Στο άρθρο αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά ένα έργο μακροεντολής χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό. Εάν δεν διαθέτετε ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό, θα πρέπει να το προμηθευτείτε. Για να ελέγχετε έργα μακροεντολών στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής χρησιμοποιώντας το εργαλείο Selfcert.exe.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ή από έναν εσωτερικό διαχειριστή ασφαλείας ή επαγγελματία πληροφοριακών συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών που προσφέρουν υπηρεσίες για προϊόντα της Microsoft, ανατρέξτε στη λίστα Μέλη προγραμμάτων ριζικών πιστοποιητικών της Microsoft.

Επειδή το ψηφιακό πιστοποιητικό που δημιουργείτε εσείς δεν εκδίδεται από μια επίσημη αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, τα έργα μακροεντολών που υπογράφονται με ένα τέτοιο πιστοποιητικό είναι γνωστά ως έργα αυτόματης υπογραφής. Το Microsoft Office εμπιστεύεται ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής μόνο σε έναν υπολογιστή που διαθέτει το πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής στον φάκελο "Αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας" στον χώρο αποθήκευσης "Πιστοποιητικά - Τρέχων χρήστης".

Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

 1. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16.

 2. Κάντε κλικ στο αρχείο SelfCert.exe. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το πιστοποιητικό.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχίας του εργαλείου SelfCert, επιλέξτε OK.

 1. Μεταβείτε στη θέση C:\Program Files\Microsoft Office\<έκδοση του Office>\.

 2. Κάντε κλικ στο αρχείο SelfCert.exe. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το πιστοποιητικό.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχίας του εργαλείου SelfCert, επιλέξτε OK.

 1. Επιλέξτε Έναρξη, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και επιλέξτε διαδοχικά Microsoft Office, Εργαλεία του Microsoft Office και Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA.
  Εμφανίζεται το πλαίσιο "Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού".

 2. Στο πλαίσιο Όνομα πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το πιστοποιητικό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχίας του εργαλείου SelfCert, επιλέξτε OK.

Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής"

Για να προβάλετε το πιστοποιητικό στο χώρο αποθήκευσης Προσωπικών πιστοποιητικών, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξετε τον Internet Explorer.

 2. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επιλογές Internet και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο.

 3. Επιλέξτε Πιστοποιητικά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Προσωπικά.

 1. Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει το έργο μακροεντολών που θέλετε να υπογράψετε.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, επιλέξτε Visual Basic.

  Σημείωση: Εάν η καρτέλα "Προγραμματιστής" δεν είναι διαθέσιμη: κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο. Επιλέξτε Επιλογές. Επιλέξτε Προσαρμογή κορδέλας. Στη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, επιλέξτε Προγραμματιστής και στη συνέχεια ΟΚ.

 3. Στη Visual Basic, στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Digital Signature.

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακή υπογραφή.

 5. Επιλέξτε το πιστοποιητικό και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Εάν δεν είχατε επιλέξει προηγουμένως ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο, επιλέξτε Επιλογή. Επιλέξτε το πιστοποιητικό και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  Σημειώσεις: 

  • Συνιστάται να υπογράφετε τις μακροεντολές μετά τον έλεγχο της λύσης και εφόσον είναι έτοιμη για διανομή, γιατί οποιαδήποτε τροποποίηση του κώδικα ενός υπογεγραμμένου έργου μακροεντολών επιφέρει την κατάργηση της ψηφιακής υπογραφής του. Ωστόσο, εάν διαθέτετε στον υπολογιστή σας το έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του έργου, το έργο μακροεντολών υπογράφεται ξανά αυτόματα όταν το αποθηκεύετε.

  • Εάν θέλετε να προλάβετε την κατά λάθος τροποποίηση ενός έργου μακροεντολών και την ακύρωση της υπογραφής σας από τους χρήστες, κλειδώστε το έργο μακροεντολών προτού το υπογράψετε. Η ψηφιακή σας υπογραφή δηλώνει ότι εγγυάστε πως το έργο δεν έχει τροποποιηθεί από τη στιγμή που το υπογράψατε. Η ψηφιακή σας υπογραφή δεν αποδεικνύει ότι συντάξατε το έργο. Συνεπώς, το κλείδωμα του έργου μακροεντολών δεν εμποδίζει την αντικατάσταση της ψηφιακής υπογραφής σας με άλλη υπογραφή. Οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να υπογράφουν ξανά πρότυπα και πρόσθετα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν ακριβώς τα στοιχεία που εκτελούν οι χρήστες στους υπολογιστές τους.

  • Εάν δημιουργήσετε ένα πρόσθετο που προσθέτει κώδικα σε ένα έργο μακροεντολών, ο κώδικάς σας θα πρέπει να καθορίζει εάν το έργο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα πρέπει να ειδοποιεί τους χρήστες εκ των προτέρων σχετικά με τις συνέπειες της τροποποίησης ενός υπογεγραμμένου έργου.

  • Όταν υπογράφετε ψηφιακά μακροεντολές, είναι σημαντικό να λαμβάνετε σήμανση χρόνου, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της υπογραφής από άλλους χρήστες εάν το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή έχει λήξει ή ανακληθεί μετά την υπογραφή. Εάν υπογράφετε μακροεντολές χωρίς σήμανση χρόνου, η υπογραφή είναι έγκυρη μόνο για τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×