Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της cumipmt  στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο που καταβάλλεται για ένα δάνειο, μεταξύ των ορισμάτων περίοδος_έναρξης και περίοδος_λήξης.

Σύνταξη

CUMIPMT(επιτόκιο; αριθμός_περιόδων; παρούσα_αξία; περίοδος_έναρξης; περίοδος_λήξης; τύπος)

Η σύνταξη της συνάρτησης CUMIPMT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο του δανείου.

 • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων αποπληρωμής του δανείου.

 • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία.

 • Περίοδος_έναρξης    Υποχρεωτικό. Η πρώτη περίοδος υπολογισμού. Οι περίοδοι αποπληρωμής αριθμούνται αρχίζοντας από το 1.

 • Περίοδος_λήξης    Υποχρεωτικό. Η τελευταία περίοδος υπολογισμού.

 • Τύπος    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός που επισημαίνει πότε είναι καταβλητέες οι δόσεις.

Τύπος

Δόσεις καταβλητέες

0 (μηδέν)

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

 • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε μηνιαίες δόσεις για τετραετές δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 10 τοις εκατό, χρησιμοποιήστε την τιμή 10%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 10% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

 • Εάν επιτόκιο ≤ 0, αριθμός_περιόδων ≤ 0 ή παρούσα_αξία ≤ 0, η συνάρτηση CUMIPMT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν περίοδος_έναρξης < 1, περίοδος_λήξης < 1 ή περίοδος_έναρξης > περίοδος_λήξης, η συνάρτηση CUMIPMT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα τύπος είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 0 ή 1, η συνάρτηση CUMIPMT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,09

Ετήσιο επιτόκιο

30

Έτη δανείου

125000

Παρούσα αξία

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Ο συνολικός τόκος που καταβλήθηκε κατά το δεύτερο έτος αποπληρωμής του δανείου, περίοδοι 13 έως 24

-11135,23213

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Ο τόκος που καταβλήθηκε σε μία δόση τον πρώτο μήνα

-937,5

Σημειώσεις: 

 • Για τον υπολογισμό του μηνιαίου επιτοκίου, διαιρέστε το επιτόκιο δια του 12. Για τον υπολογισμό του αριθμού των πληρωμών, πολλαπλασιάστε τα έτη καταβολής των χρημάτων επί δώδεκα.

 • Στο Excel για το Web, για να προβάλετε το αποτέλεσμα στην κατάλληλη μορφή, επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφή αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γενική.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×