Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ACCRINTM στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του.

Σύνταξη

ACCRINTM(έκδοση; διακανονισμός; επιτόκιο; ονομαστική_αξία; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ACCRINTM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Έκδοση    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το ετήσιο επιτόκιο των τοκομεριδίων του χρεογράφου.

 • Ονομαστική_αξία    Υποχρεωτικό. Είναι η ονομαστική αξία του χρεογράφου. Εάν παραλείψετε την ονομαστική αξία, η συνάρτηση ACCRINTM λαμβάνει την ονομαστική αξία ίση με 1000 €.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Τα ορίσματα έκδοση, διακανονισμός και βάση περικόπτονται ώστε να είναι ακέραιοι.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα έκδοση ή διακανονισμός δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο ≤ 0 ή ονομαστική_αξία ≤ 0, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν έκδοση ≥ διακανονισμός, η συνάρτηση ACCRINTM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση ACCRINTM υπολογίζεται ως εξής:

  ACCRINTM = ονομαστική_αξία x επιτόκιο x A/D

  όπου:

  • A είναι ο αριθμός των σωρευμένων ημερών υπολογισμένων σε μηνιαία βάση. Για τον τόκο στη λήξη, χρησιμοποιείται ο αριθμός των ημερών από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία λήξης.

  • D είναι ο αριθμός των ημερών ανά έτος, ανάλογα με την βάση μέτρησης των ημερών.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

39539

Ημερομηνία έκδοσης

39614

Ημερομηνία λήξης

0,1

Επιτόκιο

1000

Ονομαστική αξία

3

Πραγματική/365 βάση υπολογισμού (δείτε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Δεδουλευμένος τόκος με τους παραπάνω όρους.

20,54794521

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×