος" και "Πλάτοςσχήματος" (καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Μέγεθος").

 5. Για να μετακινήσετε την εικόνα, σύρετέ την στη θέση που θέλετε.

Σημείωση: Οι εικόνες που εισάγετε στο γράφημά σας είναι ενσωματωμένες στο γράφημά σας και, επομένως, αυξάνουν το μέγεθος του αρχείου. Για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια εικόνα αντί να την εισαγάγετε. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Συμπλήρωση στοιχείου γραφήματος με εικόνα

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος, στην περιοχή της απεικόνισης, στο δείκτη δεδομένων, στο υπόμνημα, στον τοίχο 3-Δ ή στο δάπεδο 3-Δ που θέλετε να συμπληρώσετε με μια εικόνα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Γέμισμα σχήματος.

  Ομάδα στυλ σχήματος στην Κορδέλα του Excel

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Βρείτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και έπειτα κάντε διπλό κλικ σε αυτή.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή εικόνας σε γράφημα ή στοιχείο γραφήματος

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας ή γράφημα, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού".

  Συντόμευση πληκτρολογίου Για να αντιγράψετε μια επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος ή στο στοιχείο γραφήματος στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα.

 4. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού".

  Συντόμευση πληκτρολογίου Για να επικολλήσετε μια επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση εικόνας από γράφημα

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να καταργήσετε μια εικόνα που έχει εισαχθεί στο γράφημα, κάντε κλικ σε αυτή την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να καταργήσετε μια εικόνα που έχει συμπληρωθεί σε ένα στοιχείο γραφήματος, επιλέξτε αυτό το στοιχείο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα "Διάταξη", στην ομάδα "Τρέχουσα επιλογή", κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση επιλογής".

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Γέμισμα"και, στη συνέχεια, στην περιοχή "Γέμισμα",κάντε κλικ στην επιλογή "Αυτόματη".

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε την εικόνα και οποιαδήποτε άλλα εφέ γεμίσματος που έχουν εφαρμοστεί στο επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Χωρίς γέμισμα".

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×