Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για PowerPoint μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού.

Για μια ξεχωριστή λίστα συντομεύσεων προς χρήση κατά τη δημιουργία της παρουσίασής σας, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα πολλά πλήκτρα.

 • Το σύμβολο κόμμα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με PowerPoint για Windows.

Σημειώσεις: 

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Εάν μια ενέργεια που χρησιμοποιείτε συχνά δεν διαθέτει πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή. Για οδηγίες βήμα προς βήμα για την καταγραφή μιας μακροεντολής, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή μακροεντολής" στο θέμα Αυτοματοποίηση εργασιών με την Καταγραφή μακροεντολής για να δημιουργήσετε μία.

 • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για να ανοίξετε μια λίστα συντομεύσεων, πατήστε το πλήκτρο F1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών στο παράθυρο διαλόγου Βοήθεια για την προβολή παρουσίασης .

 • Βρείτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του PowerPoint 2016 σε ένα έγγραφο Word σε αυτήν τη σύνδεση: PowerPoint 2016 για συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint για Windows.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+F5

Ξεκινήστε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή.

Alt+F5

PowerPoint 2010 και 2007: Μη διαθέσιμο

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Backspace

Απόκρυψη του δείκτη και των κουμπιών περιήγησης.

Ctrl+H

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

Β

Τελεία (.)

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

Τ

Κόμμα (,)

Τερματισμός της παρουσίασης.

Esc

PowerPoint 2010 και 2007: Ενωτικό (-)

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία προβολής παρουσίασης (πλήρους οθόνης), με ή χωρίς την Προβολή παρουσιαστή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H (δεν είναι διαθέσιμο στην Προβολή παρουσιαστή)

Προβολή του παραθύρου διαλόγου Όλες οι διαφάνειες .

Ctrl+S

PowerPoint 2007: Μη διαθέσιμο

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

Κεντρική

PowerPoint 2010 και νεότερες εκδόσεις: Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά δεξιού και αριστερού ποντικιού για δύο δευτερόλεπτα

Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια.

End

Προβολή της γραμμής εργασιών του υπολογιστή.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: Μη διαθέσιμο

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10 ή πλήκτρο μενού των Windows

Εμφάνιση του μενού συντομεύσεων.

F1

Μετάβαση στο επόμενο hotspot στην τρέχουσα διαφάνεια.

(Τα hotspot περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις, εναύσματα κίνησης, αντικείμενα ήχου και αντικείμενα βίντεο.)

Πλήκτρο Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+Tab

Άνοιγμα της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

Enter με επιλεγμένη μια υπερ-σύνδεση

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος πολυμέσων στην προβολή παρουσίασης 

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν με αρχεία βίντεο που έχουν εισαχθεί από τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή. Δεν λειτουργούν με αρχεία βίντεο στο Internet.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της προέλευσης της κάμερας για το cameo
( μόνοPowerPoint για Microsoft 365 )

Alt+X

Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.

Alt+Φ

PowerPoint 2013 και νεότερες: Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Alt+Q

Μετάβαση στον επόμενο σελιδοδείκτη.

Alt+End

Μετάβαση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη.

Alt+Home

Αύξηση της έντασης ήχου.

Alt+επάνω βέλος

Μείωση της έντασης ήχου.

Alt+κάτω βέλος

Σίγαση του ήχου.

Alt+U

Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page down

Μετακίνηση προς τα πίσω κατά τρία δευτερόλεπτα.

Alt+Shift+Page Up

Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Μετακίνηση προς τα πίσω κατά 0,25 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παύση.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού ήχου και υπότιτλων.

(Για βίντεο που έχουν πολλά κομμάτια ήχου ή/και κομμάτια υπότιτλων σε υποστηριζόμενες μορφές.)

Alt+J

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Αρχή της σελίδας

Δείκτης και σχόλια στην προβολή παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να ελέγξετε το δείκτη του ποντικιού και να τον χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε σχόλια κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ξεκινήστε το δείκτη λέιζερ.

Ctrl+L

PowerPoint 2010: Δεν διατίθεται

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

Ctrl+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

Ctrl+A

Αλλάξτε το δείκτη της πένας σε γόμα.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: Μη διαθέσιμο

Απόκρυψη του δείκτη βέλους.

Ctrl+H

PowerPoint 2010: Σύμβολο ίσον ( = )

PowerPoint 2010 και 2007: A

Εμφάνιση ή απόκρυψη σήμανσης γραφής.

