Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FACTDOUBLE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACTDOUBLE(αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης FACTDOUBLE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία θέλετε να υπολογίσετε το διπλό παραγοντικό. Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση FACTDOUBLE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση FACTDOUBLE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι άρτιος αριθμός:

    Εξίσωση

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι περιττός αριθμός:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FACTDOUBLE(6)

Διπλό παραγοντικό του 6. Για το 6, το οποίο είναι άρτιος αριθμός, το διπλό παραγοντικό είναι ίσο με 6*4*2, χρησιμοποιώντας αυτήν την εξίσωση:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

Διπλό παραγοντικό του 7. Για το 7, το οποίο είναι περιττός αριθμός, το διπλό παραγοντικό είναι ίσο με 7*5*3, χρησιμοποιώντας αυτήν την εξίσωση:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1)

105

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×