Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου.

Σύνταξη

DB(κόστος; υπολειμματική; ζωή; περίοδος; [μήνας])

Η σύνταξη της συνάρτησης DB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Κόστος    Υποχρεωτικό. Το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

 • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Η τελική αξία του περιουσιακού στοιχείου αφού ολοκληρωθεί η απόσβεσή του (μερικές φορές αναφέρεται ως υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου).

 • Ζωή    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός χρόνος απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου (μερικές φορές αναφέρεται ως ωφέλιμος χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου).

 • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η περίοδος για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση. Η περίοδος πρέπει να χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες με το όρισμα ζωή.

 • Μήνας    Προαιρετικό. Ο αριθμός των μηνών του πρώτου έτους. Εάν παραλειφθεί ο αριθμός των μηνών, λαμβάνεται ίσος με 12.

Παρατηρήσεις

 • Η μέθοδος του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου υπολογίζει την απόσβεση με σταθερό ρυθμό. Η συνάρτηση DB χρησιμοποιεί τους εξής τύπους για τον υπολογισμό της απόσβεσης σε μια χρονική περίοδο:

  (κόστος - συνολική απόσβεση προηγούμενων περιόδων) * ρυθμός

  όπου:

  ρυθμός = 1 - ((υπολειμματική_αξία/ κόστος) ^ (1 / ζωή)), στρογγυλοποιημένο σε τρία δεκαδικά ψηφία

 • Η απόσβεση για την πρώτη και την τελευταία περίοδο αποτελεί ειδική περίπτωση. Για την πρώτη περίοδο, η συνάρτηση DB χρησιμοποιεί τον τύπο:

  κόστος * ρυθμός * μήνας / 12

 • Για την τελευταία περίοδο, η συνάρτηση DB χρησιμοποιεί τον τύπο:

  ((κόστος - συνολική απόσβεση προηγούμενων περιόδων) * ρυθμός * (12 - μήνας)) / 12

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

1.000.000 €

Αρχικό κόστος

100.000 €

Υπολειμματική αξία

6

Διάρκεια ζωής σε έτη

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Απόσβεση κατά το πρώτο έτος, με υπολογισμό μόνο 7 μηνών

186.083,33 €

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Απόσβεση κατά το δεύτερο έτος

259.639,42 €

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Απόσβεση κατά το τρίτο έτος

176.814,44 €

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Απόσβεση κατά το τέταρτο έτος

120.410,64 €

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Απόσβεση κατά το πέμπτο έτος

81.999,64 €

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Απόσβεση κατά το έκτο έτος

55.841,76 €

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Απόσβεση κατά το έβδομο έτος, με υπολογισμό μόνο 5 μηνών

15.845,10 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×