Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για PowerPoint μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού.

Έχουμε μια ξεχωριστή λίστα συντομεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά τη δημιουργία μιας παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα.

 • Το σύμβολο κόμμα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με PowerPoint για Windows.

Σημειώσεις: 

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Εάν μια ενέργεια που χρησιμοποιείτε συχνά δεν έχει πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή για να δημιουργήσετε ένα.

 • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις, πατήστε το πλήκτρο F1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών στο παράθυρο διαλόγου Βοήθεια προβολής παρουσίασης.

 • Λάβετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ένα έγγραφο Word σε αυτή τη σύνδεση: PowerPoint για Windows συντομεύσεις πληκτρολογίου

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint για Windows.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+F5

Ξεκινήστε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή.

Alt+F5

PowerPoint 2010 και 2007: Δεν διατίθεται

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Backspace

Απόκρυψη του δείκτη και των κουμπιών περιήγησης.

Ctrl+H

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

Β

Τελεία (.)

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W

Κόμμα (,)

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματίστε την παρουσίαση.

Esc

Στο PowerPoint 2010 και 2007, ενωτικό (-)

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία προβολής παρουσίασης (πλήρους οθόνης), με ή χωρίς την Προβολή παρουσιαστή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Προβολή του παραθύρου διαλόγου Όλες οι διαφάνειες.

Ctrl+S

PowerPoint 2007: Δεν διατίθεται

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

Home

Σε PowerPoint 2010 και νεότερες εκδόσεις, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά δεξιού και αριστερού ποντικιού για 2 δευτερόλεπτα

Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια.

End

Προβολή της γραμμής εργασιών υπολογιστή.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: Δεν διατίθεται

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10

Μετάβαση στο επόμενο ενεργό σημείο στην τρέχουσα διαφάνεια.

(Τα Hotspot περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις, εναύσματα κινήσεων, αντικείμενα ήχου και βίντεο αντικειμένων.)

Tab

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+Tab

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" στην επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

(Ακολουθήστε την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.)

Enter με επιλεγμένη μια υπερ-σύνδεση

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος βίντεο και άλλων πολυμέσων στην προβολή παρουσίασης στο PowerPoint 2010 και σε νεότερες

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν με αρχεία βίντεο που έχουν εισαχθεί από τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή. Δεν λειτουργούν με αρχεία βίντεο στο Internet.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Alt+Q

Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.

Alt+Φ

Στο PowerPoint 2013 και νεότερες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στον επόμενο σελιδοδείκτη.

Alt+End

Μετάβαση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη.

Alt+Home

Αύξηση της έντασης ήχου.

Alt+επάνω βέλος

Μείωση της έντασης ήχου.

Alt+κάτω βέλος

Σίγαση του ήχου.

Alt+U

Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page Down

Αναζήτηση προς τα πίσω κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page Up

Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Αναζήτηση προς τα πίσω κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού ήχου και υπότιτλων.

(Για βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου ή/και κομμάτια υπότιτλων σε υποστηριζόμενες μορφές.)

Alt+J

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Αρχή της σελίδας

Χρήση του δείκτη και των σχολίων κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τον δείκτη του ποντικιού και να τον χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε σχόλια κατά την παρουσίασή σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκκινήστε το δείκτη λέιζερ.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 και 2007: Δεν διατίθεται

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

Ctrl+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

Ctrl+A

Αλλάξτε το δείκτη του ποντικιού σε γόμα.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: Δεν διατίθεται

Εμφάνιση ή απόκρυψη του δείκτη βέλους.

Στο PowerPoint 2010, σύμβολο ίσον (=)

Στα PowerPoint 2010 και 2007, A

Εμφάνιση ή απόκρυψη σήμανσης γραφής.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: Δεν διατίθεται

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 και νεότερες: Δεν διατίθεται

Αρχή της σελίδας

Δοκιμή και εγγραφή της παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη δοκιμή της παρουσίασής σας ή κατά την εγγραφή της προβολής παρουσίασης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

PowerPoint 2013 και νεότερες: Δεν διατίθεται

Χρησιμοποιήστε κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη δοκιμή.

M

PowerPoint 2013 και νεότερες: Δεν διατίθεται

Επαναλάβετε την εγγραφή αφήγησης και χρονισμού διαφανειών.

R

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση στην Προβολή παρουσιαστή κατά τη διάρκεια παρουσίασης στο PowerPoint 2013 και νεότερη έκδοση

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με την Προβολή παρουσιαστή. Η Προβολή παρουσιαστή σάς επιτρέπει να βλέπετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή σε μία οθόνη (για παράδειγμα, φορητό υπολογιστή), ενώ το ακροατήριο βλέπει την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις σε άλλη οθόνη.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια δεύτερη οθόνη, η Προβολή παρουσιαστή εμφανίζεται αυτόματα όταν ξεκινάτε την προβολή παρουσίασης. Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση σε Προβολή παρουσιαστή, ακόμα και εάν έχετε μόνο μία οθόνη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F5.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών της Προβολής παρουσιαστή.

(Κεφαλίδα, εργαλεία κάτω από τη διαφάνεια και το παράθυρο σημειώσεων)

F6

Κυκλική μετακίνηση μέσα σε εργαλεία σε μια περιοχή προβολής παρουσιαστή.

Tab

Κάντε κύλιση κατά μία γραμμή προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Κάντε κύλιση μία γραμμή προς τα επάνω στο παράθυρο σημειώσεων.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Κάντε κύλιση μία οθόνη προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων.

Ctrl+Page Down

Κάντε κύλιση μία οθόνη προς τα επάνω στο παράθυρο σημειώσεων.

Ctrl+Page Up

Ανάγνωση της επόμενης γραμμής στο παράθυρο σημειώσεων.

