Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Το Business Contact Manager for Outlook 2010 παρέχει εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να απεικονίσετε την κατάσταση της επιχείρησής σας.Σε αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνονται οι μικροεφαρμογές Ομαδοποίηση πωλήσεων και Διαδικασία πωλήσεων, οι οποίες αναπαριστούν δεδομένα από τις εγγραφές "Ευκαιρία" σε μορφή γραφικών.

Η μικροεφαρμογή Ομαδοποίηση πωλήσεων παρουσιάζει ένα "στιγμιότυπο" της κατάστασης των πωλήσεων.Αυτό δημιουργεί ένα γράφημα με τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε κάθε στάδιο πώλησης, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε τους ενδεχόμενους παράγοντες επιβράδυνσης και να αποφασίζετε τα σημεία στα οποία πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της η ομάδα για να διατηρηθούν οι πωλήσεις στο επιθυμητό επίπεδο.

Ενώ η Ομαδοποίηση πωλήσεων προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι ευκαιρίες κατά τη διεργασία πωλήσεων που ακολουθείτε, η Διαδικασία πωλήσεων καταδεικνύει πόσο κοντά βρίσκεστε στην πραγμάτωση των στόχων σας στις πωλήσεις, δημιουργώντας γράφημα της προόδου (που μετράται με βάση κριτήρια όπως ημερομηνία-στόχος ολοκλήρωσης ή απόδοση) για τις ανοικτές ευκαιρίες σας.

Για την προβολή δεδομένων στις μικροεφαρμογές πωλήσεων, δημιουργήστε μια εγγραφή ευκαιρίας για κάθε ευκαιρία πώλησης και διατηρήστε ενημερωμένες τις εγγραφές με πληροφορίες σχετικά με τα στάδια πώλησης και τις προθεσμίες.

Αυτό το άρθρο εστιάζει στην προβολή και ερμηνεία των μικροεφαρμογών Ομαδοποίηση πωλήσεων και Διαδικασία πωλήσεων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προβολή και ερμηνεία της μικροεφαρμογής "Ομαδοποίηση πωλήσεων"

Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις. Η μικροεφαρμογή Ομαδοποίηση πωλήσεων εμφανίζεται στο επάνω μέρος της περιοχής "χώρος εργασίας".

μικροεφαρμογή ομαδοποίησης πωλήσεων

Συμβουλές: 

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στις ετικέτες για την εμφάνιση του πλήρους κειμένου.παράδειγμα κατάδειξης ετικέτας για την εμφάνιση κειμένου

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στις γραμμές ενός γραφήματος για την εμφάνιση των συγκεκριμένων δεδομένων που αναπαριστούνται.Κοντινή προβολή της μικροεφαρμογής "Ομαδοποίηση πωλήσεων", η οποία απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια γραμμή εμφανίζει συγκεκριμένα δεδομένα.

Για να ερμηνεύσετε τη μικροεφαρμογή "Ομαδοποίηση πωλήσεων", λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 • Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στάδιο στη διεργασία πώλησης.

 • Το μήκος της γραμμής μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν από τους παρακάτω παράγοντες: τον αριθμό των ευκαιριών, τις ενδεχόμενες αποδόσεις (χρήματα από πωλήσεις) ή το περιθώριο μικτού κέρδους (η διαφορά μεταξύ συνολικής απόδοσης και κόστους αγαθών που έχουν πωληθεί).

Αρχή της σελίδας

Προβολή και ερμηνεία της μικροεφαρμογής "Διαδικασία πωλήσεων"

Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις. Η μικροεφαρμογή Διαδικασία πωλήσεων εμφανίζεται στο επάνω μέρος της περιοχής "χώρος εργασίας".

Μικροεφαρμογή Pipeline πωλήσεων

Για να ερμηνεύσετε τη μικροεφαρμογή Διαδικασία πωλήσεων, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 • Η μικροεφαρμογή "Διαδικασία πωλήσεων" είναι μια συγκεντρωτική προβολή των ανοιχτών ευκαιριών πωλήσεων με βάση την ημερομηνία ολοκλήρωσης.Για παράδειγμα, ο αριθμός των ανοιχτών ευκαιριών πωλήσεων που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως τις 15/6/2009 αντιπροσωπεύουν τη δυνητική απόδοση που ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 115.000 €.

 • Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια εβδομάδα, ένα μήνα ή τρίμηνο.

 • Το μήκος της γραμμής μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν από τους παρακάτω παράγοντες: τον αριθμό των ευκαιριών, τις ενδεχόμενες αποδόσεις (χρήματα από πωλήσεις, σε χιλιάδες) ή το περιθώριο μικτού κέρδους (η διαφορά μεταξύ συνολικής απόδοσης και κόστους αγαθών που έχουν πωληθεί).

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των πληροφοριών που προβάλλονται στις μικροεφαρμογές πωλήσεων

 1. Στη μικροεφαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Κουμπί ρυθμίσεων μικροεφαρμογής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογές.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές" στη μικροεφαρμογή "Ομαδοποίηση πωλήσεων"

 2. Στο πεδίο Εμφάνιση, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται:

  • Αριθμός ευκαιριών.Εμφανίζει το πλήθος των ευκαιριών που υπάρχουν σε κάθε ένα από τα στάδια πώλησης (Ομαδοποίηση πωλήσεων) ή τα χρονικά πλαίσια (Διαδικασία πωλήσεων).

  • Απόδοση.Εμφανίζει τη δυνητική απόδοση που περιέχει κάθε στάδιο πώλησης ή χρονικό πλαίσιο.Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστεί η Αναμενόμενη απόδοση, η Συνολική απόδοση ή και τα δύο.

  • Μικτό περιθώριο κέρδους.Εμφανίζει το δυνητικό μικτό περιθώριο κέρδους που περιέχει κάθε στάδιο πώλησης ή χρονικό πλαίσιο.Το μικτό περιθώριο κέρδους ισούται με τα συνολικά κέρδη μείον τα έξοδα που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστεί το Αναμενόμενο μικτό περιθώριο κέρδους, το Συνολικό μικτό περιθώριο κέρδους ή και τα δύο.

 3. Επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο.

  • Για την Ομαδοποίηση πωλήσεων, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες μέσα στο χρονικό πλαίσιο που θα κλείσει η ευκαιρία, των 30, 90, 180 ή 365 ημερών.

  • Για τη Διαδικασία πωλήσεων, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες μέσα στο χρονικό διάστημα που επιλέγετε, μιας εβδομάδας, ενός μήνα ή ενός τριμήνου.

 4. Φιλτράρετε τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο υπάλληλο, επιλέγοντας το όνομά του στη λίστα Ανάθεση σε.

  Σημείωση: Οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα είναι αυτοί με τους οποίους έχετε κοινόχρηστη τη βάση δεδομένων.

 5. Προσθέστε ετικέτες στη μικροεφαρμογή.

  • Τίτλοι αξόνων.Εμφανίζει τις ετικέτες για τους άξονες X και Y.

  • Υπότιτλος.Προβάλλει μια ετικέτα για τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται στο γράφημα.Για παράδειγμα, "Έσοδα από ευκαιρίες".

  • Υπόμνημα.Παρέχει μια επεξήγηση σχετικά με το τι αντιπροσωπεύουν οι γραμμές.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×