Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης COVARIANCE.S στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, το μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων.

Σύνταξη

COVARIANCE.S(πίνακας1;πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης COVARIANCE.S περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας1     Απαιτείται. Η πρώτη περιοχή κελιών με ακέραιους.

  • Πίνακας2     Απαιτείται. Η δεύτερη περιοχή κελιών με ακέραιους.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι αριθμοί ή ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, τότε η συνάρτηση COVARIANCE.S επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Εάν ένα από τα ορίσματα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι κενό ή περιέχει μόνο από ένα σημείο δεδομένων, η συνάρτηση COVARIANCE.S επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COVARIANCE.S({2;4;8};{5;11;12})

Παράδειγμα συνδιακύμανσης για τα σημεία δεδομένων που καταχωρήθηκαν ως πίνακας στη συνάρτηση.

9,666666667

2

5

4

11

8

12

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COVARIANCE.S(A3:A5; B3:B5)

Παράδειγμα συνδιακύμανσης για τα πανομοιότυπα σημεία δεδομένων που καταχωρήθηκαν ως περιοχές κελιών στη συνάρτηση.

9,666666667

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×