Alt+Θ

Ανάγνωση της προηγούμενης γραμμής στο παράθυρο σημειώσεων.

Alt+Z

Ανάγνωση του χρόνου που μεσολαβεί.

(Το χρονοδιακόπτη ξεκινά να εκτελείται μόλις ξεκινήσετε την προβολή παρουσιαστή.)

Alt+W

Διαβάστε το επόμενο βήμα (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την επόμενη κίνηση ή το τέλος της προβολής παρουσίασης).

Alt+Q

Κλείστε την Προβολή παρουσιαστή.

Esc

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

κέντρο βοήθειας του PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση PowerPoint

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με τοPowerPoint για macOS.

Σημειώσεις: 

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac (OS) και ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Office για Mac. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων για μια συντόμευση πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του macOS που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος.

 • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε εδώ μια συντόμευση πληκτρολογίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση πληκτρολογίου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου για Office για Mac.

 • Πολλές από τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούν το πλήκτρο Ctrl σε ένα πληκτρολόγιο Windows λειτουργούν επίσης με το πλήκτρο Control στο PowerPoint για macOS. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε Command+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις, πατήστε την κάθετο (/).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint για macOS.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

COMMAND+Shift+Return

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

COMMAND+Return

Ξεκινήστε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή.

Option+Return

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Διαγραφή

Τερματίστε την παρουσίαση.

Esc

Ενωτικό (-)

COMMAND+ τελεία (.)

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία προβολής παρουσίασης (πλήρους οθόνης), με ή χωρίς την Προβολή παρουσιαστή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

Β

Shift+B

Τελεία (.)

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W

Shift+W

Κόμμα (,)

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

Control+κλικ του ποντικιού

Μετάβαση στο επόμενο ενεργό σημείο στην τρέχουσα διαφάνεια.

(Τα Hotspot περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις, εναύσματα κινήσεων, αντικείμενα ήχου και βίντεο αντικειμένων.)

Πλήκτρο Tab

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στην Προβολή παρουσιαστή στο macOS 10.15 (Catalina) και νεότερες εκδόσεις

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας χρησιμοποιώντας την Προβολή παρουσιαστή σε macOS 10.15 (Catalina) και νεότερες εκδόσεις, καθώς και όταν είναι ενεργοποιημένη η περιήγηση του στοιχείου ελέγχου πληκτρολογίου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση της περιήγησης στοιχείων ελέγχου πληκτρολογίου.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις του παρακάτω πίνακα για να μετακινηθείτε στην Προβολή παρουσιαστή στο PowerPoint για macOS.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη της παρουσίασης στην Προβολή παρουσιαστή.

Option+Return

Μετακίνηση της εστίασης στο επόμενο στοιχείο ελέγχου.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση της εστίασης στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου.

Shift+Tab

Ενεργοποίηση του στοιχείου ελέγχου σε εστίαση.

Πλήκτρο διαστήματος

Στο Παράθυρο σημειώσεων, μετακινήστε την εστίαση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου (πατώντας το πλήκτρο Tab εισάγεται ένας χαρακτήρας tab).

Control+Tab

Μετάβαση προς τα εμπρός στην παρουσίασή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιό σας για να μεταβείτε μπροστά από διάφορες διαφάνειες χωρίς το ακροατήριο να βλέπει τις διαφάνειες κατά τη μετάβαση στη νέα διαφάνεια.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο ελέγχου Πλοήγηση στις διαφάνειες (λωρίδα φιλμ).

 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

 3. Αφήστε το πλήκτρο Option για να μετακινηθείτε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Ενεργοποίηση της περιήγησης στοιχείων ελέγχου πληκτρολογίου

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων ελέγχου και να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στον Mac σας, ενεργοποιήστε την περιήγηση ελέγχου πληκτρολογίου.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το VoiceOver, στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος > Συντομεύσεις πληκτρολογίου > συντομεύσειςκαι επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση περιήγησης με το πληκτρολόγιο για μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των στοιχείων ελέγχου.

Εάν χρησιμοποιείτε το VoiceOver, η περιήγηση στοιχείων ελέγχου θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

 1. Στον υπολογιστή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να ανοίξετε το μενού Apple και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Αποσιωπητικά προτιμήσεων συστήματος" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει το παράθυρο Προτιμήσεις συστήματος. Η εστίαση είναι στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε Πληκτρολόγιοκαι πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πληκτρολόγιο.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Συντομεύσεις, καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Χρήση περιήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των στοιχείων ελέγχου". Το VoiceOver ανακοινώνει επίσης εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη ή μη επιλεγμένη. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Πληκτρολόγιο, πατήστε Command+ W.

Χρήση του δείκτη και των σχολίων κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τον δείκτη του ποντικιού και να τον χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε σχόλια κατά την παρουσίασή σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκκινήστε το δείκτη λέιζερ.

COMMAND+L

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

COMMAND+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

COMMAND+A

Απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού.

COMMAND+I

Αποκρύψτε το δείκτη του ποντικιού κατά την κίνηση του ποντικιού.

Control+H

Εμφάνιση του δείκτη με μετακίνηση του ποντικιού.

COMMAND+U

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Shift+E

Αρχή της σελίδας

Δοκιμή της παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη δοκιμή της παρουσίασής σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

Χρησιμοποιήστε κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη δοκιμή.

M

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

κέντρο βοήθειας του PowerPoint

Υποστήριξη προσβασιμότητας για το PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση PowerPoint

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με PowerPoint για το Web.

Σημειώσεις: 

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint για το Web.

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε, να προχωρήσετε και να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+F5

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Backspace

Τερματίστε την παρουσίαση.

Esc

Δείτε επίσης

κέντρο βοήθειας του PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×