Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DOLLARFR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DOLLARFR για να μετατρέψετε δεκαδικά ποσά σε κλασματικούς αριθμούς δολαρίων, όπως τιμές χρεογράφων.

Σύνταξη

DOLLARFR(δεκαδικός_δολάριο; κλάσμα)

Η σύνταξη της συνάρτησης DOLLARFR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Δεκαδικός_δολάριο    Υποχρεωτικό. Ένας δεκαδικός αριθμός.

  • Κλάσμα    Υποχρεωτικό. Ο ακέραιος που θα χρησιμοποιήσετε ως παρονομαστή του κλάσματος.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα κλάσμα δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν το όρισμα κλάσμα είναι μικρότερο του 0, η συνάρτηση DOLLARFR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα κλάσμα είναι 0, η συνάρτηση DOLLARFR επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DOLLARFR(1,125;16)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 1,125 σε αριθμό που εκλαμβάνεται ως 1 και 2/16.

1,02

=DOLLARFR(1,125;32)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 1,125 σε αριθμό που εκλαμβάνεται ως 1 και 4/32.

1,04

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×