Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ACCRINTM στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του.

Σύνταξη

ACCRINTM(έκδοση; διακανονισμός; επιτόκιο; ονομαστική_αξία; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ACCRINTM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Έκδοση    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το ετήσιο επιτόκιο των τοκομεριδίων του χρεογράφου.

 • Ονομαστική_αξία    Υποχρεωτικό. Είναι η ονομαστική αξία του χρεογράφου. Εάν παραλείψετε την ονομαστική αξία, η συνάρτηση ACCRINTM λαμβάνει την ονομαστική αξία ίση με 1000 €.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Τα ορίσματα έκδοση, διακανονισμός και βάση περικόπτονται ώστε να είναι ακέραιοι.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα έκδοση ή διακανονισμός δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο ≤ 0 ή ονομαστική_αξία ≤ 0, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν έκδοση ≥ διακανονισμός, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση ACCRINTM υπολογίζεται ως εξής:

  ACCRINTM = ονομαστική_αξία x επιτόκιο x A/D

  όπου:

  • A είναι ο αριθμός των σωρευμένων ημερών υπολογισμένων σε μηνιαία βάση. Για τον τόκο στη λήξη, χρησιμοποιείται ο αριθμός των ημερών από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία λήξης.

  • D είναι ο αριθμός των ημερών ανά έτος, ανάλογα με την βάση μέτρησης των ημερών.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

39539

Ημερομηνία έκδοσης

39614

Ημερομηνία λήξης

0,1

Επιτόκιο

1000

Ονομαστική αξία

3

Πραγματική/365 βάση υπολογισμού (δείτε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Δεδουλευμένος τόκος με τους παραπάνω όρους.

20,54794521

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×