Ctrl+M

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Αρχή της σελίδας

Δοκιμή της παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη δοκιμή της παρουσίασής σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

PowerPoint 2013 και παλαιότερες εκδόσεις: Μη διαθέσιμο

Χρησιμοποιήστε το κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη δοκιμή.

M

PowerPoint 2013 και παλαιότερες εκδόσεις: Μη διαθέσιμο

Επαναλάβετε την εγγραφή αφήγησης και χρονισμού διαφανειών.

R

Αρχή της σελίδας

Ελιγμός στην Προβολή παρουσιαστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας χρησιμοποιώντας την Προβολή παρουσιαστή στοPowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις. Η Προβολή παρουσιαστή σάς επιτρέπει να βλέπετε την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή σε μία οθόνη (για παράδειγμα, τον φορητό υπολογιστή σας), ενώ το ακροατήριο βλέπει την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις σε άλλη οθόνη.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια δεύτερη οθόνη, η Προβολή παρουσιαστή εμφανίζεται αυτόματα κατά την έναρξη της προβολής παρουσίασης. Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή , ακόμα και αν έχετε μόνο μία οθόνη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F5.

Συμβουλή: Εάν η Προβολή παρουσιαστή δεν ξεκινά αυτόματα με δύο οθόνες, μεταβείτε στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προβολής παρουσιαστή και επιλέξτε την προτιμώμενη οθόνη.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των περιοχών της Προβολής παρουσιαστή .

(Κουμπιά επάνω από τη διαφάνεια, κουμπιά στην επάνω δεξιά γωνία και το παράθυρο σημειώσεων )

F6

Κυκλική μετακίνηση στα εργαλεία μιας περιοχής προβολής παρουσιαστή .

Πλήκτρο Tab

Κάντε κύλιση μία γραμμή προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων .

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Κάντε κύλιση μία γραμμή προς τα επάνω στο παράθυρο σημειώσεων .

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Κάντε κύλιση μία οθόνη προς τα κάτω στο παράθυρο σημειώσεων .

Ctrl+Page Down

Κάντε κύλιση προς τα επάνω κατά μία οθόνη στο παράθυρο σημειώσεων .

Ctrl+Page Up

Ανάγνωση της επόμενης γραμμής στο παράθυρο Σημειώσεων .

Alt+Θ

Ανάγνωση της προηγούμενης γραμμής στο παράθυρο Σημειώσεων .

Alt+Z

Ανάγνωση του χρόνου που πέρασε.

(Το χρονοδιακόπτη ξεκινά να εκτελείται μόλις ξεκινήσετε την Προβολή παρουσιαστή.)

Alt+W

Διαβάστε το επόμενο βήμα (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την επόμενη κίνηση ή το τέλος της προβολής παρουσίασης).

Alt+Q

Κλείστε την Προβολή παρουσιαστή.

Esc

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Βοήθεια του PowerPoint & εκμάθηση

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας μεPowerPoint για macOS.

Σημειώσεις: 

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac (OS) και σε ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος ενδέχεται να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft 365 για Mac. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων για μια συντόμευση πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του macOS ή της εφαρμογής βοηθητικού προγράμματος.

 • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε εδώ μια συντόμευση πληκτρολογίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση πληκτρολογίου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου για Office για Mac.

 • Πολλές από τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούν το πλήκτρο Ctrl σε ένα πληκτρολόγιο Windows λειτουργούν επίσης με το πλήκτρο Control στο PowerPoint για macOS. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε Command+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, για να ανοίξετε μια λίστα συντομεύσεων, πατήστε την κάθετο (/).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint για macOS.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

⌘+Shift+Return

Έναρξη μιας παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια.

⌘+Return

Ξεκινήστε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή.

Option+Return

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Να διαγράψετε

Απόκρυψη του δείκτη.

⌘+I

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

Β

Shift+B

Τελεία (.)

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

Τ

Shift+W

Κόμμα (,)

Τερματισμός της παρουσίασης.

Esc

Ενωτικό (-)

⌘+τελεία (.)

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία προβολής παρουσίασης (πλήρους οθόνης), με ή χωρίς την Προβολή παρουσιαστή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

Function+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια.

Function+πλήκτρο δεξιού βέλους

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

Control+κλικ ποντικιού

Μετάβαση στο επόμενο hotspot στην τρέχουσα διαφάνεια.

