Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ADDRESS στο Microsoft Excel. Βρείτε συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με την εργασία με διευθύνσεις αλληλογραφίας ή τη δημιουργία ετικετών αλληλογραφίας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Περιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ADDRESS για να λάβετε τη διεύθυνση ενός κελιού σε ένα φύλλο εργασίας, με δεδομένους συγκεκριμένους αριθμούς γραμμών και στηλών. Για παράδειγμα, η συνάρτηση ADDRESS(2;3) επιστρέφει $C$2. Σε ένα άλλο παράδειγμα, η συνάρτηση ADDRESS(77;300) επιστρέφει $KN$77. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συναρτήσεις, όπως οι ROW και COLUMN, για να παρέχετε τα ορίσματα των αριθμών γραμμών και στηλών για τη συνάρτηση ADDRESS.

Σύνταξη

ADDRESS(αριθμός_γραμμής; αριθμός_στήλης; [απόλυτος_αριθμός]; [a1]; [κείμενο_φύλλου])

Η σύνταξη της συνάρτησης ADDRESS περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • αριθμός_γραμμής    Υποχρεωτικό. Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί στην αναφορά κελιού.

  • αριθμός_στήλης    Υποχρεωτικό. Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό στήλης που θα χρησιμοποιηθεί στην αναφορά κελιού.

  • απόλυτος_αριθμός    Προαιρετικό. Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τον τύπο της αναφοράς που θα επιστραφεί.

απόλυτος_αριθμός

Επιστρέφει τον εξής τύπο αναφοράς

1 ή παράλειψη της τιμής

Απόλυτη

2

Απόλυτη γραμμή, σχετική στήλη

3

Σχετική γραμμή, απόλυτη στήλη

4

Σχετική

  • A1    Προαιρετικό. Πρόκειται για μια λογική τιμή, η οποία καθορίζει το στυλ αναφοράς A1 ή R1C1. Στο στυλ A1, οι στήλες σημειώνονται με αλφαβητικές ετικέτες και οι γραμμές σημειώνονται με αριθμητικές ετικέτες. Στο στυλ αναφοράς R1C1 τόσο οι στήλες όσο και οι γραμμές σημειώνονται με αριθμητικές ετικέτες. Εάν το όρισμα A1 είναι TRUE (Αληθές) ή παραλείπεται, η συνάρτηση ADDRESS επιστρέφει αναφορά με στυλ A1, ενώ εάν είναι FALSE (Ψευδές), η συνάρτηση ADDRESS επιστρέφει αναφορά με στυλ R1C1.

    Σημείωση: Για να αλλάξετε το στυλ αναφοράς που χρησιμοποιεί το Excel, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία Επιλογές και Τύποι. Στην περιοχή Εργασία με τύπους, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Στυλ αναφοράς R1C1.

  • κείμενο_φύλλου    Προαιρετικό. Μια τιμή κειμένου που καθορίζει το όνομα του φύλλου εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική αναφορά. Για παράδειγμα, ο τύπος =ADDRESS(1,1,,, "Φύλλο2") επιστρέφει Φύλλο2!$A$1. Εάν το όρισμα κείμενο_φύλλου παραλειφθεί, δεν χρησιμοποιείται όνομα φύλλου και η διεύθυνση που επιστρέφεται από τη συνάρτηση αναφέρεται σε ένα κελί στο τρέχον φύλλο.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ADDRESS(2;3)

Απόλυτη αναφορά

$C$2

=ADDRESS(2;3;2)

Απόλυτη γραμμή, σχετική στήλη

C$2

=ADDRESS(2;3;2;FALSE)

Απόλυτη γραμμή, σχετική στήλη σε στυλ αναφοράς R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"[Βιβλίο1]Φύλλο1")

Απόλυτη αναφορά σε άλλο βιβλίο εργασίας και φύλλο εργασίας

'[Βιβλίο1]Φύλλο1'!R2C3

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"ΦΥΛΛΟ EXCEL")

Απόλυτη αναφορά σε άλλο φύλλο εργασίας

'ΦΥΛΛΟ EXCEL'!R2C3

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×