Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης BITAND στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit.

Σύνταξη

BITAND(αριθμός1;αριθμός2)

Η σύνταξη της συνάρτησης BITAND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός1    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

  • Αριθμός2    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση BITAND επιστρέφει ένα δεκαδικό αριθμό.

  • Το αποτέλεσμα είναι η πράξη AND των παραμέτρων της σε επίπεδο bit.

  • Η τιμή κάθε θέσης bit συνυπολογίζεται μόνο εάν και τα δύο bit των παραμέτρων σε αυτή τη θέση είναι 1.

  • Οι τιμές που επιστρέφονται από τις θέσεις bit υπολογίζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά ως δυνάμεις του 2. Το πρώτο δεξιό bit επιστρέφει την τιμή 1 (2^0), το bit στα αριστερά επιστρέφει την τιμή 2 (2^1) και ούτω καθεξής.

  • Εάν οποιοδήποτε όρισμα είναι μικρότερο του 0, η συνάρτηση BITAND επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μη ακέραιος αριθμός ή μεγαλύτερος από (2^48)-1, η συνάρτηση BITAND επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση BITAND επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

Πώς γίνεται

=BITAND(1;5)

Συγκρίνει τις δυαδικές αναπαραστάσεις του 1 και του 5.

1

Η δυαδική αναπαράσταση του 1 είναι το 1 και η δυαδική αναπαράσταση του 5 είναι το 101. Τα bit τους συμφωνούν μόνο στην τελευταία θέση δεξιά. Επιστρέφεται ως 2^0 ή 1.

=BITAND(13;25)

Συγκρίνει τις δυαδικές αναπαραστάσεις του 13 και του 25.

9

Η δυαδική αναπαράσταση του 13 είναι το 1101 και η δυαδική αναπαράσταση του 25 είναι το 11001. Τα bit τους συμφωνούν στην τελευταία θέση δεξιά και στην τέταρτη θέση από τα δεξιά. Επιστρέφεται ως (2^0)+ (2^3) ή 9.

Δεκαδικός αριθμός

Δυαδική αναπαράσταση

13

1101

25

11001

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×