Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία. Η συνάρτηση CHISQ.TEST επιστρέφει την τιμή από την κατανομή Χ-τετράγωνο (Χ2) για τη στατιστική και τους ανάλογους βαθμούς ελευθερίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελέγχους Χ2, για να καθορίσετε κατά πόσο ένα πείραμα επαληθεύει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σύνταξη

CHISQ.TEST(πραγματική_περιοχή;αναμενόμενη_περιοχή)

Η σύνταξη της συνάρτησης CHISQ.TEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πραγματική_περιοχή     Υποχρεωτικό. Η περιοχή δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις που πρόκειται να συγκριθούν με τις αναμενόμενες τιμές.

 • Αναμενόμενη_περιοχή     Υποχρεωτικό. Η περιοχή δεδομένων που περιέχει το λόγο του γινομένου των αθροισμάτων των γραμμών και των στηλών προς το γενικό άθροισμα.

Παρατηρήσεις

 • Εάν τα ορίσματα πραγματική_περιοχή και αναμενόμενη_περιοχή έχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση CHISQ.TEST επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Ο έλεγχος Χ2 υπολογίζει πρώτα τη στατιστική τιμή Χ2 χρησιμοποιώντας τον τύπο:

  Εξίσωση

  όπου:

  Aij = πραγματική συχνότητα στη γραμμή i, στήλη j

  Eij = αναμενόμενη συχνότητα στη γραμμή i, στήλη j

  r = αριθμός των γραμμών

  c = αριθμός των στηλών

 • Η χαμηλή τιμή του Χ2 αποτελεί δείκτη ανεξαρτησίας. Όπως φαίνεται από τον τύπο, η τιμή Χ2 είναι πάντα θετική ή 0, και είναι 0 μόνο όταν Aij = Eij για κάθε τιμή i,j.

 • Η συνάρτηση CHISQ.TEST επιστρέφει την πιθανότητα ότι μια τιμή της στατιστικής Χ2 εξίσου υψηλή με την τιμή που υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο θα μπορούσε να προκύψει τυχαία υπό την υπόθεση της ανεξαρτησίας. Στον υπολογισμό, αυτή η πιθανότητα, CHISQ.TEST, χρησιμοποιεί την κατανομή Χ2 με κατάλληλο αριθμό βαθμών ελευθερίας, df. Εάν r > 1 και c > 1, τότε df = (r - 1)(c - 1). Εάν r = 1 και c > 1, τότε df = c - 1 ή εάν r > 1 και c = 1, τότε df = r - 1. Δεν επιτρέπεται το r = c= 1 και η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Η χρήση της συνάρτησης CHISQ.TEST είναι καταλληλότερη όταν οι συχνότητες Eij δεν είναι πολύ μικρές. Ορισμένοι στατιστικολόγοι υποδεικνύουν ότι κάθε συχνότητα Eij πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 5.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Άνδρες (πραγματικές τιμές)

Γυναίκες (πραγματικές τιμές)

Περιγραφή

58

35

Συμφωνούν

11

25

Ουδέτεροι

10

23

Διαφωνούν

Άνδρες (αναμενόμενες τιμές)

Γυναίκες (αναμενόμενες τιμές)

Περιγραφή

45,35

47,65

Συμφωνούν

17,56

18,44

Ουδέτεροι

16,09

16,91

Διαφωνούν

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CHISQ.TEST(A2:B4;A6:B8)

Η στατιστική τιμή χ2 των παραπάνω δεδομένων είναι 16,16957 με 2 βαθμούς ελευθερίας

0,0003082

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×