Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης COUNTA στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση COUNTA καταμετρά τον αριθμό των κελιών που δεν είναι κενά σε μια περιοχή.

Σύνταξη

COUNTA(τιμή1; [τιμή2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης COUNTA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • τιμή1    Υποχρεωτικό. Το πρώτο όρισμα που αντιπροσωπεύει τις τιμές που θέλετε να καταμετρήσετε.

  • τιμή2; ...    Προαιρετικό. Πρόσθετα ορίσματα που αντιπροσωπεύουν τις τιμές που θέλετε να καταμετρήσετε, έως το μέγιστο των 255 ορισμάτων.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση COUNTA καταμετρά κελιά που περιέχουν οποιονδήποτε τύπο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τιμών σφάλματος και κενού κειμένου (""). Για παράδειγμα εάν η περιοχή περιέχει έναν τύπο που επιστρέφει μια κενή συμβολοσειρά, η συνάρτηση COUNTA καταμετρά τη συγκεκριμένη τιμή. Η συνάρτηση COUNTA δεν καταμετρά κενά κελιά.

  • Εάν δεν χρειάζεται να καταμετρήσετε λογικές τιμές, κείμενο ή τιμές σφάλματος (δηλαδή, εάν θέλετε να καταμετρήσετε μόνο κελιά που περιέχουν αριθμούς), χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNT.

  • Εάν θέλετε να καταμετρήσετε μόνο κελιά που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF ή τη συνάρτηση COUNTIFS.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

39790

19

22,24

TRUE

#ΔΙΑΙΡ./0!

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COUNTA(A2:A6)

Καταμετρά τον αριθμό των μη κενών κελιών στα κελιά A2 έως A6.

5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×