Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DCOUNT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των κελιών ενός πεδίου (στήλης) εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων, τα οποία περιέχουν αριθμούς που ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Το όρισμα του πεδίου είναι προαιρετικό. Εάν παραλειφθεί το πεδίο, η συνάρτηση DCOUNT μετρά όλες τις εγγραφές της βάσης δεδομένων, οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια.

Σύνταξη

DCOUNT(βάση_δεδομένων; πεδίο; κριτήρια)

Η σύνταξη της συνάρτησης DCOUNT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Βάση_δεδομένων    Υποχρεωτικό. Η περιοχή των κελιών που αποτελούν τη λίστα ή τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι μια λίστα σχετιζόμενων δεδομένων, όπου οι γραμμές σχετιζόμενων πληροφοριών είναι οι εγγραφές και οι στήλες δεδομένων είναι τα πεδία. Η πρώτη γραμμή της λίστας περιέχει τις ετικέτες κάθε στήλης.

  • Πεδίο    Υποχρεωτικό. Επισημαίνει τη στήλη που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση. Πληκτρολογήστε την ετικέτα της στήλης εντός διπλών εισαγωγικών, όπως "Ηλικία" ή "Παραγωγή" ή έναν αριθμό (χωρίς εισαγωγικά) που αντιπροσωπεύει τη θέση της στήλης στη λίστα: 1 για την πρώτη στήλη, 2 για τη δεύτερη στήλη κ.ο.κ.

  • Κριτήρια    Υποχρεωτικό. Η περιοχή κελιών, η οποία περιέχει τις συνθήκες που καθορίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή για το όρισμα κριτήρια, αρκεί το όρισμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης για τον καθορισμό μιας συνθήκης για τη στήλη.

Παρατηρήσεις

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή ως όρισμα κριτήρια, αρκεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης για τον καθορισμό της συνθήκης.

    Για παράδειγμα, αν η περιοχή G1:G2 περιέχει την ετικέτα στήλης "Εισόδημα" στο κελί G1 και το ποσό 10.000 € στο κελί G2, θα μπορούσατε να ορίσετε την περιοχή ως "Εντοπισμός εισοδήματος" και να χρησιμοποιήσετε το όνομα αυτό ως το όρισμα κριτήρια στις συναρτήσεις βάσης δεδομένων.

  • Παρότι η περιοχή κριτηρίων μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στο φύλλο εργασίας, μην τοποθετείτε την περιοχή κριτηρίων κάτω από τη λίστα. Σε περίπτωση που προσθέσετε και άλλες πληροφορίες στη λίστα, οι νέες πληροφορίες προστίθενται στην πρώτη γραμμή κάτω από τη λίστα. Εάν η γραμμή κάτω από τη λίστα δεν είναι κενή, τότε το Microsoft Excel δεν μπορεί να προσθέσει νέες πληροφορίες.

  • Φροντίστε η περιοχή κριτηρίων να μην επικαλύπτει τη λίστα.

  • Για να εκτελέσετε μια πράξη σε ολόκληρη τη στήλη μιας βάσης δεδομένων, πρέπει να εισαγάγετε μια κενή γραμμή κάτω από τις ετικέτες των στηλών, στην περιοχή κριτηρίων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Ύψος

="=Μηλιά"

>10

<16

="=Αχλαδιά"

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Μηλιά

18

20

14

105 €

Αχλαδιά

12

12

10

96 €

Κερασιά

13

14

9

105 €

Μηλιά

14

Δ/Υ

10

75 €

Αχλαδιά

9

8

8

77 €

Μηλιά

12

11

6

45 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DCOUNT(A5:E11; "Ηλικία"; A1:F2)

Βρίσκει τις εγγραφές για τις μηλιές που έχουν ύψος από 10 έως 16 πόδια και απαριθμεί τον αριθμό των πεδίων "Ηλικία" αυτών των εγγραφών που περιέχουν αριθμούς.

1

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×