Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CONFIDENCE.T στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια κατανομή t του Student.

Σύνταξη

CONFIDENCE.T(άλφα;τυπική_απόκλιση;μέγεθος)

Η σύνταξη της συνάρτησης CONFIDENCE.T περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου εμπιστοσύνης. Το επίπεδο εμπιστοσύνης ισούται με 100*(1 - άλφα)%, δηλαδή, μια τιμή άλφα ίση με 0,05 υποδηλώνει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 τοις εκατό.

  • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της περιοχής δεδομένων του πληθυσμού, η οποία θεωρείται γνωστή.

  • Μέγεθος     Υποχρεωτικό. Το μέγεθος του δείγματος.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CONFIDENCE.T επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα ≤ 0 ή άλφα ≥ 1, η συνάρτηση CONFIDENCE.T επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση CONFIDENCE.T επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα μέγεθος δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν το όρισμα μέγεθος είναι ίσο με 1, η συνάρτηση CONFIDENCE.T επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CONFIDENCE.T(0,05;1;50)

Το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού με βάση μέγεθος δείγματος 50, με επίπεδο σημαντικότητας 5% και τυπική απόκλιση 1. Βασίζεται σε κατανομή t Student.

0,284196855

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×