(Τα hotspot περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις, εναύσματα κίνησης, αντικείμενα ήχου και αντικείμενα βίντεο.)

Πλήκτρο Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Shift+Tab

Άνοιγμα της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

Επιστροφή ενώ είναι επιλεγμένη μια υπερ-σύνδεση

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος πολυμέσων στην προβολή παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον έλεγχο πολυμέσων κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της προέλευσης της κάμερας για το cameo
( μόνοPowerPoint για Microsoft 365 για Mac )

Option+X

Αρχή της σελίδας

Δείκτης και σχόλια στην προβολή παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να ελέγξετε το δείκτη του ποντικιού και να τον χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε σχόλια κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ξεκινήστε το δείκτη λέιζερ.

⌘+L

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

⌘+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

⌘+A

Απόκρυψη του δείκτη.

⌘+I

Απόκρυψη του δείκτη κατά τη μετακίνηση του ποντικιού.

Control+H

Εμφάνιση του δείκτη κατά τη μετακίνηση του ποντικιού.

⌘+U

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

Shift+E

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στην Προβολή παρουσιαστή στο macOS 10.15 (Catalina) και σε νεότερες εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας, χρησιμοποιώντας την Προβολή παρουσιαστή σε macOS 10.15 (Catalina) και νεότερες εκδόσεις, καθώς και όταν είναι ενεργοποιημένη η περιήγηση με τον έλεγχο πληκτρολογίου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση της περιήγησης με στοιχεία ελέγχου πληκτρολογίου.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις στον παρακάτω πίνακα για να μετακινηθείτε στην Προβολή παρουσιαστή στο PowerPoint για macOS.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ξεκινήστε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσιαστή.

Option+Return

Μετακίνηση της εστίασης στο επόμενο στοιχείο ελέγχου.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση της εστίασης στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου.

Shift+Tab

Ενεργοποίηση του στοιχείου ελέγχου στην εστίαση.

Πλήκτρο διαστήματος

Στο παράθυρο σημειώσεων, μετακινήστε την εστίαση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου (πατώντας το πλήκτρο Tab εισάγεται ένας χαρακτήρας tab).

Control+Tab

Μετάβαση προς τα εμπρός στην παρουσίασή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιό σας για να μεταβείτε σε πολλές διαφάνειες χωρίς το ακροατήριο να βλέπει τις διαφάνειες κατά τη μετάβαση στη νέα διαφάνεια.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο ελέγχου Περιήγηση διαφανειών (λωρίδα φιλμ).

 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να βρείτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

 3. Αφήστε το πλήκτρο Option για να μετακινηθείτε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Ενεργοποίηση της περιήγησης του στοιχείου ελέγχου πληκτρολογίου

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων ελέγχου και να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στον Mac σας, ενεργοποιήστε την περιήγηση με τον έλεγχο πληκτρολογίου.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το VoiceOver, στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος > Πληκτρολόγιο > Συντομεύσεις και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση περιήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των στοιχείων ελέγχου .

Εάν χρησιμοποιείτε το VoiceOver, η περιήγηση του στοιχείου ελέγχου θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

 1. Στον υπολογιστή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο γραμμής μενού Apple. Για να ανοίξετε το μενού Apple, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Αποσιωπητικά προτιμήσεων συστήματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει το παράθυρο Προτιμήσεις συστήματος . Η εστίαση είναι στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση .

 3. Πληκτρολογήστε Πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πληκτρολόγιο .

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα συντομεύσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Χρήση περιήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των στοιχείων ελέγχου". Το VoiceOver ανακοινώνει επίσης εάν η επιλογή είναι επιλεγμένη ή δεν έχει επιλεγεί. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Πληκτρολόγιο , πατήστε Command+W.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Βοήθεια του PowerPoint & εκμάθηση

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που ισχύουν κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας με PowerPoint για το Web.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Microsoft 365 για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint για το Web.

Έλεγχος της προβολής παρουσίασης

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της προβολής παρουσίασης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N

Enter

Page Down

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πλήκτρο κάτω βέλους

Πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P

Page Up

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πλήκτρο επάνω βέλους

Backspace

Τερματισμός της παρουσίασης.

Esc

Δείτε επίσης

Βοήθεια του PowerPoint & εκμάθηση

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×