Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημαντικό: Λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία απόσβεσης του γαλλικού λογιστικού συστήματος, η συνάρτηση αυτή έχει καταργηθεί και δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Περιλαμβάνεται μόνο για συμβατότητα παλιών βιβλίων εργασίας.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης AMORDEGRC στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο. Η συνάρτηση αυτή παρέχεται για το γαλλικό λογιστικό σύστημα. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο αγοράζεται στα μέσα της λογιστικής περιόδου, τότε λαμβάνεται υπόψη η αναλογούσα απόσβεση. Η συνάρτηση είναι ανάλογη της συνάρτησης AMORLINC, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται συντελεστής απόσβεσης ανάλογος με τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

Σύνταξη

AMORDEGRC(κόστος; ημερομηνία_αγοράς; πρώτη_περίοδος; υπολειμματική; περίοδος; συντελεστής; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης AMORDEGRC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Κόστος    Υποχρεωτικό. Είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

 • Ημερομηνία_αγοράς    Υποχρεωτικό. Είναι η ημερομηνία αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.

 • Πρώτη_περίοδος    Υποχρεωτικό. Είναι η ημερομηνία λήξης της πρώτης λογιστικής περιόδου.

 • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Είναι η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου, αφού εξαντλήσει το χρόνο ζωής του.

 • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η περίοδος.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Είναι ο συντελεστής απόσβεσης.

 • Βάση    Προαιρετικό. Είναι η ετήσια βάση που χρησιμοποιείται.

Βάση

Σύστημα ημερομηνιών

0 ή παράλειψη της τιμής

360 ημερών (Αμερικανική μέθοδος NASD)

1

Πραγματική

3

365 ημερών ανά έτος

4

360 ημερών ανά έτος (Ευρωπαϊκή μέθοδος)

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει την απόσβεση μέχρι την τελευταία περίοδο του χρόνου ζωής των παγίων ή μέχρι η αθροιστική αξία απόσβεσης να υπερβεί το κόστος των παγίων μείον την υπολειμματική αξία.

 • Οι συντελεστές απόσβεσης είναι:

Χρόνος ζωής παγίων (1/ρυθμός)

Συντελεστής απόσβεσης

Μεταξύ 3 και 4 ετών

1,5

Μεταξύ 5 και 6 ετών

2

Άνω των 6 ετών

2,5

 • Ο συντελεστής απόσβεσης θα αυξηθεί στο 50% κατά την προτελευταία περίοδο και στο 100% κατά την τελευταία περίοδο.

 • Εάν ο χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου είναι μεταξύ 0 και 1, 1 και 2, 2 και 3 ή 4 και 5, τότε επιστρέφεται #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2400

Κόστος

39679

Ημερομηνία αγοράς

39813

Τέλος πρώτης περιόδου

300

Υπολειμματική αξία

1

Περίοδος

0,15

Συντελεστής απόσβεσης

1

Πραγματική βάση (δείτε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Απόσβεση της πρώτης περιόδου

776

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×